Medlemsutskick september 2021: På gång i Frilans Riks

Ytterjärna Kulturhus där senaste styrelsemötet ägde rum. Foto: Marja Beckman

Detta mejl skickades ut till alla medlemmar den 23 september 2021.

Med lättade pandemirestriktioner har Frilans Riks efter ett år kunnat ha ett styrelsemöte live.

Vid ett två dagar långt möte har vi planerat för frilansdelegationens arbete vid kongressen den 6-7 oktober. Vi har 18 ombud på kongressen och hoppas få genomslag för frilansfrågorna och våra frilansmotioner. Läs kongresshandlingarna på Journalistförbundets hemsida.

Vidare blev följande sagt och beslutat vid vårt möte:

• Jubileumsfesten frilansfackligt arbete i Journalistförbundet 50-år kommer, efter att ha skjutits upp ett par år på grund av pandemin, nu äntligen bli av.
Festen kommer att äga rum i skiftet november-december. Riks jubileumsgrupp lägger nu en sista hand vid förberedelserna och återkommer fortast möjligt med mer info.

• Efter ett beslut på vårt årsmöte i våras är arbetet med att eventuellt avknoppa och starta en egen Uppsalasektion inlett – Uppsala tillhör idag Mälardalens frilanssektion.

• Arvodeskampanjen är i full gång och i sektionerna pågår fram till i november ett intensivt arbete gentemot arbetsplatsklubbarna.

• Frilans Riks förslag till en uppdaterad frilansstrategi är överlämnad till Frilansjouren.

Vi återkommer med en sammanfattning kring hur det går med frilansfrågorna på kongressen.

Nästa styrelsemöte i Frilans Riks blir den 28 oktober.

Sköt om er

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

En del av mötet ägde rum på en vandring på Ekoleden. Foto: Marja Beckman