Äntligen!!!

Regeringen promemoria om stöd till egenföretagare med enskild firma kom torsdagen den 1 oktober. Remisstiden är extremt kort: nästa fredag ska synpunkter på förslaget vara inne så att riksdagen kan fatta beslut i mitten av oktober. Nu granskar vi promemorian tillsammans med förbundet centralt för att försäkra oss om att stödet ska komma många av Frilans Riks medlemmar till del. Vi återkommer med våra kommentarer.
Styrelsen för Frilans Riks