På gång i Frilans Riks mars/april 2023

Ulrika Hyllert inledningstalade på årsmötet. Foto: Marja Beckman

Medlemsbrev från nya ordföranden Henrik Simonsen:

Hej på er kära medlemmar i Frilans Riks

Hoppas att allt är bra där ute i Frilanssverige. Jag är när detta skrivs hemma i Småland igen efter Frilans Riks årsmöte som kan ha haft rekorddeltagande. Med gäster var vi totalt uppemot 90 anmälda varav 29 ombud med rösträtt. Vi hann med mycket och inte minst valde årsmötet en ny styrelse med ledamöter från hela sex av våra sektioner.

Nya styrelsen består av:

  • Marja Beckman (Mälardalen)
  • Katarina Arvidson (Västra)
  • Björn Hellström (Syd)
  • Abdullatif Haj Mohammad (Södra Norrland)
  • Henrik Simonsen, ordf (Östergötland)
  • Madeleine Jostedt Ulrici, suppleant (Västra)
  • Therese Quennerstedt, kassör (Mellansverige)
  • Petter C Larsson, suppleant (Syd)

Årsmötet behandlade fem motioner.

Årsmötet gick på Mälardalens linje och antog en alkoholpolicy i linje med förbundets. Årsmötet uppmanade förbundet att införa en kris- och konflikthanteringsfunktion för klubbar och sektioner. Årsmötet beslutade att ändra stadgarna så att antalet ordinarie ledamöter ska vara mellan 5 och 7. Frilans Riks och sektionerna ska också ta fram en checklista för anordnande av hybridmöten och en arbetsgrupp ska titta närmare på hur vi kan underlätta för hybridmöten. 

Hybridmöten har ju blivit något normalt men är fortfarande svårgenomfört. Tidigare FR-styrelsen hade planerat noga årets årsmöte, valt lokaler med bra teknik och hjälp samt testkört systemet inför årsmötet. Trots det uppstod tekniska problem vilka sinkade mötet med cirka en timme. Ett under att vi ändå hann med hela dagordningen.

En motion om tidningen Journalistens bevakning av frilansfackliga frågor besvarades från styrelsen med ett erbjudande till Journalistens redaktion att lära sig mer om hur det fungerar att vara frilansfackligt förtroendevald.

Årets frilans blev Tora Villanueva Gran (Syd) och Årets redaktör Robert Jonsson, VD på LO-mediehus.

Läs mer här.

Priset Årets fulavtal gick till Bonnier Lifestyle för att de endast drygt en månad innan nya upphovsrättsdirektivet trädde i kraft (vid årsskiftet) skickade ut fulavtalsförslag till sina frilansare.

Årsmötet beslutade om oförändrad klubbavgift (25 kr/månad) och oförändrade arvoden (275 kr/tim a-skatt för styrelsemöten och 300 kr/tim a-skatt för övrigt arbete).

Budgeten ligger för 2023 på totalt 870 000 kronor varav 460 000 utgörs av medlemsavgifter och 410 000 av verksamhetsbidraget från förbundet.

Ulrika Hyllert som talar på årsmötet
Journalisten Annika Hamrud var inbjuden för att tala om hot och hat. Foto: Marja Beckman

Årsmötet antog två uttalanden. Det ena för pressfrihet och till stöd för frilansjournalister i länder som kränker pressfriheten (läs mer här). Det andra ett uttalande mot hot och hat mot journalister och journalistik och med en uppmaning till regeringen att engagera sig i redan påbörjade rundabordssamtal om demokrati och yttrandefrihet.

Ett par dagar innan FRs årsmöte höll sektionen Medietextarna sitt årsmöte. Där togs det slutliga beslutet att bilda en ny riksklubb. Medietextarna lämnar därmed Frilans Riks efter tio år (läs mer här). Frilans Riks tidigare styrelse har ställt sig positiv till sektionens beslut och hoppas på gott framtida samarbete. 

I och med Medietextarnas bortfall (63 medlemmar) landar medlemsantalet för Frilans Riks på 1541 för tillfället. Vi är ändå förbundets största fackklubb.

Nu väntar ett nytt verksamhetsår för Frilans Riks. I verksamhetsplanen ingår en satsning på en rekryteringskampanj som inleds nu i vår. Vi tänker fortsätta arbetet med att få upp arvodena, den nyligen avslutade Arvodeskampanjen är en bra grund att stå på. Planen är att fortsätta med digitala lunchmedlemsmöten. Vi har också uppdrag att bevaka implementeringen av nya upphovsrättsdirektivet och se till att det blir till gagn för våra medlemmar.

Nya styrelsen har sitt första möte nästa vecka.

Tack för förtroendet.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Henrik Simonsen, ordförande