Frilansar du för AFP?

Sedan några månader tillbaka har franskägda nyhetsbyrån AFP börjat med avtal som fråntar frilansfotografer världen över deras upphovsrätt. Internationella journalistfederationen, IFJ, driver en kampanj mot AFP och genomför bland annat en namninsamling mot AFP:s villkor som samlat in över 5 000 namn och som kan undertecknas här.

Nu vill IFJ också skapa ett internationellt nätverk av AFP-frilansar som tillsammans kan dela information om sina arvoden och villkor för att mer effektivt arbeta för att förbättra förhållandena för dessa frilansar. Om ni är intresserade av att delta – kontakta Jeremy Dear på jeremy.dear@ifj.org

Mer info om IFJ:s kampanj mot AFP hittar ni här.

Crowdfundingkampanj för förföljda vitryska frilansar

AndrusNY_2014_10_13_Andrus
Andrus Klikunou jobbar för frilansarnas rättigheter för vitryska BAJ.

De vitryska/belarusiska frilansjournalisterna behöver din hjälp. Frilansar bötfälls bara för att de försöker jobba, och de har ofta inte råd att betala böterna.

Situationen för frilansjournalister i Vitryssland/Belarus är extrem. Regimen försöker på olika sätt tysta oberoende röster. Ett sätt är att ge höga böter för personer som utan tillåtelse bevakar vissa frågor i egenskap av frilansjournalist.

Därför uppmanar vi alla medlemmar att stötta våra kolleger i öst.

Appellen kommer ursprungligen från Andrus Klikunou, som arbetar för BAJ, Belarusian Association of Journalists. Han berättade ännu en gång om situationen på Nordic Freelance 2016, som nyligen hölls utanför Lillehammer i Oslo (Andrus är en återkommande gäst då de nordiska frilansarna träffas). Frilansjournalister som bevakar protester kan dessutom arresteras och deras material beslagtas.

Många av seminariets drygt 100 deltagare, alla frilansar från Norden, hörsammade uppmaningen från BAJ och den norska värdorganisationen NJ Frilans om att lätta på våra kollegers skuldbörda.

Genom att bidra till att betala böterna kan vi visa solidaritet med förföljda journalister. Detta ändamål är något som Frilans Riks styrelse sympatiserar med och vi är flera ur styrelsen som gett pengar. Alla bidrag går till att hjälpa de vitryska journalisterna att betala sina böter.

Sätt in pengar på Norska Journalistförbundets internationella solidaritetsfond (NJ:s Internasjonale Solidaritetsfond) helst före 1 juli vilket kampanjen har satt som deadline:

Swiftcode (Samma som BIC-kod): NDEANOKK

IBAN: NO34 6022 05 28246

Märk betalningen: NJ Frilans/Belarus

(Det tillkommer en transaktionskostnad, i till exempel Handelsbankens fall 50 kronor)

Du kan läsa mer om Andrus Klikunou, och hans kollegers kamp i två artiklar här:

European federation of journalists, EFJ: Belarus fines freelance journalist for working with “foreign media”

Frilansjournalisten: ”Här är frilansar förbjudna”

Så går vi vidare efter arvodeskampanjen

Förra året avslutade vi med en arvodeskampanj som innehöll debattartiklar, möten och en sociala medier-kampanj. Läs mer om det här.

Vi i Frilans Riks-styrelsen vill nu dra nytta av den uppmärksamhet frågan har fått.

Vi har valt att prioritera två saker i kölvattnet av höstens arvodeskampanj.

1. Skicka ut en minirapport: “Best of Werne och arvodeskampanjen”

Den ska innehålla konkreta arvodesexempel gällande den mottagande arbetsplatsen, och intervjuer eller citat från frilansar, gärna kopplade till denna arbetsplats. Denna minirapport, som innehåller fakta från rapporten ”Frihetens pris” och vår arvodeskampanj, skickas till utvalda arbetsplatsklubbar, så att det blir tydligt att arvodesdumpning och underbudskonkurrens sker just på dessa arbetsplatser. Efter utskicket sker uppföljning med telefonsamtal. Vi arbetar nu fram en rapportmall som intresserade klubbar kan använda, om medlemmarna så vill. Kontakta Rickard Jakbo om du vill hjälpa till med detta, eller har förslag på en redaktion, vars arbetsplatsklubb är i behov av en minirapport.

