Frilans Riks årsmöte 2021
i sammanfattning

Den 29 mars genomförde Frilans Riks sitt första digitala årsmöte någonsin. Inte minst glädjande var att trots pandemi och den ovana mötesformen fanns fler medlemmar och ombud på plats än någonsin, ett femtiotal.

Det tekniska fungerade fint och vi var med några minuters marginal till och med klara före utsatt sluttid klockan 15. Detta tack vare ett eminent presidium där tidigare Riks-ordföranden Åsa Ohlsson höll i ordförandeklubban och Tora Gran från sektion Syd förde protokoll (protokollet läggs ut på hemsidan så fort det är justerat och klart). Tack Åsa och Tora!

Vi gladde oss också åt att ha Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert med. I ett kort tal underströk hon frilansarnas betydelse för förbundet och uppmanade sektionerna att bjuda in henne för diskussion om frilansfrågorna. Tack Ulrika!


Sammanfattningsvis fick Frilans Riks grönt ljus för både verksamhetsberättelsen och ekonomin. Alla handlingar hittar ni och kan läsa här.

Grönt ljus fick också de sex motioner som kommit in till årsmötet. Årsmötet antog dem och skickade dem vidare till förbundsstyrelsen, och kongressen i oktober för att förhoppningsvis även antas där och intensifiera arbetet med frilansfrågorna.

Årsmötet antog också två uttalanden. Dels ett till stöd för våra belarusiska kolleger som har det minst sagt tufft nu, dels ett uttalande till förbundsstyrelsen att höja temperaturen i arbetet med EU:s upphovsrättsdirektiv. Uttalandena finns här:

Uttalande om EU:s upphovsdirektiv

Stöd till frilansjournalister i Belarus

Valberedningens förslag till ny styrelse innehöll förslag till en ändring. Maria Hansson Botin lämnade efter ett år och ett storartat arbete med bland annat corona-stödet – hon har fått anställning – till hennes plats föreslogs Johanna Lindqvist, Västerbotten.

Årsmötet gick på valberedningens förslag till styrelse för 2021-22.
Ordinarie ledamöter: 

Ordförande Gert Lundstedt, Mälardalen (omval)
Kassör Hasse Hedström, Mälardalen (omval)
Sekreterare Henrik Simonsen, Östergötland (omval)
Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval)
Bella Stenberg, Västra (omval)
Marja Beckman, Mälardalen (omval)
Gunilla Kracht, Syd (omval)
Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval)

Suppleanter:
Hannah Ohlén Järvinen, Mälardalen (omval)
Johanna Lindqvist, Västerbotten (nyval)

Frilans Riks styrelse är valda av och för er medlemmar. Tveka inte att höra av er med förslag på vad som behöver göras och vad som kan göras bättre. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.

Hälsningar och förhoppningar om ett starkt frilansfackligt år 2021-22.

Frilans Riks styrelse

Ny styrelse vald

På årsmötet den 29 mars valdes en ny styrelse i Frilans Riks.

Flera av ledamöterna ställde upp för omval, men vi välkomnar en ny suppleant: Johanna Lindqvist från Västerbottens sektion. Maria Hansson Botin var tyvärr tvungen att lämna styrelsen eftersom hon har fått fast anställning (grattis till den!).

Styrelsen består av:

Gert Lundstedt, ordförande (omval)

Gunilla Kracht, vice ordförande (omval)

Hasse Hedström, kassör (omval)

Henrik Simonsen, sekreterare (omval)

Göran Schüsseleder, ledamot (omval)

Bella Stenberg, ledamot (omval)

Leonarda Arcidiacono, ledamot (omval)

Marja Beckman, ledamot (omval)

Hannah Ohlén Järvinen, suppleant (omval)

Johanna Lindqvist, suppleant (nyval)

Välkommen till Frilans Riks årsmöte 2021

Kallelse till Frilans Riks årsmöte måndagen den 29 mars 2021

ALLA frilansmedlemmar i Journalistförbundet är varmt välkomna att delta på Frilans Riks årsmöte, men endast valda sektionsombud har rösträtt.
På grund av pandemin blir årsmötet i år digitalt. 
Vi återkommer till hur mötet praktiskt kommer att genomföras i samband med att vi skickar ut årsmöteshandlingarna senast två veckor innan årsmötet.

Plats för årsmöte: via länk

Tider: Årsmötet börjar kl. 10.00, och beräknas vara klart klockan 14.00

Vi är tacksamma om ni föranmäler er så att vi på bästa sätt kan förbereda mötet praktiskt och tekniskt. 
Anmälan görs senast 25 mars till info@frilansriks.se

Samtliga årsmöteshandlingar finns nu under fliken Årsmöte.

Bilder från årsmötet 2020

Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Tidningen Journalisten var på plats och filmade från mötet.
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Deltagarna satt med säten mellan sig för att inte smitta varandra.
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Ordförande Eddie Pröckl, Carina Pettersson från Tellus och Gert Lundstedt.
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Eddie Pröckl, Hasse Hedström, Marja Beckman, Gert Lundstedt och Gunilla Kracht (sittande på scenen).
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Deltagare på länk.
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Till vänster: sekreterare Elin Dunås.
Frilans Riks årsmöte. Foto Göran Schüsseleder
Eddie Pröckl och Hasse Hedström och alla som deltog på länk.

Den 16 mars 2020 höll Frilans Riks ett ovanligt årsmöte där flera av deltagarna deltog via länk med anledning av coronaviruset. Fotona togs av Göran Schüsseleder. Läs mer om årsmötet i Gert Lundstedts rapport.

Frilans Riks årsmöte 2020

Moa Skimutis från Frilans Syd och Gert Lundstedt, ordförande i Frilans Riks, deltog på årsmötet. Frilans Syd tog intiativ till stödet för frilansjournalister i Belarus. Foto: Hasse Hedström
Moa Skimutis från Frilans Syd och Gert Lundstedt, ordförande i Frilans Riks, deltog på årsmötet. Frilans Syd tog intiativ till stödet för frilansjournalister i Belarus. Foto: Hasse Hedström

Årsmötet ägde rum på den i år hundraåriga biografen Tellus i Midsommarkransen i södra Stockholm. Det hölls när coronavirusepidemin spred sig allt snabbare. Trots det valde vi utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer att inte skjuta upp mötet utan hittade lösningar. Som att huvuddelen av de valda ombuden deltog i diskussionerna och röstade via länk.

Innan mötet intervjuades Frilans Riks ordförande av Journalisten och tog bland annat upp corona-epidemin och konsekvenserna för frilansjournalister:

https://www.journalisten.se/nyheter/ju-fler-frilansar-vi-blir-desto-mer-maste-fragorna-lyftas-fram

På grund av coronan skalade vi bort alla icke nödvändiga punkter, med undantag av a-kassans chef Wolfgang Ramstedt som berättade om fördelen med att vara med i kassan även som frilans.

Fem motioner fanns att ta ställning till:

1. Om hållbarhetstänkande för fackligt engagerade journalister sidan

2. Om att ta bort premien till buffertfonden för Bliwa basgrupp-försäkring för medlemmar som tjänar under a-kassetaket

3. Om utjämningsbidrag till sektionerna

4. Om upphovsrätt och presstöd

5. Om avdrag för friskvård för frilansjournalister

Tre av motioner togs utan diskussion: nr. 1, 2 och 5

Motion 3 om utjämningsbidrag ansågs besvarad, med tillägget att tillsätta en utredning som tittar på vilka konsekvenser ett utjämningsbidrag får för Frilans Riks och för sektionerna.
Diskussion blev det också om motion 4. 

Börge Nilsson (Värmland) yrkade avslag med argumentet att oavsett de behjärtansvärda kraven i motionen så skulle den andra att-satsen innebära farliga politiska inskränkningar av mediers frihet.

Årsmötet antog första att-satsen och avslog den andra. 

Diskussion blev det vidare om Omorganisering av sektionerna och deras indelning. 

Ett tillägg gjordes av sektion Syd till andra förslags-punkten av fyra – Jönköpings län och norra Kalmar län förs över till Östergötlandssektionen. För att förvissa sig om att om överföringen genomförs före årsmötet 2021 så ska Syd kompenseras ekonomiskt för det medlemstapp omläggningen skulle medföra för sektionen. 

Årsmöte beslutade enligt Syds önskemål.

Ett stöduttalande för Belarus frilansjournalister, skrivet av Syd, togs av årsmötet.

Avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet, och en ny styrelse för verksamhetsåret 2020-2021 valdes och ser ut så här:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande Gert Lundstedt, Mälardalen (omval) 

Kassör Hasse Hedström, Mälardalen (omval) 

Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval) 

Bella Stenberg, Västra (nyval) 

Marja Beckman, Mälardalen (omval) 

Gunilla Kracht, Syd (omval) 

Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval) 

Henrik Simonsen, Syd (omval)

Suppleanter:

Hannah Ohlén Järvinen, Syd (omval) 

Maria Hansson Botin, Västra (nyval)

Tack avgående ledamöter: Agnes Arpi och Anna Persson

Tack avgående revisorssuppleant Bertholof Brännström

Tack valberedningen

Protokollet läggs så småningom ut här på Frilans Riks hemsida.

Nu väntar ett nytt spännande verksamhetsår som börjar dramatiskt med corona-viruset.

Under verksamhetsåret kommer:

* detaljerna kring implementeringen av EU:s upphovsrätt i svensk lag att klarna,

* vi fortsätta rekrytera frilansare och växa till antalet och andelen i förbundet,

* vi driva på för bättre arvoden, bilda nätverk, förhandla fram frilansavtal…

Och mycket mer som vi inte vet om än.

Till sist: 

Tack alla ombud för att ni var med – utan er inget årsmöte.

Tack presidiet som genomförde årsmötet med säkerhet.

Alla punkter vi fick ställa in – Årets Frilans, Redaktör och Fulavtal, liksom middag, underhållning och frilansfackligt arbete 50 år – återkommer vi till när coronan blåst över.

Gert Lundstedt – Ordförande Frilans Riks

   

 

Till alla er som anmält er till Frilans Riks årsmöte den 16 mars 2020

Med anledning av coronaviruset har vi blivit tvungna att göra ändringar vad gäller Frilans Riks årsmöte nu på måndag den 16 mars.

Vi kommer att genomföra mötet men förkortat så att endast de nödvändigaste besluten fattas. Vi har avbokat alla externa gäster, föreläsare och besök.

Middagen på kvällen är inställd.

Kontaktdagen för sektionerna på tisdag den 17 mars mellan 9.00-13.00 är också inställd.
För er som kommer till mötet vill vi påminna om de råd Journalistförbundets styrelse idag gått ut med och som vi ber er respektera, att: 

*alla med symptom på luftvägsinfektion, även lindriga som snuva och halsont, ska stanna hemma,

*du om tillhör en riskgrupp och är extra utsatt inte heller kommer på mötet.

Mer information om coronaviruset finns att läsa på dels Folkhälsomyndighetens, dels Journalistförbundets hemsidor:

folkhalsomyndigheten.se

https://www.sjf.se/aktuellt/202003/rad-infor-arsmoten-och-fackliga-sammankomster

Med anledning av allt det vi tvingas ställa in – utdelning av priserna Årets Frilans, Årets Redaktör och Årets Fulavtal, gäster, besök av Ulrika Hyllert, hyllningsföreläsning av Christina Falkengård om frilansfackligt arbete 50 år, allt det sociala liksom avslutande galamiddag på Scala med mera med mera kommer senare. När väl coronan lämnat landet ses vi och gör allt det roliga.

Till er som är valda årsmötesombud i sektionerna: 

Om ni väljer att lämna återbud kan vi koppla upp er på länk och där följa årsmötet och rösta. Glöm i så fall inte att anmäla detta. 

Bäst är om ni som är ombud och vill medverka via länk samlas tillsammans med andra ombud i er styrelse som också väljer att vara med via länk.

OBS! Om du väljer att inte komma på grund av coronaviruset så försök avbeställa biljetter och hotell. Vi betalar givetvis om det inte är möjligt.

Årsmötet börjar, som tidigare meddelats, klockan 10.00 på biografen Tellus i Midsommarkransen och hoppas kunna vara klara klockan 14.00.

 
Välkomna!

Styrelsen för Frilans Riks