Hot mot journalister måste anmälas – för demokratins skull

Den 3 oktober ägde konferensen Orädd demokrati rum i Karlstad. Börge Nilsson från Värmlands frilanssektion var där.

Polisanmäl alla hot! Annars märks det inte hur vanligt hat och hot mot journalister är. Och när ni gör det, se till att tydligt berätta att ni misstänker att hotet har med ert arbete som journalister att göra. Då hamnar det förhoppningsvis hos de polisutredare som arbetar med demokratibrott.

Råden kommer från utredare Isabelle Forsten på Polisregion Bergslagen som specialiserat sig på det som går under namnet demokratibrott, alltså brott mot politiker, journalister, kulturarbetare och andra opinionsbildare.

På konferensen Orädd demokrati på Karolinen i Karlstad den 3 oktober 2019 beskrev hon brottsligheten och gav råd till den som är utsatt för hat och hot om hur den ska bete sig.

Man behöver inte själv veta att något verkligen är brottsligt för att anmäla. Att avgöra det är polisens uppgift. Men det är viktigt att utförligt berätta omständigheterna i anmälan och även sina egna tankar kring det som hänt.

I publiken fanns en enda (!) journalist som inte själv hade talartid. Och det blev tydligt att varken frilansar eller länstidningar, som har sina artiklar bakom betalvägg, var särskilt utsatta för hat och hot. Det är däremot public service. Emma Schmidt från SVT Nyheter Värmland berättade om den flod av hat som väller in i enskilda reportrars elektroniska brevlådor.

Public service har för hatarna blivit en fiende och journalisterna får veta att det är hatarna som betalar deras löner. I perioder har redaktionen tvingats ha väktare på plats på grund av hoten.

Men det stöd som SVTs journalister har från bolagets säkerhetsfunktioner, står i skarp kontrast till frilansars jobbverklighet. Själv berättade jag om säkerhetsrisker kopplade till mitt arbete som frilansjournalist i Ryssland och Östeuropa, och hur hela ansvaret lätt hamnar på frilansjournalisten själv. Det gäller särskilt den som arbetar för en liten redaktion, och alltid för det arbete som är kopplat till research för jobb som ännu inte är insålda till en uppdragsgivare.

BÖRGE NILSSON