 

2. Hjälpa till att starta nätverk/cirklar för frilansar som jobbar för samma medium

Vi startar grupper på liknande sätt som vi har gjort med nätverk kring Sydsvenskan eller Mittmedia men i permanent form så att de berörda frilansarna kan snacka ihop sig och dela erfarenheter samt gå ihop för förbättringar (med stöd från Journalistförbundets kansli och förtroendevalda).

Vårt danska systerförbund har arbetat på detta sätt i flera år, och har flera framgångar bakom sig. Vi skulle behöva hjälp av respektive arbetsplatsklubb och kansliet med att hitta personer och stötta nätverken. Kontakta Natacha López i vår styrelse om du vill veta mer eller vill engagera dig i detta.

Dessutom filar vi på flera nya debattartiklar och ser gärna klubb och medlemsinitiativ här.

Vi för också diskussioner med kansliet om hur vi kan bli skarpare och mer strategiska tillsammans.

 

Andra förslag vi vill genomföra:

När vi fått rull på ovan nämnda prioriterade punkter, vill vi gå vidare med några av dessa punkter.

  • Besöka redaktörer. Främst på de arbetsplatser som svarat på vårt tidigare utskick, och upplysa om arvodesnivåer och då ta med kortversionen av Wernes rapport. Vi har redan inlett denna typ av arbete genom att vi på ett möte med fokus på frilansfrågor träffat ett flertal fackliga redaktörer från fyra tidningar på LO Mediehus.
  • Utbildning av frilansar. En del av våra medlemmar behöver utbildas i synen på vad facket är och kan göra och framför allt i hur frilanskalkylatorn kan göra nytta. Vi måste se till att fler frilansare nyttjar våra redskap. Vi uppvaktar Servicebolaget om att ordna en “Så förhandlar du”-kurs. Kontakta Göran Schüsseleder, vår representant i Servicebolagets kursutskott, för att ge input eller få info.
  • Mer utbildning av arbetsplatsklubbsaktiva. Vi diskuterar med kansliet om hur de kan hjälpa till att utbilda förtroendevalda i arbetsplatsklubbarna om hur det funkar att sätta pris som frilans, i frilanskalkylatorn, frilansavtalen, frilansstrategin och vilka verktyg de kan använda som till exempel MBL, där möjlighet att förhandla om budget och lägga veto om oskäliga frilansintag finns.
  • Uppmuntra förtroendevalda frilansare och medlemmar, att höra av sig till arbetsplatsklubbar för att få information om lönenivå och berätta om hur villkoren för frilansarna ser ut.
  • Översätta de anställdas löner till F-skattarvode och sedan offentliggöra dessa (till exempel på sjf.se, frilansriks.se, eller på respektive företags infokanaler, som arbetsplatsklubbarna har tillgång till) för att bli mer transparent. I samarbete med arbetsplatsklubbar.

För att lyckas behöver vi din hjälp. Hör av dig till någon i styrelsen om du känner ett särskilt engagemang i någon av ovanstående punkter.

 

Tycker du att något saknas? Kolla här på idéerna som finns men inte har hittat sin form eller fått tillräckligt stöd ännu.

Flera av arvodeskampanjgruppens och dess föregångares idéer har av resursskäl inte blivit genomlysta eller bearbetade och ligger för närvarande i träda. De är möjliga att väcka liv i igen.

I idélådan finns bland annat följande:

Att välja ut ett par redaktioner och eller mediehus som är exemplariskt dåliga. Informationen skulle till exempel kunna spridas genom hashtaggen #skäms.

