Kallelse till Frilans Riks årsmöte 7-8 april 2024

ALLA medlemmar i Frilans Riks är varmt välkomna att delta på Frilans Riks årsmöte, men endast valda sektionsombud har rösträtt.
Årsmötet består i år av en digital del, samt en hybridmötesdel (både digital och fysisk).
Mötet inleds digitalt på kvällen söndag 7 april 2024 preliminärt kl 17 och innehåller då dagordningens formaliapunkter och andra punkter som bedöms kunna klaras av relativt snabbt. Detta enbart digitala möte beräknas ta 1-2 timmar.
Årsmötet fortsätter sedan som ett hybridmöte under måndagen 8 april, preliminärt kl 11-16.30. Mötet genomförs på förbundets adress i Stockholm, Visionssalen på Kungsgatan 28. Denna delen kommer alltså också att kunna följas digitalt på distans. (Preliminärt kommer det vara möjligt att mingla i lokalerna redan från 10-tiden.)

Här är anmälningsformulär för dig som vill delta på mötet: https://forms.gle/MeMmBo6A8hZmFqih9

Förre ordföranden Gert Lundstedt talar på Frilans Riks årsmöte 2023.
Till höger mötesordförande Åsa Ohlsson. Foto: Björn Hellström

Resor och boende bokas av mötesdeltagarna själva. Kollektiva färdmedel gäller för rätt till ersättning. För sträckor på över 60 mil enkel resa är det möjligt att välja flyg (i enlighet med Journalistförbundets resepolicy). Frilans Riks ersätter resor för samtliga valda ombud som bor utanför Stockholm. Frilans Riks ersätter också boendekostnad för en natt (upp till 1 200 kr) för de ombud som inte bor i Stockholm eller Uppsala. (Redigerat! Vilka som kunde få resebidrag och boendebidrag var otydligt definierat i den ursprungliga texten.)
Se längst ner för antalet ombud per sektion.
Boka tidigt för bästa pris.

Frilans Riks bjuder på lunch för de närvarande ombuden under hybridmötet och på kvällen efter mötet en buffémiddag.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga här på sajten senast 31 mars.

Vi är tacksamma om föranmälan görs så fort som möjligt. Då kan mötet på bästa sätt förberedas praktiskt och tekniskt.
Anmälan måste vara inne senast måndagen den 25 mars.
Anmälan görs via mejl till info@frilansriks.se.

Eventuella motioner ska skickas in senast fredag den 22 mars till: info@frilansriks.se.

Välkomna!

 • 0–15 medlemmar: 1 ombud
 • 16–30 medlemmar: 2 ombud
 • 31–60 medlemmar: 3 ombud
 • 61–120 medlemmar: 4 ombud
 • 121 medlemmar eller fler: 5 ombud
 • Dessutom ytterligare 1 ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar från 400.

Det innebär detta antalet ombud

 • Mälardalens frilansklubb: 9 ombud
 • Norra Norrland: 3 ombud
 • Frilans Syd: 5 ombud
 • Södra Norrlands frilanssektion: 3 ombud
 • Västra Frilansklubben: 5 ombud
 • Värmland: 2 ombud
 • Mellansveriges frilansjournalister: 4 elller 5 ombud, beroende på om antalet medlemmar är 120 eller lägre

På gång i Frilans Riks mars/april 2023

Ulrika Hyllert inledningstalade på årsmötet. Foto: Marja Beckman

Medlemsbrev från nya ordföranden Henrik Simonsen:

Hej på er kära medlemmar i Frilans Riks

Hoppas att allt är bra där ute i Frilanssverige. Jag är när detta skrivs hemma i Småland igen efter Frilans Riks årsmöte som kan ha haft rekorddeltagande. Med gäster var vi totalt uppemot 90 anmälda varav 29 ombud med rösträtt. Vi hann med mycket och inte minst valde årsmötet en ny styrelse med ledamöter från hela sex av våra sektioner.

