OBS OBS!!! Ränta på skatteuppskov!

tid är pengar: Mynt och väckarklocka.
Foto: Pixabay

Frilansar bör vara uppmärksamma på detta vid skatteuppskov:

En av regeringens åtgärder för att underlätta för företag, inklusive egenföretagare, är möjligheten att ansöka om anstånd med att betala in arbetsgivaravgifter, moms och preliminärskatt på lön. Men räntan på dessa uppskov är mycket hög.

Så här skriver Tjänstemännens centralorganisation (TCO):

Enligt en aktiverad speciallag från finanskrisen kommer från och med 7 april företag kunna ansöka om anstånd med skatteinbetalningar. Det kommer gälla retroaktivt då, så att man t o m kommer kunna få tillbaka. Det är skatt för 3 månader som får skjutas upp (än så länge) och till årets slut.

Det gäller avdragen preliminär inkomstskatt, arbetsgivaravgift och moms. För de två första gäller för löner som är utbetalda, för moms gäller fakturerade belopp, som alltså ej behöver vara betalda av kunden.

Enligt speciallagen kommer alla beviljas, om inte ”synnerliga skäl” talar emot. I vanliga fall finns ett litet utrymme att bevilja kredit om det finns väldigt särskilda skäl.

Notera: Detta gäller skatter för redan gjorda jobb. Att få skjuta upp den inbetalningen innebär att motsvarande pengar ska tjänas in, efter skatter, vid senare tillfälle, för att kunna betala in dem då. Det är alltså en väldigt kortsiktig lösning.

Uppskovsräntan

Ränta är för närvarande 1.25 %. Men det utgår också en uppskovsavgift på 0.3 % per månad. På årsbasis motsvarar detta 6.6 % effektiv ränta vilket i dagens läge är väldigt högt. I debatten kallas de 6.6 procenten för räntan.

TCO förslår att Regeringen aviserar att de kommer att avskaffa uppskovsavgiften, retroaktivt.