”Låt fotograferna dokumentera coronakrisen”

Närbild på person med kamera.

Pressmeddelande 2 april 2020                                                 

Två av de ledande branschorganisationerna inom fotografi, Bildleverantörernas Förening BLF och Journalistförbundet, lanserar ett arbetsmarknads- och kulturpolitiskt förslag som kan sätta många av landets yrkesverksamma fotografer i arbete istället för att de ska vara beroende av bidrag.

Projektet Coronabildsverige kan ge frilansande fotografer arbete och underlättar något för landets krisande tidningar, samtidigt som staten uppfyller sin informationsplikt för kommande generationer. Bilderna sparas för forskningsändamål.

Förslaget är att betrakta som ett tidsbegränsat beredskapsarbete där landets frilansande yrkesfotografer kan dokumentera coronakrisen i alla dess former. Även anställda fotografer kan medverka i projektet om deras arbetsgivare står bakom det. Detta innebär att alla fotograferande företag som förser landet med bilder kan ansöka till Coronabildsverige och därigenom få en statlig ersättning om de blir antagna till projektet.

Förslaget innebär att administrationen av och ersättningen för Coronabildsverige kommer att hanteras av Bildupphovsrätt i Sverige. BLF och Journalistförbundet kommer att hantera ansökningsprocessen om förslaget går igenom.

Förslaget till Arbetsmarknadsdepartementet och Kulturdepartementet bifogas i detta pressmeddelande.

För frågor och mer information, kontakta:

Johan Lif, förhandlingschef Journalistförbundet

jl@sjf.se eller 08–613 75 28

Putte Salminen, verksamhetsledare BLF

putte@blf.se eller 08-555 963 10

Läs mer och ta del av det arbetsmarknadspolitiska förslaget i sin helhet på Journalistförbundets hemsida.