Nya ordinarie ledamöter efter sommaren

Styrelseledamöterna Mi Edvinssons och Jonas Ohlins roller i styrelsen har ändrats efter sommaren.

Jonas Ohlin har fått ett långvikariat och hoppade därför av styrelsen i slutet av sommaren. Den som ersatt honom permanent är Bertholof Brännström (ledamot i Västerbottens frilansklubb).

Vår kassör Mi Edvinsson har fått stora och tidskrävande uppdrag och kommer därför att trappa ned på sitt engagemang. Mi sitter dock kvar i styrelsen men kommer inte att vara med på mötena. Hon kommer också att fortsätta sköta de löpande kassörsuppgifterna. Vår suppleant Holger Nilén (styrelseledamot i Mälardalens frilansklubb) ersätter Mi på mötena sedan den 30 september. För att nyordningen inte ska bli alltför dyr, i och med att det nu är sju i stället för sex arbetande ledamöter, håller styrelsen i åtanke att det är viktigt Holger inte tar på sig fler uppgifter än vad Mi hade skött vid sidan av sin kassörsroll.
Läs mer om Frilans Riks styrelseledamöter här.

 

Lämna ett svar