Frilanssituationen alltmer osäker

Gemensamt för majoriteten frilansjournalister djupintervjuade för en universitetsstudie är att det blivit allt svårare att tacka nej till jobb. Som frilans riskerar du då att ses som besvärlig och förlora uppdrag i framtiden menar medieforskare Maria Norbäck på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

− En vanlig inställning är att du som frilansare är allt mer fokuserad på att ”jag ska vara duktig, arbeta på mitt CV, mitt varumärke och bygga upp rätt bild av mig själv på sociala medier”, säger Maria Norbäck som bland annat djupintervjuat frilansjournalister verksamma i Göteborgsområdet.

Vilket leder till att många frilansare arbetar trots sjukdom eller övertid för att i tid kunna leverera det som uppdragsgivaren beställt. 

Läs mer om studien här.

Frilans Riks