Arvodeskampanjgruppen har börjat jobba

Vi gör nu en extra stor kraftansträngning under en viss period för att ”att höja medvetenheten om våra villkor för att få upp arvodena hos de uppdragsgivare som betalar oskäliga arvoden”, som det står i vår verksamhetsplan.

Har du input, idéer eller iakttagelser om väldigt låga eller väldigt höga arvoden kan du höra av dig till någon av oss:

Rickard Jakbo, rickard.jakbo@gmail.com

Gert Lundstedt, gert.lundstedt@bredband.net

Olav Fumarola Unsgaard, olav.unsgaard@gmail.com

Karin Kämsby, matilda@karinkamsby.se

Emilia Söelund, emilia@soelund.se

En viktig aspekt är att vi ser redaktörerna som våra allierade i kampen för en skäligt arvoderad journalistik, inte minst för att de flesta redaktörer vill ha kvalitet. Om du har tips på en eller flera redaktörer som kan skriva debattartikel med oss, tar vi tacksamt emot det.

Ur verksamhetsplanen som klubbades på årsmötet:

”Vi siktar på att kampanjen kommer att bestå av dels en informationsdel, och dels en del av konkreta insatser där vi genomför aktioner, möten och träffar personer som kan påverka våra arvoden. De preliminära målgrupperna för kampanjen är:

* makthavare inom medier, till exempel medieägare

* redaktörer, speciellt fackliga medlemmar som är inköpare

* arbetsplatsklubbsordföranden (som kan påverka frilansbudgetar och hjälpa frilansare att förhandla)

* opinionsbildare.”

Lämna ett svar