Nya styrelsen består av:

 • Marja Beckman (Mälardalen)
 • Katarina Arvidson (Västra)
 • Björn Hellström (Syd)
 • Abdullatif Haj Mohammad (Södra Norrland)
 • Henrik Simonsen, ordf (Östergötland)
 • Madeleine Jostedt Ulrici, suppleant (Västra)
 • Therese Quennerstedt, kassör (Mellansverige)
 • Petter C Larsson, suppleant (Syd)

Årsmötet behandlade fem motioner.

Årsmötet gick på Mälardalens linje och antog en alkoholpolicy i linje med förbundets. Årsmötet uppmanade förbundet att införa en kris- och konflikthanteringsfunktion för klubbar och sektioner. Årsmötet beslutade att ändra stadgarna så att antalet ordinarie ledamöter ska vara mellan 5 och 7. Frilans Riks och sektionerna ska också ta fram en checklista för anordnande av hybridmöten och en arbetsgrupp ska titta närmare på hur vi kan underlätta för hybridmöten. 

Hybridmöten har ju blivit något normalt men är fortfarande svårgenomfört. Tidigare FR-styrelsen hade planerat noga årets årsmöte, valt lokaler med bra teknik och hjälp samt testkört systemet inför årsmötet. Trots det uppstod tekniska problem vilka sinkade mötet med cirka en timme. Ett under att vi ändå hann med hela dagordningen.

En motion om tidningen Journalistens bevakning av frilansfackliga frågor besvarades från styrelsen med ett erbjudande till Journalistens redaktion att lära sig mer om hur det fungerar att vara frilansfackligt förtroendevald.

Årets frilans blev Tora Villanueva Gran (Syd) och Årets redaktör Robert Jonsson, VD på LO-mediehus.

Läs mer här.

Priset Årets fulavtal gick till Bonnier Lifestyle för att de endast drygt en månad innan nya upphovsrättsdirektivet trädde i kraft (vid årsskiftet) skickade ut fulavtalsförslag till sina frilansare.

Årsmötet beslutade om oförändrad klubbavgift (25 kr/månad) och oförändrade arvoden (275 kr/tim a-skatt för styrelsemöten och 300 kr/tim a-skatt för övrigt arbete).

Budgeten ligger för 2023 på totalt 870 000 kronor varav 460 000 utgörs av medlemsavgifter och 410 000 av verksamhetsbidraget från förbundet.

Ulrika Hyllert som talar på årsmötet
Journalisten Annika Hamrud var inbjuden för att tala om hot och hat. Foto: Marja Beckman

Årsmötet antog två uttalanden. Det ena för pressfrihet och till stöd för frilansjournalister i länder som kränker pressfriheten (läs mer här). Det andra ett uttalande mot hot och hat mot journalister och journalistik och med en uppmaning till regeringen att engagera sig i redan påbörjade rundabordssamtal om demokrati och yttrandefrihet.

Ett par dagar innan FRs årsmöte höll sektionen Medietextarna sitt årsmöte. Där togs det slutliga beslutet att bilda en ny riksklubb. Medietextarna lämnar därmed Frilans Riks efter tio år (läs mer här). Frilans Riks tidigare styrelse har ställt sig positiv till sektionens beslut och hoppas på gott framtida samarbete. 

I och med Medietextarnas bortfall (63 medlemmar) landar medlemsantalet för Frilans Riks på 1541 för tillfället. Vi är ändå förbundets största fackklubb.

Nu väntar ett nytt verksamhetsår för Frilans Riks. I verksamhetsplanen ingår en satsning på en rekryteringskampanj som inleds nu i vår. Vi tänker fortsätta arbetet med att få upp arvodena, den nyligen avslutade Arvodeskampanjen är en bra grund att stå på. Planen är att fortsätta med digitala lunchmedlemsmöten. Vi har också uppdrag att bevaka implementeringen av nya upphovsrättsdirektivet och se till att det blir till gagn för våra medlemmar.

Nya styrelsen har sitt första möte nästa vecka.

