Frilans Riks motioner till
kongressen 2021

Inför Journalistförbundets kongress, som äger rum digitalt den 6–7 oktober, har Frilans Riks och Frilans Riks årsmöte lämnat in nio motioner. De handlar bland annat om kollektivavtal för egenföretagare, upphovsrätt och om en gemensam arvodeskampanj. Här finns motionerna att läsa: