Journalistförbundet: Sluta prata – börja betala istället

Om svenska medieföretag menar allvar med uppförandekoder och ord som samhällsansvar, så är det dags att höja frilansarvodena. Det anser Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert som tycker att det är hög tid för medieföretag att ta begreppet ”ansvarsfullt företagande” på allvar. Läs hennes debattartikel i tidningen Journalisten här.

– Denna fråga är högaktuell, säger Gert Lundstedt, ordförande i Journalistförbundets frilansklubb Frilans Riks. Detta då upphovsrätten står på spel – när EU:s upphovsrättsdirektiv implementeras i svensk lagstiftning i höst. 

Med anledning av detta har Frilans Riks redan under januari haft möten med samtliga riksdagspartiers upphovsrättsansvariga, detta i god tid innan promemorian i juni med efterföljande remissomgång innan beslutet fattas i riksdagen. Riksdagsledamöterna visade både förståelse och stöd för att frilansarnas upphovsrätt måste respekteras och garanteras.

– Denna fråga är högaktuell, säger Gert Lundstedt, ordförande i Journalistförbundets frilansklubb Frilans Riks. Detta då upphovsrätten står på spel – när EU:s upphovsrättsdirektiv implementeras i svensk lagstiftning i höst. 

För oss frilansare handlar det framför allt om artikel 18 i EU:s upphovsrättsdirektiv, säger Gert Lundstedt och förklarar att det innebär att mediebolagen kommer bli skyldiga att betala ut rimlig ersättning till upphovspersoner. Artikel 18 skulle öka möjligheterna till bättre ersättning för återanvändning av material och vi skulle rent av slippa dela ut skämspriset Årets fulavtal i framtiden!