Svar på vanliga frågor

Nu har vi lagt till ett FAQ-avsnitt på hemsidan. Där svarar vi på återkommande frågor om arvoden, och visar var du hittar information om till exempel moms och pensioner.

Hör gärna av dig till styrelsen om det är någon fråga som du tycker saknas.