Att marknadsföra de positiva exempel vi kan hitta. Ge redaktörer och arbetsplatsklubbar goda argument för varför frilansbudgeten bör höjas.

Att gå igenom hur olika konsultyrken betalas, inklusive journalistens, och informera ut det på ett kampanjmässigt intressant sätt är ett annat förslag.

Kartlägga lyckade exempel på hur intäkterna har ökat och sprida detta till andra redaktioner. Det kan handla om smartare onlineannonsering och crowdfunding.

Skapa en ordlista för frilansar att sprida via sociala medier där fokus ligger på frilansaren som företagare och stärkandet av den professionella linjen i förhandlingen, där ord som kund, prislista, ta betalt och budget används för att inte hamna i underläge.

Sammanfattat av Rickard Jakbo

Stockholm: Diskutera frilansarnas villkor 12 november

Frilans Riks/Arvodeskampanjen och Mälardalens frilansklubb bjuder in dig som frilansmedlem och dina förtroendevalda till att diskutera frilansarnas arbetsvillkor med Kent Werne.

För en vecka sedan kom Kent Wernes rapport Frihetens pris där han på Journalistförbundets uppdrag utrett de otrygga arbetsvillkoren för landets frilansjournalister.

Rapporten visar bland annat att:

* hälften av de som frilansar får ut mindre än 15 000 kronor i månaden
* bara hälften av landets frilansjournalister pensionssparar

Frihetens pris presenterar en rad förslag på hur frilansarnas villkor kan bli bättre.

Bland annat föreslås:

att en frilansombudsman anställs
att Frilansstrategins handlingsplan för arvoden och trygghetsfrågor skärps
att det utreds om inte SJF kan förhandla våra arvoden utan att det är ”kartellbildning”

Den 12 november kan du möta Kent Werne och ställa frågor till och diskutera med honom och oss förtroendevalda frilansare om hur vi bör gå vidare.

Tid: Torsdag den 12 november, klockan 9.00-10.30
Plats: Journalistförbundet, Vasagatan 50, Stockholm
Moderator: Gert Lundstedt, ordförande Mälardalens frilansklubb
Anmälan: Senast den 11 november till gert.lundstedt@bredband.net
Kaffe serveras

Samtidigt med rapporten startade Frilans Riks en arvodeskampanj. I debattartiklar, genom uppvaktningar och seminarier sätter vi nu arvodesfrågan i centrum.

Läs mer om Journalistförbundets arbete för att minska otryggheten på: www.sjf.se/otryggimedia

Rädda frilansen!

Efter en längre tid av stagnerande och sjunkande arvoden till frilansar har vi insett att vi måste intensifiera opinionsarbetet för kvalitetsjournalistiken. Allt färre frilansar klarar sig på dagens arvoden.

I kontakter och intervjuer med medlemmar framträder en tydlig bild av att smärtgränsen är nära.

Många slutar, många går på knäna.

Därför inleder vi i dag den 6 november en kampanj – Rädda frilansen! – riktad till makthavare inom och utanför medierna samt mediernas ägare. Klicka på bilden till höger eller i menyn för att komma till vår kampanjsida.

Kampanjen använder sig i sin första fas främst av sociala medier och debattartiklar. Hashtagen är #räddafrilansen. Så här gör du för att sprida budskapet.

Vi är allvarligt oroade över kvalitetsjournalistiken och den funktion vi som frilansar fyller i demokratin. Att rädda frilansen handlar om att jobba för den noggranne, kreative och orädde frilansen. Det handlar om att säkra oväntade och genomarbetade historier och nyheter, om att vi får vara proffs som får tid att ta den där bilden som säger mer än 1000 ord, och skriva det som förklarar mer än 1000 bilder.

Det handlar om att rädda den yrkesgrupp som hittills har kunnat överleva på kvalitetsjournalistik, och som i allt högre grad måste jobba med annat.

Vi kommer under kampanjperioden även att anordna möten med medlemmar och fackligt engagerade personer i Journalistförbundets andra delar.

/Arvodeskampanjgruppen och Frilans Riks