Belarusiska journalistfacket
förbjudet

Belarusiska myndigheter har nu fattat beslut att sätta munkavle på Belarusian Association of Journalists (BAJ), berättar tidigare Frilans Riksordförande Åsa Ohlsson. Hon har med anledning av det som händer i Belarus skrivit en motion till Journalistförbundets kongress i oktober. En motion bland andra Frilans Riks ställer sig bakom.

Här är motionen:

Motion om att ta emot belarusiska journalister från BAJ som associerade medlemmar eller associerad förening i Journalistförbundet

Den belarusiska organisationen för oberoende journalister i Belarus, BAJ, medlem i European Federation of Journalists, har under decennier fört en kamp för fri och självständig journalistik i Belarus trots att journalisterna där verkar i en diktatur. Redan före de mer omfattande protesterna startade efter presidentvalet 2020, var trakasserier från regimen omfattande. Böter och gripande har hört till vardagen för journalister i landet under många år.

Under det senaste året har tumskruvarna dragits åt än mer. Och nu kommer självaste organisationen för oberoende journalister Belarusian Association of Journalists att förbjudas, i likhet med flera andra NGO:s i Belarus. Det formella beslutet att förbjuda BAJ sköts nyligen upp från 11/8 till 27/8, men det är mest en formsak- att organisationen kommer att förbjudas är högst sannolikt. Nyligen förbjuds t ex Belarusiska Penn.

Frilansjournalister inom Journalistförbundet har under de senaste åren haft ett nära utbyte med belarusiska journalister, genom Freg (Freelance Expert Group) och genom att bjuda in belarusiska journalister till Nordic Freelance och andra samarbetsforum men framför allt genom ett tvåårigt, externt finansierat utbyte mellan Frilans Syd och BAJ:s regionala frilansar under 2018-2020. Dessa kontakter lever nu vidare på egen hand.

Genom våra kontakter med belarusiska journalister har vi nåtts av deras vädjan om att stötta dem genom att ta emot dem som medlemmar hos oss i Journalistförbundet, antingen som associerade medlemmar eller som en associerad förening, nu när deras egen organisation förbjuds. Det blir ett både ett praktiskt sätt att stötta dem att organisera sig, men också en viktig solidaritetshandling. 1300 oberoende journalister, medlemmar i överges som berövats sina rättigheter som journalister överges på detta sätt inte av omvärlden. När regimen försöker förbjuda en demokratisk förening, så ombildas den på detta sätt och kan leva vidare.

Att, som regimen gör, förbjuda en demokratisk organisation för journalister, gör det mycket svårt att fortsätta kampen för oberoende journalistik och för en demokratisk framtid.

Åsa Ohlsson, projektledare för utbytet mellan Frilans Syd och BAJ, 2018-2020, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Margareta Flygt, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

67/217

Kerstin Weman Thornell, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Moa Skimutis, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Erik Mårtensson, del av Frilans Syds Minsk-delegationen 2020

Samt

Styrelsen för sektionen Frilans Syd och

Styrelsen för klubben Frilans Riks

Därför föreslår vi kongressen:

  • Att medlemmar från Belarusian Association of Journalist ska kunna tas emot som associerade medlemmar i Svenska Journalistförbundet som ett led i att stötta dem när deras egen organisation förbjuds av den belarusiska regimen.
  • Att genomföra nödvändiga förändringar av stadgarna i §3 Medlemskap moment 3. Detta avsnitt handlar om associerat medlemskap för nyanlända journalister i Sverige som säger att den kan bli associerad medlem om den kan visa att denne varit verksam som journalist utanför Sverige. Här läggs till att associerat medlemskap kan erbjudas åt journalistkollegor i andra länder i de fall då deras regimer förbjuder demokratiska organisationer för oberoende journalister att utföra sitt arbeta. Detta kan eventuellt i ett nytt moment, Moment 4 och eventuellt som egen underavdelning/nätverk som passas in i Journalistförbundets struktur.
  • En alternativ lösning är att BAJ blir en Associerad förening i enlighet med § 21 Klubbar och föreningar/Föreningar moment 8-10. Effekten skulle vara lika uppskattad och visa solidariteten med BAJ-medlemmar. Här handlar det om att vara pragmatisk och välja den lösning som är enklast att hantera för Journalistförbundet.
  • Att ett sådant associerat medlemskap måste kunna användas utan långdragen byråkratisk process varför det kan delegeras till FS att fatta beslut om när sådana medlemskap ska erbjudas. Associerad förening kan redan FS fatta beslut om på egen hand.
  • Att stadgeändringen bereds av kongressens beredningsutskott om det är nödvändigt.