Bilder från årsmötet 2020

Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Tidningen Journalisten var på plats och filmade från mötet.
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Deltagarna satt med säten mellan sig för att inte smitta varandra.
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Ordförande Eddie Pröckl, Carina Pettersson från Tellus och Gert Lundstedt.
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Eddie Pröckl, Hasse Hedström, Marja Beckman, Gert Lundstedt och Gunilla Kracht (sittande på scenen).
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Deltagare på länk.
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Till vänster: sekreterare Elin Dunås.
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Eddie Pröckl och Hasse Hedström och alla som deltog på länk.

Den 16 mars 2020 höll Frilans Riks ett ovanligt årsmöte där flera av deltagarna deltog via länk med anledning av coronaviruset. Fotona togs av Göran Schüsseleder. Läs mer om årsmötet i Gert Lundstedts rapport.

Frilans Riks årsmöte 2020

Moa Skimutis från Frilans Syd och Gert Lundstedt, ordförande i Frilans Riks, deltog på årsmötet. Frilans Syd tog intiativ till stödet för frilansjournalister i Belarus. Foto: Hasse Hedström
Moa Skimutis från Frilans Syd och Gert Lundstedt, ordförande i Frilans Riks, deltog på årsmötet. Frilans Syd tog intiativ till stödet för frilansjournalister i Belarus. Foto: Hasse Hedström

Årsmötet ägde rum på den i år hundraåriga biografen Tellus i Midsommarkransen i södra Stockholm. Det hölls när coronavirusepidemin spred sig allt snabbare. Trots det valde vi utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte skjuta upp mötet utan hittade lösningar. Som att huvuddelen av de valda ombuden deltog i diskussionerna och röstade via länk.

Innan mötet intervjuades Frilans Riks ordförande av Journalisten och tog bland annat upp corona-epidemin och konsekvenserna för frilansjournalister:

https://www.journalisten.se/nyheter/ju-fler-frilansar-vi-blir-desto-mer-maste-fragorna-lyftas-fram

På grund av coronan skalade vi bort alla icke nödvändiga punkter, med undantag av a-kassans chef Wolfgang Ramstedt som berättade om fördelen med att vara med i kassan även som frilans.

Fem motioner fanns att ta ställning till:

1. Om hållbarhetstänkande för fackligt engagerade journalister sidan

2. Om att ta bort premien till buffertfonden för Bliwa basgrupp-försäkring för medlemmar som tjänar under a-kassetaket

3. Om utjämningsbidrag till sektionerna

4. Om upphovsrätt och presstöd

5. Om avdrag för friskvård för frilansjournalister

Tre av motioner togs utan diskussion: nr. 1, 2 och 5

Motion 3 om utjämningsbidrag ansågs besvarad, med tillägget att tillsätta en utredning som tittar på vilka konsekvenser ett utjämningsbidrag får för Frilans Riks och för sektionerna.
Diskussion blev det också om motion 4. 

Börge Nilsson (Värmland) yrkade avslag med argumentet att oavsett de behjärtansvärda kraven i motionen så skulle den andra att-satsen innebära farliga politiska inskränkningar av mediers frihet.

Årsmötet antog första att-satsen och avslog den andra. 

Diskussion blev det vidare om Omorganisering av sektionerna och deras indelning. 

Ett tillägg gjordes av sektion Syd till andra förslags-punkten av fyra – Jönköpings län och norra Kalmar län förs över till Östergötlandssektionen. För att förvissa sig om att om överföringen genomförs före årsmötet 2021 så ska Syd kompenseras ekonomiskt för det medlemstapp omläggningen skulle medföra för sektionen. 

Årsmöte beslutade enligt Syds önskemål.

Ett stöduttalande för Belarus frilansjournalister, skrivet av Syd, togs av årsmötet.

Avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet, och en ny styrelse för verksamhetsåret 2020-2021 valdes och ser ut så här:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Gert Lundstedt, Mälardalen (omval) 

Kassör Hasse Hedström, Mälardalen (omval) 

Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval) 

Bella Stenberg, Västra (nyval) 

Marja Beckman, Mälardalen (omval) 

Gunilla Kracht, Syd (omval) 

Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval) 

Henrik Simonsen, Syd (omval)

Suppleanter:

Hannah Ohlén Järvinen, Syd (omval) 

Maria Hansson Botin, Västra (nyval)

Tack avgående ledamöter: Agnes Arpi och Anna Persson

Tack avgående revisorssuppleant Bertholof Brännström

Tack valberedningen

Protokollet läggs så småningom ut här på Frilans Riks hemsida.

Nu väntar ett nytt spännande verksamhetsår som börjar dramatiskt med corona-viruset.

Under verksamhetsåret kommer:

* detaljerna kring implementeringen av EU:s upphovsrätt i svensk lag att klarna,

* vi fortsätta rekrytera frilansare och växa till antalet och andelen i förbundet,

* vi driva på för bättre arvoden, bilda nätverk, förhandla fram frilansavtal…

Och mycket mer som vi inte vet om än.

