Stöd till ukrainska journalister

Frilans Riks har skickat 1 000 kronor i stöd till Journalistförbundets insamlingsfond för stöd till de två journalistförbunden i Ukraina – NUJU och IMTUU – och Europeiska Journalistfederationens EFJ:s arbete med att stötta journalister och mediearbetare i Ukraina.

Vi har även skickat 1 000 kronor till Reportrar utan gränsers insamling för ukrainska journalister utifrån att ”behovet av skyddsutrustning som skyddsvästar, hjälmar och satellittelefoner är stort i Ukraina”. 

Frilans Riks styrelse