Julklapp till frilansar som är
egenföretagare

Frilansar med enskild firma for illa under pandemin och efter intensivt lobbyarbete (från bland andra Frilans Riks) införde regeringen ett omsättningsstöd. Runt 80 procent av Frilans Riks medlemmar har enskild firma.

Vaccin och minskad smitta gjorde att stödet skrotades under hösten.

När smittan nu stiger igen har regeringen aviserat att man vill återuppta stödet för december månad 2021.

Så här skriver man:

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs för december

Regeringen kommer att föreslå att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs för december 2021. I likhet med omställningsstödet har regeringen beredskap för att förlänga stödet ytterligare om det skulle behövas.

Som förutsättning för stöd ska bland annat gälla att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod.

Regeringen kommer att återkomma med de förordningsändringar som reglerar den nya perioden.

Läs mer om det här 

Följ utvecklingen på regeringens hemsida, se om du har rätt till stöd, och sök i så fall. 

Frilans Riks styrelse