Till sist: 

Tack alla ombud för att ni var med – utan er inget årsmöte.

Tack presidiet som genomförde årsmötet med säkerhet.

Alla punkter vi fick ställa in – Årets Frilans, Redaktör och Fulavtal, liksom middag, underhållning och frilansfackligt arbete 50 år – återkommer vi till när coronan blåst över.

Gert Lundstedt – Ordförande Frilans Riks

   

 

Till alla er som anmält er till Frilans Riks årsmöte den 16 mars 2020

Med anledning av coronaviruset har vi blivit tvungna att göra ändringar vad gäller Frilans Riks årsmöte nu på måndag den 16 mars.

Vi kommer att genomföra mötet men förkortat så att endast de nödvändigaste besluten fattas. Vi har avbokat alla externa gäster, föreläsare och besök.

Middagen på kvällen är inställd.

Kontaktdagen för sektionerna på tisdag den 17 mars mellan 9.00-13.00 är också inställd.
För er som kommer till mötet vill vi påminna om de råd Journalistförbundets styrelse idag gått ut med och som vi ber er respektera, att: 

*alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga som snuva och halsont, ska stanna hemma,

*du om tillhör en riskgrupp och är extra utsatt inte heller kommer på mötet.

Mer information om coronaviruset finns att läsa på dels Folkhälsomyndighetens, dels Journalistförbundets hemsidor:

folkhalsomyndigheten.se

https://www.sjf.se/aktuellt/202003/rad-infor-arsmoten-och-fackliga-sammankomster

Med anledning av allt det vi tvingas ställa in – utdelning av priserna Årets Frilans, Årets Redaktör och Årets Fulavtal, gäster, besök av Ulrika Hyllert, hyllningsföreläsning av Christina Falkengård om frilansfackligt arbete 50 år, allt det sociala liksom avslutande galamiddag på Scala med mera med mera kommer senare. När väl coronan lämnat landet ses vi och gör allt det roliga.

Till er som är valda årsmötesombud i sektionerna: 

Om ni väljer att lämna återbud kan vi koppla upp er på länk och där följa årsmötet och rösta. Glöm i så fall inte att anmäla detta. 

Bäst är om ni som är ombud och vill medverka via länk samlas tillsammans med andra ombud i er styrelse som också väljer att vara med via länk.

OBS! Om du väljer att inte komma på grund av coronaviruset så försök avbeställa biljetter och hotell. Vi betalar givetvis om det inte är möjligt.

Årsmötet börjar, som tidigare meddelats, klockan 10.00 på biografen Tellus i Midsommarkransen och hoppas kunna vara klara klockan 14.00.

 
Välkomna!

Styrelsen för Frilans Riks

 

Välkommen på årsmöte!

kallelse till årsmöte 2020Kallelse till Frilans Riks årsmöte i Stockholm måndagen den 16 mars 2020.

ALLA frilansmedlemmar i Journalistförbundet är varmt välkomna att delta på årsmötet, men endast valda sektionsombud har rösträtt.

Plats för årsmöte (med lunch): Biocafé Tellus, Vattenledningsvägen 46 i Midsommarkransen.

Tider: Årsmötet börjar kl. 10, kaffe och inregistrering från kl. 09.30. Middagen: ALLA som anmält sig till (och deltagit på) årsmötet bjuds på mat på Scalateatern, Wallingatan 32 kl. 18.30.

Anmäl er genom att klicka på denna länk (ett Googleformulär).

Motioner: Skickas till info@frilansriks.se senast torsdagen den 27 februari.

Obs! Samtliga årsmöteshandlingar läggs ut på denna sida senast två veckor innan årsmötet.

Nominera Årets frilans och Årets redaktör!

Nominera Årets frilans presskort 2020Nu är det dags att nominera Årets frilans och Årets redaktör. Vi behöver din nominering senast måndag den 24 februari!

Utmärkelsen Årets frilans delas ut till en medlem som har bidragit positivt, genom ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta för kollektivet.

Till Årets redaktör utses en redaktör som är ett föredöme som uppdragsgivare. Det kan vara en redaktör som till exempel respekterar frilansrekommendationen, ger konstruktiv feedback i all dess form, är snabb på att återkomma, leder rätt med idéerna eller på annat sätt bidrar positivt genom sitt redaktörsuppdrag i frilansens arbete.

Läs mer här.

Mycket bra på gång – sammanfattning av årsmötet 2019

Tomas Backlund och Ulrika Hyllert
Tomas Backlund och Ulrika Hyllert på Frilans Riks årsmöte.

Frilans Riks årsmöte 2019 samlade ombud från sju av totalt åtta sektioner (tidigare klubbar) från norr till söder.

