Lägre arvoden – fler skambud

Det är hög tid att agera för högre arvoden. En bekräftelse på det är färsk statistik hämtad från Arvodesguiden, där Frilans Riks medlemmar sedan 2008 rapporterat om vad de har fått betalt.

Av denna framgår att allt färre av dem som rapporterat får betalt enligt förbundets frilansrekommendation. Samtidigt ökar andelen som inte ens får hälften av rekommendationen.

arvoden
Källa: Kent Wernes rapport ”Frihetens pris”, baserat på Frilans Riks tjänst Arvodesguiden.

Frilansrekommendationen är det rekommenderade timarvode som motsvarar vad en anställd Journalist i Stockholm får, för närvarande 975 kronor i timmen.

Genom frilanskalkylatorn kan man räkna ut rimligt timarvode om det handlar om återkommande uppdrag. Ett återkommande uppdrag gör att den så kallade overheadtiden, som alla konsulter har, kan minska.

 

Lämna ett svar