Svar på tal om arvoden

Strax före jul skrev Frilans Riks tillsammans med sektionerna en debattartikel i Journalisten i den pågående Arvodeskampanjen.

Det kom tre kritiska kommentarer till Frilansrekommendationen, att den är väldigt hög.

Det är den förstås inte.

Gå in och läs vårt svar på kommentarerna.

Frilans Riks