Regeringen skärper försvaret för
journalistiken

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Efter flera års utredande föreslår regeringen nu en skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.

Utredningen som arbetat sedan 2020 har haft i uppdrag att bland annat utreda ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet och för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.

− Det är helt oacceptabelt att den som deltar i samhällsdebatten, bedriver samhällsgranskande journalistik eller har till uppgift att hjälpa och skydda andra i samhället utsätts för våld, hot eller trakasserier. Alla sådana former av hot och brott utgör ett angrepp mot hela vårt samhälle och måste bekämpas, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Frilans Riks kan bara instämma med Justitieministern.

Och kulturministern, Jeanette Gustafsdotter, fyller i:

− Yttrandefrihet är en grundpelare för vårt demokratiska samhälle. Hat och hot mot journalister eller andra utövare av samhällsnyttiga funktioner riskerar att inskränka den friheten. Dessa röster är oumbärliga och får aldrig riskeras att tystas av hat och hot, och därför välkomnar jag denna utredning, säger kulturministern.

En ny straffskärpningsgrund införs som innebär att det ska ses som försvårande att den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik.

Läs mer om utredningen här.
Läs Journalistförbundets pressmeddelande här

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Frilans Riks