Barents Press vill öka
förståelsen mellan
journalister

Sedan 1994 finns Barents Press Sverige. Idén med nätverket var och är att efter Sovjetunionens fall skapa kontakter mellan journalister i Sverige och Ryssland. Liksom stärka journalistiken i Barentsregionen. Nu har Barents Press Sverige gett ut boken Journalism по-русски. En av redaktörerna är Bertholof Brännström, ordförande för Västerbottens sektion inom Frilans Riks. Avsikten med Journalism по-русски är att vi ska få veta hur det är att arbeta som journalist i Ryssland idag. För det finns ett förståelsegap mellan dem och andra journalister i Barentsregionen. Boken vill stänga det gapet. 

Här kan du läsa boken: https://www.barentspressprojects.com/books 

Gert Lundstedt