Frilans Riks medlemsbrev juni 2023 🌦

Hej på er kära medlemmar i Frilans Riks!

Här kommer sista medlemsbrevet innan stora sommaren. Hoppas midsommarfirandet gick fint för er.

Frilans Riks styrelse höll möte strax innan midsommar och vi har nu lyckats välja även en ständig sekreterare i form av Björn Hellström. Sedan tidigare är Therese Quennerstedt kassör och Henrik Simonsen ordförande (valda av årsmötet) samt Katarina Arvidson vice ordförande.

Det digitala medlemsmötet den 23:e maj blev relativt välbesökt. Annika Hamrud från Fojo berättade om hot och hat och påtryckningar mot journalister och hann därmed med mycket av det som inte hanns med på årsmötet. De digitala medlemsmötena återkommer i höst. Vi planerar för ett par stycken och tar gärna emot tips på tema.

Vi har beslutat om att ta fram en handfast guide till hur ni medlemmar ska hantera det nya upphovsrättsdirektivet.

Vi genomför ju under året en rekryteringskampanj och rekryteringsträffar har nu hållits i Göteborg och i Umeå. Till hösten är fler träffar på gång.

Arvodeskampanjen är som sagt slutförd men arbetet går vidare med att, i samarbetet med arbetsplatsklubbar, få till avtal med ytterligare uppdragsgivare.

I frilansvärlden i övrigt har Västra och Mälardalen anordnat AW och i början av juli är det dags för Frilans Syds sommarmingel på Öland. Härligt. Det ska vara kul att vara medlem i en fackförening.

Frilans Riks styrelse träffas igen i slutet av augusti.

22-24/9 anordnar norska frilansorganisationen årets upplaga av Nordic Freelance. Vi har tyvärr inte möjlighet att ge några bidrag till medlemmars deltagande men NF är en ypperlig möjlighet att fortbilda sig och träffa kollegor.

Frilans riks styrelse

genom

Henrik Simonsen, ordförande