De får Gefverts resestipendier

Försäkringsbolaget Gefvert har donerat fem stipendier till Frilans Riks 2023. Dessa lottades på middagen efter årsmötet 27:e mars ut bland de medlemmar som ansökt .

Följande fyra stipendiater fick 4000 kronor vardera i resestipendium:
Abdullatif Haj  Mohammad, Björn Hellström, Joakim Karlsson och Fredrik Loberg.
Stipendiet i form av en veckas vistelse i Journaliststugan i Hemavan  gick till Lisa Beste.

Grattis till alla stipendiater!