Ulrika Hyllert: ”Långt ifrån tillräckligt stöd till mediebranschen”

Kulturminister Amanda Lind meddelade i fredags, 3 april, att regeringen kommer att förstärka mediestödet med 200 miljoner kronor för att branschen ska kunna möta corona-krisen. Det handlar om en permanent ökning av mediestödet. Journalistförbundet välkomnar dagens besked, men anser att det behövs mycket mer pengar för att klara krisen.

– Vi är besvikna. Det här är inte tillräckligt för att säkerhetsställa journalistik i hela landet. Beslutsfattare som vill värna demokratin måste ta ett mycket större ansvar i denna kris, säger Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert efter att ha lyssnat på kulturminister Amanda Linds presskonferens. 

Ulrika Hyllert. Foto: Tor Johnsson

Journalistförbundet krävde redan i mitten av mars ett utökat mediestöd och det är bra att kulturministern idag signalerar att regeringen vill hjälpa branschen.

– Men de åtgärder vi hade föreslagit skulle ha inneburit ett betydligt större tillskott, vilket är mer i linje med de stora annonsbortfall som är att vänta, säger Ulrika Hyllert.

Medieföretagen har snabbt fått se annonsmarknaden och andra inkomstkällor krympa och behovet är på vissa håll akut. Av de 200 miljoner kronor som nu utlovas kommer 150 miljoner att betalas ut i form av ett ökat distributionsstöd under tre månader. Resterande 50 miljoner kommer att användas för att stärka upp det så kallade vita-fläckar-stödet till svagt bevakade områden.

– Det är viktigt att pengarna snabbt kommer medieföretagen till del. Vi har inte tid att fastna i administration nu när regeringen väl tagit beslut om att skjuta till extra pengar, säger Ulrika Hyllert.

Journalistförbundet och andra organisationer har krävt att planerna på hushållsnära returpappersinsamling ska läggas på is. De nya reglerna som ska träda i kraft vid årsskiftet skulle innebära kraftigt ökade kostnader för medierna. Regeringen hade inga nya besked att ge när det gällde returpappersfrågan, men Amanda Lind lovade att regeringen försöker hitta en lösning för att undvika att medierna ska drabbas av kostnadsökningar.

– Det är positivt att regeringen har lyssnat på oss och andra aktörer i branschen som har inblick i hur de nya reglerna om returpapper kommer att slå, säger Ulrika Hyllert.

Journalistförbundets frilansmedlemmar har också drabbats hårt av krisen. Dagens besked från kulturministern innehöll inga positiva nyheter för den som frilansar. En enkätundersökning som genomfördes bland frilansmedlemmarna i mitten av mars visade att hela hälften av de svarande hade förlorat jobb till följd av corona-pandemin.

– Jag vill upprepa det jag sa när jag träffade kulturministern tillsammans med branschföreträdare för någon vecka sen: de extra pengar som regeringen nu skjuter till måste även komma frilansarna till del, säger Ulrika Hyllert.

Nu återstår det att se hur långt det extra stödet räcker. Risken för att journalistjobb går förlorade är överhängande enligt Ulrika Hyllert.

– Vi hoppas att vi ska slippa stora uppsägningar. Redaktionerna är redan så pressade och det är svårt att se hur ytterligare besparingar skulle kunna genomföras utan att det skulle gå ut över våra möjligheter att leverera journalistik och uppfylla vårt demokratiska uppdrag på ett bra sätt.

– Det behövs helt klart fler åtgärder. Till exempel kan vi inte se att det finns något riktat stöd till tidskrifter.

För frågor, kontakta: 

Ulrika Hyllert, ordförande Journalistförbundet

uh@sjf.se eller 070-784 31 14