Tack för förtroendet.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Henrik Simonsen, ordförande

Ny styrelse vald

Foto: Hasse Hedström

Vid årsmötet den 27 mars 2023 valdes en ny styrelse till Frilans Riks. Årsmötet valde enligt valberedningens förslag:

Henrik Simonsen (omval), ordförande

Therese Quennerstedt (omval), kassör

Marja Beckman (omval), ledamot

Björn Hellström (nyval), ledamot

Katarina Arvidson (nyval), ledamot

Abdullatif Haj Mohammad (nyval), ledamot

Madeleine Jostedt Ulrici (nyval), suppleant

Petter Larsson (nyval), suppleant

Läs mer om styrelsen i årsmöteshandlingarna, sid 32.

Statement for Press Freedom

The following statement will be announced at Frilans Riks annual meeting, March 27 2023. //Följande uttalande kommer att presenteras på Frilans Riks årsmöte 27 mars 2023. // 

Statement in support of freelance journalists in countries that violate Press Freedom

The journalist association Frilans Riks (organization for freelance journalists, part of the Swedish Union of Journalists) expresses its strong support of and solidarity with the independent journalists in countries all over the world with low or no press freedom.   

We would especially like to mention the freelance journalists in Afghanistan, Belarus, Eritrea, Iran, Mexico, Nicaragua, Myanmar, Russia, Syria, Palestine and Ukraine where the situation has gone from bad to worse and were they have to do their work at great risk.  

We also address the regime in Belarus, demanding the immediate release of all imprisoned journalists in the country, and that all repressions towards journalists will cease without exceptions. Furthermore, we urge the Belarusian authorities to stop the repression against BAJ (Belarusian Association of Journalists) such as using extremism legislation to silence them.   

In addition, we would like to mention Dawit Isaak, the Swedish journalist who has been imprisoned in Eritrea for more than 20 years. We address the regime in Eritrea to release him without any delay.  

Finally, we call upon the Swedish government to take further action, both against specified oppressions and against the ongoing violations of press freedom and freedom of speech all over the world.  

The journalist association Frilans Riks, organization for freelancers, part of the Swedish Union of Journalists in Sweden. 

Stockholm, 27 mars 2023 

Medlemsbrev, mars 2023

MEDLEMSBREV

På gång i Frilans Riks mars 2023

Här kommer det sista medlemsbrevet innan Frilans Riks årsmöte måndagen den 27 mars.

Vi hoppas ni kommer!

• Vårt styrelsemöte den 8 mars ägnades åt förberedelser inför årsmötet.

Vi har en ekonomi i balans, och det mesta inför mötet är på plats.

Årsmötet äger rum i fackförbundet Visions lokaler på Kungsgatan 28A i Stockholm.

Det är ett hybridmöte.
Du som deltar digitalt mejlar till info@frilansriks.se för att få en länk.

Vi börjar med kaffe/te och smörgås 9.30.

Mötet är slut senast 16.30


Alla handlingar och vad som händer på mötet finns på vår hemsida den 20 mars.
Här kan ni redan nu gå in och anmäla er till årsmötet och till middagen på Pressklubben samma kväll klockan 19.00. Alla som deltar i årsmötet är välkomna dit. Anmälan senast den 17 mars.

Deadline för motioner till årsmötet är den 13 mars. Skicka dem till: gert.lundstedt@gmail.com

• Vid årsmötet kommer fem resestipendier att delas ut. Ett stipendium som innebär en vecka i Journaliststugan i Hemavan under mellansäsong (vecka 2-7,18 eller 33-38). Liksom fyra resestipendier på 4 000 kronor vardera.
Vill du som medlem i Journalistförbundet ansöka om stipendiet skriver du till: gunilla.frilanssyd@gmail.com

Stipendierna lottas ut på årsmötet bland dem som anmält sig.

Vi har gjort mycket under året och hoppas ni kommer den 27 mars så vi får berätta om fackliga framgångar och vad den nya styrelsen har framför sig att arbeta med.

Varmt välkomna alla!

• Så är det dags för ett nytt digitalt lunchmedlemsmöte.

