”Lukasjenka bör inte kallas
president i svenska medier”

Vid manifestationen som Journalistförbundet var med och organiserade för Belarus i söndags den 8 augusti – årsdagen av det manipulerade presidentvalet – för mänskliga rättigheter, yttrande- och pressfrihet och demokrati i Belarus, pratade jag med Dmitri Vasserman, representant för belarusiska folkambassadens Stockholmskontor (i opposition mot Alexander Lukasjenka).

Han invände mot att Lukasjenka i svenska medier ofta benämns ”president”. 

Jag vidarebefordrar skälen han mejlat mig till varför Lukasjenka inte bör benämnas president.

Skäl värda att fundera över för den som rapporterar om Belarus.

Så här skriver Dmitri Vasserman:

”Varken EU eller Sverige erkänner Lukasjenka som president:

  • EU:s beslut att inte erkänna Alexander Lukasjenka som en legitim president av Belarus.
  • Sveriges utrikesministers Ann Lindes skrev på Facebook att Lukasjenka är ’en illegitimt vald president och saknar därför varje form av demokratisk legitimitet’.
  • EU:s utrikesrepresentant Josep Borrell kallar Lukasjenka istället för diktator, ett steg mycket ovanligt i diplomatisk praxis.
  • I juni 2021 bekräftade Europaparlamentet sin tidigare ståndpunkt att Lukasjenkas regim, som med hjälp av polisiärt och militärt våld behåller makten i Belarus, är ’illegitim, olaglig och kriminell’: ’[EU parliament] Reiterates its non-recognition of the election of Aliaksandr Lukashenka to the post of President of Belarus; considers the current regime in Belarus as illegitimate, illegal and criminal’.

Regimen letar frenetiskt efter europeiska politiker villiga att uttala det magiska p-ordet. På ett möte med statliga tjänstemän i februari hävdade Lukasjenka att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen (som han kallade för Unter den Lajnen) kallade honom för president i ett brev. EU-talesman Peter Stano dementerade påståendet.

Alltså, det finns en bred samsyn bland europeiska politiker att aldrig kalla Lukasjenka för president vilket är ett stort irritationsmoment för Lukasjenka”. 

Gert Lundstedt – ordförande Frilans Riks

Medlem: Vikariebrist ett
tecken på kassa villkor

Det kom ett mejl från en medlem som började:

Tjoho! Jag har tänkt på en sak… Journalistförbundet uppmanade ju oss frilansare att söka vikariat inför sommaren eftersom det är brist på vikarier.

Uppmaningen var märklig tyckte medlemmen.

Orsaken till vikariebristen beror ju på las-karusellen, och medieägare som behandlat och fortsätter att behandla vikarier som utbytbara disktrasor.

Lägg till det allmänt kassa villkor inom branschen, menade medlemmen, så har det inneburit att allt färre kompetenta medborgare väljer att bli journalister.

Och fortsatte:

Vore det inte spännande att inför nästa sommar i stället uppmana till bojkott, och tvinga redaktionerna att köpa in mer frilansmaterial?

Medlemmen fattade givetvis att det för den enskilda frilansen är bra med ett sommar-vik för att få kontakt med redaktioner och bygga nätverk. MEN ÄNDÅ: är det inte på tiden att redaktionerna står sitt kast och inser att det är värt att anställa så många personer som man har behov av, och att dessutom behandla sina vikarier lite bättre.

Vad tycker ni? Bojkott eller ej?

Oacceptabel behandling av en frilans

En av Journalistförbundets och tillika Frilans Riks medlemmar har blivit uthängd och falskeligen misstänkliggjord i tidningen Expressen.

Expressen sänker en av sina egna tidigare medarbetare, ett fullständigt oacceptabelt exempel på hur uppdragsgivare behandlar frilansare.

Expressen röjer identiteten på en svårt sjuk person vars privatliv helt saknar allmänintresse.

Expressens publicering riskerar att förstöra möjligheterna för en frilans att tjäna sitt levebröd.

Frilans Riks styrelse uttalar vårt stöd för vår utsatta medlem och kräver en förändring i uppdragsgivares behandling av frilansare. Vi har i många år kämpat för frilansares arvoden, avtal och upphovsrätt. Vi vill inte också behöva kämpa för att frilansare ska bemötas med medmänsklighet och respekt. 

Mer information finns i Journalisten.

Frilans Riks styrelse

Äntligen fokus på
frilansfrågor!

Frilans Riks är Journalistförbundets största klubb med nära 1 750 medlemmar. Det är därför glädjande att förbundets tidning Journalisten uppmärksammar frilanskollektivet ovanligt mycket i senaste pappersutgåvan. Mindre glädjande är skildringen av frilansfacklig verksamhet.  

