Miljarder i omsättningsstöd

En viktig backup för frilansjournalister under pandemin var regeringens omsättningsstöd. Länsstyrelsen som administrerade stödet har tyvärr inte följt upp hur mycket som betalades ut till olika yrkesgrupper. Däremot finns statistik på hur många som sökte och fick, och hur mycket staten betalat ut. Så här svarade Länsstyrelsen på Frilans Riks frågor, svaren gäller hela landet: 

Hur många ansökningar totalt tog Länsstyrelsen emot för samtliga stödperioder?

46 505, varav 43 733 ansökningar avser enskilda näringsidkare och resterande 2 772 avser handelsbolag/kommandit.

Hur många stöd totalt delades ut för alla stödperioder?

43 193 ansökningar, varav 40 664 ansökningar avser enskilda näringsidkare och resterande 2 529 avser handelsbolag/kommandit.

Hur mycket betalades totalt ut i omsättningsstöd för alla stödperioder?

Totalt utbetalning drygt 3 miljarder kronor, varav drygt 2,6 miljarder kronor gick till enskilda näringsidkare, och resterande drygt 404 miljoner kronor gick till handelsbolag/kommandit.

Frilans Riks