Workshop för frilansjournalister: Tackla säkerhetsrisker utomlands

Frilans Riks erbjuder kostnadsfri workshop om säkerhetsrisker. Den sker den 29 oktober kl 9.00-16.00 på Vasagatan 50, Styrelserummet (åk upp med hiss till 4 våningen, receptionen).
Obs! Begränsat antal platser – anmälan krävs!

Syftet med workshopen är att ge kunskap och inspiration för att initiera ett systematiskt och långsiktigt arbete för att förbättra säkerheten för frilansare i fält.

 

Förväntade resultat:

 1. Att få verktyg för att identifiera risker och risknivån i den egna verksamheten
 2. Att få förståelse för olika typer av säkerhetsstrategier och verktyg för att utveckla/tillämpa dessa i den egna verksamheten.
 3. Att påbörja en plan för att förbättra/förnya sina säkerhetsstrategier

 

Workshopens agenda:

 1. Introduktion där olika tankar och perspektiv på säkerhet, risk och ansvar diskuteras.
 2. Genomgång av riskekvationen (hot x sårbarhet x kapacitet)
 3. Riskanalys
 4. Applicera teori på konkreta fall, som väljs av deltagarna
 5. Säkerhetsstrategier
 6. Handlingsplan för att förbättra deltagarnas säkerhetsstrategier

 

Workshopledare: Kalle Bergkvist, projektledare Säkerhet och Riks, Kristna Freds.

 

Workshoporganisatör: Holger Nilén, Frilans Riks

 

Kort bakgrund:
Sedan sommaren 2013 driver Kristna Freds projektet ”Säkerhet & risk” med medel från Folke Bernadotteakademin. Under hösten 2013 genomfördes säkerhetsworkshops med ett 20-tal svenska biståndsorganisationer. Workshopen leddes av Kristna Fredsrörelsens säkerhetstränare, som bor och arbetar med säkerhet för människorättsförsvarare i Colombia. Workshopen bygger på metoder från säkerhetsmanualen New Protection Manual for Human Rights Defenders, från Protection International samt European Interagency Security Forums (EISF) rapport How to Create Effective Security Training for NGOs.

Eftersom Kristna Freds får projektbidrag från Folke Bernadotteakademin kan Frilans Riks erbjuda workshopen utan kostnad till sina medlemmar.

 

Anmälan till workshopen:
Kursen vänder sig till frilansjournalister som är medlemmar i Journalistförbundet som arbetar, arbetat eller planerar att arbeta utomlands. Antalet deltagare är begränsat till tio. SENAST ANMÄLAN med kort text varför man vill delta och kontaktuppgifter den 15 OKTOBER till holger.nilen(a)jakan.nu.

Vid frågor kontakta mig (Holger Nilén) via e-postadressen ovan. Det går även bra att göra det via sms på 070 586 22 11.

Holger Nilén, Frilans Riks styrelse

 

4 reaktioner till “Workshop för frilansjournalister: Tackla säkerhetsrisker utomlands”

 1. Hej
  Har jobbat i över femtio länder, men aldrig haft en kurs eller genomgång med produktionsbolagen!
  Men alltid haft en tanke och egen strategi.
  Nu vill jag fördjuppa mig i kunskapen om att se o förstå faror av någon som vet mera.
  Av Productionsbolagen får vi ingenting, har fastnat i Kenya o Colombia men fixat det själv, som tur var!
  Jag behöver mera kunskap, reser hela tiden.
  Bäst o tack!
  Tony Lindqvist

 2. Jag har under ” arabiska våren” varit i Egypten och framför allt Libyen och arbetat vid olika tillfällen.
  Tanken var att åka tillbaka till Libyen under 2013-2014.

  Dessvärre är landet i dag är mycket farligt och media är direkta måltavlor så jag tvingas skjuta upp mina resor till ett förhoppningsvis något lugnare läge. Jag skulle nog ändå resa men jag måste resa in på min Libyske mans pass och han vägrar låta mig resa dit i dagsläget.

  Jag studerar i dag på Stockholms universitet, Islamska stater, rasismens historia, postkolunialismen och USA och Mellan-Östern. Vidare söker jag in till ” ’Mänskliga rättigheter” på Teollogiska högskolan.

  Mitt fortsatta fokus blir Nord-Afrika och Mellan-Östern men kan säkert komma att utökas till andra krigs och konfliktområden.

  Så riskanalys och risktänk behöver jag för att förhoppningsvis komma hem oskad eller bara komma hem överhuvudtaget.

  Carolina Riedel

Lämna ett svar