I korthet; Frilans Riks företräder Journalistförbundets frilansmedlemmar. Våra uppdragsgivare är deras företrädare i de åtta sektionerna. På Frilans Riks årsmöten klargörs vad styrelsen ska arbeta med, något som följs upp på följande årsmöte. Så även 29 mars i år, då sektionernas delegater enhälligt gav styrelsen ansvarsfrihet, godkände verksamhetsplanen till nuvarande verksamhetsår och valde om styrelsen. Vad delegaterna utgick ifrån finns sammanfattat i Frilans Riks årsmöteshandlingar, totalt 37 sidor.


Frilans Riks vet inte bara vad vi ska göra,
 utan även hur: ”Journalistförbundet ska arbeta målmedvetet och trovärdigt med frilansfrågor. Det gör vi bäst när alla delar av förbundet samarbetar och samordnar sina insatser.” 

Så inleds Journalistförbundets frilansstrategi som förbundsstyrelsen tagit fram i samarbete med kansliet och Frilans Riks. Bland annat ska strategin fokusera ”på arvoden och upphovsrätt, frilansarnas två enskilt viktigaste frågor”. Frilans Riks arbetar även med organisering och rekrytering som prioriterat område. 

Frilansstrategin ska för övrigt uppdateras årligen. Senast det skedde var 2019. Verktyg behöver som bekant vässas. Ett annat är Arvodesguiden, ett av förbundets främsta verktyg för att skapa bättre villkor på arbetsmarknaden. 

Frilans Riks kan bara ansvara för det egna arbetet. När det gäller social verksamhet är vi de första att beklaga att sådan inte alls finns hos oss, bortsett från lunch och middag i samband med årsmötet ett icke coronaår. Beklaga, eftersom frilansare är enskilda företagare som ofta saknar arbetsplatser där vi dagligen kan träffa andra journalister eller nätverka. Därför blir våra sektioners träffar väldigt viktiga. Inte minst när det gäller rekrytering. 

Pandemiåret har inneburit skarpt läge för Frilans Riks arbete, inte minst vad gäller försöken att påverka makthavare att sjösätta ett lämpligt stödpaket åt frilansare med enskild firma. Vi har sett att vårt arbete gjort skillnad. 

En knapp månad efter årsmötet är det uppenbart att vi står inför ännu ett tufft år vad gäller frilansares ekonomi och villkor på arbetsmarknaden. Frilans Riks hoppas att våra medlemmar fortsätter att höra av sig med frågor och förslag, antingen via våra sociala plattformar eller direkt

Förutom Frilans Riks prioriterade verksamhetsområden är 2021 också ett kongressår där vi ser fram emot motioner, förslag och debatt från frilanskollektivets sida.  

Vi hoppas även på fortsatt uppmärksamhet och bevakning från tidningen Journalisten. Framför allt kring våra medlemmars största utmaning gentemot uppdragsgivarna: arvoden och upphovsrätt. Denna fråga berör förr eller senare alla deras läsare då vi alla sitter i samma båt. 

Ett enat förbund är ett starkt förbund. 

Frilans Riks styrelse

Läs Maria Zaitzewsky
Rundgrens debattartikel

”Jag förtränger den gnagande känslan av att vara utnyttjad”, skriver Maria Zaitzewsky Rundgren i ett debattinlägg i tidningen Journalisten. Hon berättar att hon hittade en faktura från 2007 och såg att hon då fick dubbelt så mycket jämfört med vad hon får idag. Vi på Frilans Riks vågar påstå att det är en verklighet som de flesta frilansar känner igen sig i. Läs debattartikeln här.

Skicka in din historia till
Näringsdepartementet

Skicka in din historia om hur du drabbats till Näringsdepartementet!

I förra veckan förbättrade Regeringen möjligheten till omsättningsstöd för frilansjournalister som förlorat uppdrag under pandemin. Bra! Men tyvärr räcker det inte. Fortfarande har stödet dålig träff på oss frilansjournalister, trots att vårt yrke enligt Regeringen har en samhällsviktig funktion.

Därför uppmanar vi i Frilans Riks och Journalistförbundet dig, som råkat ekonomiskt illa ut på grund av pandemin och ändå inte kan få omsättningsstöd: 

Skriv till Näringsdepartementet! 

Berätta varför du med nuvarande regler för stödet ändå inte lyckats kvalificera dig för omsättningsstöd. 

Här kan du läsa mer om stödet och varför du bör skriva: https://www.sjf.se/aktuellt/202011/debatt-januaripartiernas-stod-nar-inte-egenforetagare

Frilans Riks styrelse