Äntligen fokus på
frilansfrågor!

Frilans Riks är Journalistförbundets största klubb med nära 1 750 medlemmar. Det är därför glädjande att förbundets tidning Journalisten uppmärksammar frilanskollektivet ovanligt mycket i senaste pappersutgåvan. Mindre glädjande är skildringen av frilansfacklig verksamhet.  

I korthet; Frilans Riks företräder Journalistförbundets frilansmedlemmar. Våra uppdragsgivare är deras företrädare i de åtta sektionerna. På Frilans Riks årsmöten klargörs vad styrelsen ska arbeta med, något som följs upp på följande årsmöte. Så även 29 mars i år, då sektionernas delegater enhälligt gav styrelsen ansvarsfrihet, godkände verksamhetsplanen till nuvarande verksamhetsår och valde om styrelsen. Vad delegaterna utgick ifrån finns sammanfattat i Frilans Riks årsmöteshandlingar, totalt 37 sidor.


Frilans Riks vet inte bara vad vi ska göra,
 utan även hur: ”Journalistförbundet ska arbeta målmedvetet och trovärdigt med frilansfrågor. Det gör vi bäst när alla delar av förbundet samarbetar och samordnar sina insatser.” 

Så inleds Journalistförbundets frilansstrategi som förbundsstyrelsen tagit fram i samarbete med kansliet och Frilans Riks. Bland annat ska strategin fokusera ”på arvoden och upphovsrätt, frilansarnas två enskilt viktigaste frågor”. Frilans Riks arbetar även med organisering och rekrytering som prioriterat område. 

Frilansstrategin ska för övrigt uppdateras årligen. Senast det skedde var 2019. Verktyg behöver som bekant vässas. Ett annat är Arvodesguiden, ett av förbundets främsta verktyg för att skapa bättre villkor på arbetsmarknaden. 

Frilans Riks kan bara ansvara för det egna arbetet. När det gäller social verksamhet är vi de första att beklaga att sådan inte alls finns hos oss, bortsett från lunch och middag i samband med årsmötet ett icke coronaår. Beklaga, eftersom frilansare är enskilda företagare som ofta saknar arbetsplatser där vi dagligen kan träffa andra journalister eller nätverka. Därför blir våra sektioners träffar väldigt viktiga. Inte minst när det gäller rekrytering. 

Pandemiåret har inneburit skarpt läge för Frilans Riks arbete, inte minst vad gäller försöken att påverka makthavare att sjösätta ett lämpligt stödpaket åt frilansare med enskild firma. Vi har sett att vårt arbete gjort skillnad. 

En knapp månad efter årsmötet är det uppenbart att vi står inför ännu ett tufft år vad gäller frilansares ekonomi och villkor på arbetsmarknaden. Frilans Riks hoppas att våra medlemmar fortsätter att höra av sig med frågor och förslag, antingen via våra sociala plattformar eller direkt

Förutom Frilans Riks prioriterade verksamhetsområden är 2021 också ett kongressår där vi ser fram emot motioner, förslag och debatt från frilanskollektivets sida.  

Vi hoppas även på fortsatt uppmärksamhet och bevakning från tidningen Journalisten. Framför allt kring våra medlemmars största utmaning gentemot uppdragsgivarna: arvoden och upphovsrätt. Denna fråga berör förr eller senare alla deras läsare då vi alla sitter i samma båt. 

Ett enat förbund är ett starkt förbund. 

Frilans Riks styrelse