Ny styrelse vald

Foto: Hasse Hedström

Vid årsmötet den 27 mars 2023 valdes en ny styrelse till Frilans Riks. Årsmötet valde enligt valberedningens förslag:

Henrik Simonsen (omval), ordförande

Therese Quennerstedt (omval), kassör

Marja Beckman (omval), ledamot

Björn Hellström (nyval), ledamot

Katarina Arvidson (nyval), ledamot

Abdullatif Haj Mohammad (nyval), ledamot

Madeleine Jostedt Ulrici (nyval), suppleant

Petter Larsson (nyval), suppleant

Läs mer om styrelsen i årsmöteshandlingarna, sid 32.