Västra Frilans årsmöte återupptas

Som många vet så ajournerades Västra Frilans årsmöte i februari efter att ingen ny styrelse kunnat väljas. Måndagen 27 maj kl 18 återupptas mötet med förhoppningen om att en ny styrelse ska tillsättas. Årsmötet återupptas på Litteraturhuset i Göteborg.

Alla medlemmar är i Västra Frilans är hjärtligt välkomna! Det är enbart medlemmar som har rösträtt på mötet. Mötet kommer inte att kunna följas digitalt, så den som vill göra sin röst hörd måste vara på plats.

Följande punkter på dagordningen kunde inte fullföljas i februari och kommer att tas upp på mötet den 27 maj:

• Val av ordföranden och styrelse
• Styrelsens arvodering
• Val av revisor och revisorssuppleant
• Val av valberedning
• Förslag till verksamhetsplan
• Förslag till budget
• Fastställande av medlemsavgift