Mötet hölls på Estniska Huset vid Bantorget i Stockholm. Programmet var brett och spännande: alltifrån motioner och besök av Journalistförbundets nya ordförande och vice ordförande – Ulrika Hyllert och Tomas Backlund – till debatt om omorganisering av Frilans Riks och besök av Reportrar utan gränser som berättade om det nystartade projektet Kollega till kollega som försöker få in nyanlända journalister på den svenska arbetsmarknaden.

Nio motioner togs upp på årsmötet – ett gott tecken på engagemang även om det var 27 motioner förra året, men då var det också kongress i april.

Fem motioner antogs och har skickats vidare till Förbundsstyrelsen: om att förbundet centralt antar en resepolicy som tar klimathänsyn, två motioner om yrkesetiska överväganden när journalistiska uppdrag kombineras med andra uppdrag, om en faktureringstjänst, och om samverkansarbete mellan arbetsplatsklubbar och frilanssektioner (läs mer i årsmöteshandlingarna på Frilans Riks hemsida). Dessutom har styrelsen på årsmötets uppmaning skickat vidare ett par uppmaningar till Journalistförbundet Frilans.

Lagom till lunchpausen presenterades Årets Frilans och Redaktör.

Årets Frilans blev Lena Wreede, drivande i TT-närverket Frilans Riks organiserade för att få upp arvodena. Juryns motivering löd:

Hon har under året utmärkt sig genom att leda kampen för höjda arvoden för en grupp kollegor med uppdrag hos TT Feature. Trots att frilansarna, med fackets hjälp, kunde visa på stillastående – eller till och med sänkta arvoden – gick TT med på endast blygsamma höjningar. Faktum kvarstår att Lena visade stort mod när hon tog fajten med sin viktigaste uppdragsgivare. Hon administrerade, drev på, bidrog med sin energi och göt mod i sina kollegor när motståndet tog musten ur många. Fackligt arbete är just detta: att vilja.
Årets Redaktör blev Elisabet Ekblom, redaktör på tidningarna Respons och Bra Affärer.

Juryns motivering löd: Utöver att hon tar journalistiken på stort allvar är Elisabet oerhört mån om sina skribenter. Hon betalar alltid efter frilansrekommendationen. Och tackar nej till journalister med allt för låga arvodesanspråk, vilket är värt en extra eloge!
Elisabet har kurage, är rak och tydlig och ger återkoppling – både om sådant hon är extra nöjd med, men även angående förbättringspunkter. Med henne är det ständigt ett samarbete och aldrig en känsla av ”vi och dom”. Alla borde få samarbeta med redaktörer som Elisabet.

Under förra verksamhetsåret arbetade styrelsen på uppmaning från årsmötet 2018 fram idéer om hur Frilans Riks skulle kunna omorganiseras för att få bättre representation, lokalt engagemang och mer tryck i frilansfrågorna. Vid årsmötet diskuterades idéerna och det blir nu den nya styrelsens uppgift att fånga upp diskussionen och till nästa årsmöte formulera ett konkret förslag hur vi organiserar Riks bättre. Tveka inte att höra av er om ni har ytterligare idéer. Det är inte för sent, arbetet har precis börjat.

Så valdes en ny styrelse för verksamhetsåret 2019/20:

Ordförande Gert Lundstedt, Mälardalen (omval)
Kassör Hasse Hedström, Mälardalen (omval)
Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval)
Agnes Arpi, Västra (omval)
Marja Beckman, Mälardalen (nyval)
Gunilla Kracht, Syd (nyval)
Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval)
Henrik Simonsen, Syd (omval)

Suppleanter:
Hannah Ohlén Järvinen, Syd (nyval)
Anna Persson, Västerbotten (nyval)

Lämnade styrelsearbetet gjorde Katarina Bjärvall, Lasse Edfast och Aminata Grut.
Stort tack för allt ni bidrog med.

Så vad planerar vi då för säsongen 2019/20?

Mycket. Vi har vårt första styrelsemöte direkt efter påsk. Många idéer finns på bordet för att driva frilansfrågorna framåt. Tonvikten ligger på verksamhetsplanens prioriterade områden: Arvoden, Upphovsrätt och Rekrytering.

Sist men inte minst ett stort tack till Eddie Pröckel som var årsmötesordförande och höll ihop det, fördelade ordet, kom med kloka formaliasynpunkter och skapade god mötesstämning. Och ett stort tack till alla er sektionsdelegater som kom till årsmötet.

På kvällen åt vi gemensam middag på Scala.

Redan klockan nio dagen därpå var det sektions-kontaktdag. Gert och Hasse från Riks träffade ordföringar och representanter för sektionerna. Vi hörde om arbetet året som gick och vad som är på gång. Så mycket bra görs, och så mycket bra är på gång

Hör av dig när du har idéer, när du ser att något behöver göras, eller har ett tips till oss om vad vi bör och kan göra.

Vi hörs

Frilans Riks styrelse