Det äger rum tisdagen den 14 mars klockan 12.00-13.00. 

Temat är den nya upphovsrättslagen.

Från årsskiftet gäller EU:s upphovsrättsdirektiv i Sverige. Hur påverkar det din verksamhet som frilans? Är det äntligen slut med fulavtal nu?

I mötet deltar Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf de från Frilans Riks styrelse som arbetat med upprättsdirektivet. 

Vi kommer även att informera om vad som är på gång i Frilans Riks just nu.

En länk till mötet skickas ut via mejl på morgonen den 14 mars. Ingen föranmälan krävs.

Hör av er om ni undrar över något. Här är våra kontaktuppgifter.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

På gång i Frilans Riks, februari 2023

MEDLEMSBREV

På gång i Frilans Riks, februari 2023 (medlemsmejl)

Nu kommer mejlen tätt till er om vad som är på gång i Frilans Riks.

• Styrelsen har haft ett lunch-till-lunchmöte för att få det praktiska på plats inför årsmötet.

Tid för årsmötet: måndagen den 27 mars, årsmötet börjar med kaffe/te och smörgås 9.30 och slutar senast 16.45.

Plats: fackförbundet Visions nyrenoverade konferensrum på Kungsgatan 28A i Stockholm.

Anmäl dig gärna i förväg, senast den 13 mars. Inom några veckor kommer en anmälningslänk med mer detaljerad information, men det går bra att mejla och föranmäla intresse redan nu till info@frilansriks.se

Vill du ha förändring? Skriv en motion till årsmötet, skickas senast den 13 mars till: info@frilansriks.se

Nominera Årets frilans och Årets redaktör. Gå in och läs mer här. Förslag skickas till Leonarda Arcidiacono, sammankallande i gruppen: leonarda.frilans@gmail.com

Alla medlemmar som deltar på årsmötet är välkomna på middag på kvällen – tid och plats mer i utskick i början av mars.

Årsmöteshandlingarna läggs ut på Frilans Riks hemsida senast den 20 mars.

Mötet är ett hybridmöte och kan alltså följas på plats eller via Zoom.

Mer detaljer om årsmötet i utskick i början av mars.

Alla medlemmar är VARMT VÄLKOMNA!

• I förra På gång i Frilans Riks skrev vi om redaktörsguiden med checklista för hur ett bra samarbete med anlitade frilansjournalister ser ut.

Vi fick bra respons, uppemot 50 namn på redaktörer att skicka ut till.

Men vi vill ha fler. Skicka namn och mejladress till redaktörer ni arbetar med som vi kan skicka guiden till (Frilans Riks står som avsändare och inte ni som frilansare). Jobbar du för en redaktör eller inköpare som skulle ha nytta av Redaktörsguiden? Som kanske är oerfaren eller okunnig, eller bara behöver en påminnelse?

Skicka redaktörens mailadress till info@frilansriks.se så ser vi till att hen får både tipslistan och en förklaring till varför den behövs!

Tack!

• Nästa digitala medlemsmöte är framflyttat till i början av mars. Mötet är digitalt och datum och tid meddelas i god tid.

• Som vi tidigare rapporterat är den nya upphovsrättslagstiftningen som sätter stopp för fulavtal på plats från årsskiftet. Läs mer här om vad den betyder i praktiken och varför den är positiv för oss frilansar. 

Hör av er om redaktioner och mediehus nekar er upphovsrättsersättning vid vidarepublicering. Det är lag på att ni ska ha betalt. Skriv till info@frilansriks.se

• Den 8:e mars planerar Intresseföreningen för utbyte mellan SJF och BAJ (organisation för oberoende belarusiska journalister) ett digitalt informationsmöte klockan 12–13.
Det kostar inget för medlemmar i SJF att gå med i föreningen. Anmäl dig gärna för att visa ditt stöd, detta görs till medlemsregistret@sjf.se

Hör av er om ni undrar över något. Här har ni våra kontaktuppgifter.

Om inte förr så ses och hörs vi på årsmötet den 27 mars.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande