80-talet

1980
Redaktörer: Christina Björk och Hetty Rooth
669 medlemmar i november

 • Stockholmssektionen bildades
 • Förslag till logotype beslutade styrelsen utarbeta.
 • Planer på att bilda sektion i Småland och Skåne
 • Sektion bildad i Västra.
 • Sektion bildad i Östergötland.
 • Omsättning i klubben: budget 73.300 kr blev 58.864 kr
 • En programgrupp arbetar på att göra ett handlingsprogram.
 • Kurs om samarbete mellan redaktioner och frilansar.
 • Beslutades om nordiska frilansträffar under ledning av NJF
 • Skickades från klubben 11 frågor till RFV om olika rörelser, firma, handelsbolag, AB mm.
 • Frilanskatalogen ”Frilansar” kom
 • På 1980 års kongress fick frilansar inte gehör, varken för några tusenlappars bidrag eller uppmaning till redaktionerna att betala enligt arvodesrekommendationen. Kongressen menade, att det var fel att ”utöva påtryckningar på enskilda medlemmar”.
 • Associerad medlem beviljad i september 1980.
 • Ordföranden fick 5.000 i arvode.
 • Gösta Eklund på SJFs kansli ”frilansombudsman”.

1981
Ordförande: Birgit Lundin (som heter Moa Kvarnström nu)

 • Redaktör 1981-1983: Christina Björk 12 kr/mån i medlemsavgift.
 • Redaktören får arvode
 • 6 nr av Frilansjournalisten
 • Ståndpunkter för fackligt handlingsprogram antogs av styrelsen. Förslaget presenterades i Frilansjournalisten nr 1. Där stod bland annat ”Frågan om medlemmen i Frilansklubben kan vara egen förtagare eller inte bör utredas.” Där stod också ”Varudeklarera journalistiken.” I nya förslag stod: ”Alla bör arbeta fackligt”. ”Möjligheten bör prövas att ha facklig arbetsplikt som ett krav för medlemskap.” ”Innehav av egen firma utgör inget hinder för medlemskap.” ”Frilansklubben anser bland annat att en debatt om personalägda medier, och en information om hur sådana bör drivas är en självklar del av ett yrkesförbunds verksamhet.”
 • En arbetsgrupp försöker få en uppgörelse om juridisk hjälp för frilansar.
 • Förslag i motion till årsmöte: egenföretagare ska inte få ha förtroendeuppdrag i fackförbund.
 • Facklig förbundskurs på Tollare
 • Staffan Johnson på SJFs kansli ”frilansombudsman”.
 • Deklarationstips: skrivmaskin får dras av på tre år
 • ”Är det överhuvudtaget möjligt för en frilans att hävda kvalitetskrav utan att bli ruinerad?” (frågar Inga-Lisa Sangregori
 • i FJ 3/81)
 • Namnet på Frilansjournalisten registreras
 • Ett 100-tal hängavtal till TA-avtalet.
 • Det mödosamma arbetet med frilanshandboken börjar
 • ”Kris i tidningsbranschen” (rubrik i FJ)
 • Logo-tävling

1982
Ordförande 1982-1984 Birgitta Öjersson-Mörner

 • Minimirekommendationen: 900 kr/dag.
 • Förbundskurs för frilansar
 • Enkät visar att frilansar arbetat som journalister mer än 10 år och att det blivit kärvare på arbetsmarknaden för frilansar.
 • Klubben i kris, svårt att få folk att jobba fackligt, inga pengar från förbundet.
 • Till planerad frilanskonferens inbjuds nordiska frilansklubbarna.
 • Copyswede nystartad
 • Handlingsprogrammet godkänt av årsmötet
 • Borlänge: Frilansjournalist fick inte dra av för skrivmaskin
 • Genomgång av 21 klipparkiv i Frilansjournalisten
 • Ny frilanskatalog ska göras – långbänk 1983 Redaktör: Birgit Lundin
 • Sektion bildas i Norrbotten
 • Det rör på sig på SR och journalistklubben där.
 • Egen frilansförsäkring
 • Stockholmssektionen ordnar ”Gräv”-möte för att samarbeta och stärka det oberoende, undersökande reportagets ställning.
 • Förhandlingsdelegationen utsågs, men frilansarna fick aldrig bekräftat de mötesdagar som lämnats på förslag. Blev inget möte!
 • Kartläggning av frilansar
 • Kongressen: – frilansar som deltar i SJFs aktiviteter ska få ersättning. – FS ska ta tag i klubbar utanför TA
 • SJF och TA träffas för att diskutera frilansar.
 • Första reportaget om datorer, i Frilansjournalisten 1/83. En ordbehandlare kostade cirka 70.000 kr ny. Det var Gunvor och Lars Pekka i Kalix som gjort ett köp.
 • Medlemsmöte: ”Bästa sättet att sälja ett jobb”
 • ”Har frilansar egentligen rätt att vara arbetslösa?” (rubrik i FJ)
 • ”Infosökning via databaser” (rubrik i FJ)

1984
Ordförande Jan-Ewert Strömbäck
Redaktör 1984-1988: Bo Levin

 • ”Jag känner mig nu beredd att ompröva min journalist-arbetstagar-identitet, att undersöka hur en småföretagare eller fri yrkesutövare skulle kunna förhålla sig till våra tre huvudfrågor – avtal, försäkringar och upphovsrätt” (Birgit Lundin i FJ)
 • Uttalande från årsmöte (11 personer närvarande): ”… att SJF hittar lösningar på Frilansklubbens långvariga ekonomiska kris som ständigt hotar klubbens existens…. Vi kräver att få vara med i den arbetsgrupp i SJF som arbetar med översyn av frilansfrågorna.”
 • Stockholmssektionen gjorde enkät
 • Rubrik i Frilansjournalisten: ”Frilansar är småföretagare”
 • Ny fotografförsäkring
 • Arbetstagare eller uppdragstagare?
 • ”Lathund för grävare” i FJ
 • Deklarationskurs med Susin Lindblom

1985
829 medlemmar
Utan ordförande en period

 • Fyra i klubbstyrelsen hoppar av – ”det beror på det dåliga samarbetet med förbundet”.
 • ”När jag tidigt i våras köpte min maskin (fortfarande är jag lite främmande för ordet dator) visste jag ingenting om operativsystem… ”(David Isaksson i FJ 3/85) (Datorn kostade 30.000 kr)
 • Intervju med frilansombud i GPs klubbstyrelse i FJ
 • ”Slavradion”, anmäl dig till Frilansklubbens radioavdelning. ”SIF bär ju delvis skuld till frilansarnas dåliga arvodering på radion” (Christoph Andersson i FJ)
 • Radiogrupp ledd av Bim Clinell från styrelsen.
 • Frilansklubben vill begära eget medlemskap i KLYS (p g a att SJFs tjänstemän inte gick på mötena)
 • ”Kopplar man så ihop ‘frilans’ med ‘fackföreningar’ är det nästan kört. Det blir ett slags mental motsvarighet till trafikstockning.” (i FJ om förhållandet för SIF på SR)

1986
Ordförande1986-1988: Rolf Månsson

 • 105 hängavtal till TA-avtalet. De flesta också minimirekommendationen, t ex FiB-kulturfront och Gnistan.
 • ”Frilansar som väljer att betala de sociala avgifterna själva har därmed bett förbundet dra åt helvete” (SJFs ordförande Östen Johansson i FJ)
 • Kongressen 1986 ett stycke framåt. Beslut att upplagan av Frilanshandboken ska utökas med ett avsnitt om avdragsfrågor och B-skattefrågor.
 • Förste frilansen i FS – Rolf Månsson – lämnar FS (tillhörde Fackliga klubben när han valdes)
 • Nu finns Riksradions frilansguide
 • En redaktion på SR betalar 366 kr/dag. Det är under socialbidragsnormen.
 • Samarbete med andra frilansar (Svenska tecknare, SFF, Författarförbundet, Teaterförbundet, Fria filmare)
 • Vi får besök från finska frilansklubben
 • FS vill lägga ner Riksklubben (utan att rådgöra med frilansarna!)
 • Inga bidrag från SJF eller Stockholmsföreningen. De tycker Frilansjournalisten är för fin och dyr.
 • Dataseminarium: ”Blir vi bättre eller sämre skribenter med datorns hjälp?”
 • ”Sveriges Radi
 • fortsätter att leda lågprisligan”
 • SJF skriver att de frilansar som bedriver sin verksamhet i bolagsform kan inte vara med i SJFs a-kassa.
 • Kongressen: FS fick kritik för behandlingen av klubbarna utanför TA.
 • Nytt brev om frilanskatalogen – som inte kommit ut än
 • Klubben bjuds in till danska frilansarnas årsmöte
 • TFF-försäkringen gäller för frilansar även på arbetstid.

1987

 • Värmlands-sektionen bildas
 • Smålands-sektionen bildas
 • Hallands-sektionen bildas
 • Repskap införs till Frilansklubbens årsmöten
 • SJF, Folksam och Frilansklubben ser över försäkringsskyddet.
 • Kurs: ”Modiga journalister – finns de?”
 • Ingen ”egen” ombudsman längre.
 • SJFs ordförande Östen Johansson och vice ordförande Yvonne Gille avgår efter lägenhetsaffärer.
 • ”SACO-anslutna Svenska Psykologförbundet har en speciell service för dem som bildat firma” (FJ 3/87)
 • ”Jobbsäljar kurs”
 • Tidningen Frilans kommer ut. Är ett samarbete mellan de andra organisationerna med fria yrkesutövare (det så kallade FRYS-samarbetet)
 • Claes Leo Lindvall blir SJFs ordförande.
 • Två (!) frilansar i förbundsstyrelsen: Pär Trehörning, ordinarie och Marie Bosund, suppleant
 • ”Frilansar måste själva bekosta sin speciella fackliga verksamhet. Därför måste de ta ut högre arvoden så att de har råd.” (Claes Leo Lindwall i FJ)

1988
Ordförande 1988-1990: Arne König
Klubbavgift: 40 kr/mån
Förrättningsarvode för fackligt arbete i Frilans Riks: 590 kr/dag + sociala.
Redaktör: Rolf Månsson, Marie Bosund och Berit Blomqvist

 • Ordet ”frilansmässa” nämns i samband med FRYS-samarbetet
 • Avtal för SJF på SR. Men inget frilansavtal.
 • Kongressen: Frilansarna skrev en tiondel av motionerna.
 • Ett klubbtelefon-nummer till Arne, som svarar på frilansfrågor
 • Rekommendationen ses över
 • Första internationella frilanskonferensen IFJ
 • Sektion bildas i Västerbotten
 • A-skattare godkänns som uppdragstagare på SR
 • Inget nytt handlingsprogram för Frilansklubben, tre avsnitt arbetas om
 • Cirka 120 hängavtal till TA-avtalet för frilansar
 • Försäkringskurs för frilansar
 • Idé om frilansfestival (som styrelsen aldrig orkade genomföra)
 • En frilanshandbok kom ut efter 6 års löften och bekymmer!
 • Omstrukturering av frilanskatalogen
 • Styrelsen arbetade 154 dagar
 • Frilansar får inte vara med på SJFs avtalskonferens

1989
1.100 medlemmar (drygt)
Budget: 504.000 kr

 • Kongressen valde om frilansarna Marie Bosund (ordinarie) och Per Trehörning (suppleant) till förbundsstyrelsen
 • 8 frilansar kongressombud av 110 ombud
 • Avtalskonferens för frilansar
 • Ny frilanskurs – betalning – upphovsrätt – hur mycket extra ska man debitera när man levererar på diskett eller via modem? – frilansförsäkringar – firma eller ej – arbetsmiljö
 • TA-avtalet praxis för dagspress, fackförbundspress och övriga mediaföretag, 200 hängavtal
 • Brev från Frilansklubben till SR att acceptera TA-avtalet.
 • ”Svårt att få ut pengar? Försök med inkasso” (rubrik i FJ)
 • Stöld av frilansartiklar i Bonnierägda Affärsdatas databas. Förhandlingar gemensamt med Frilansklubben och journalistklubben på Bonniers mot förlaget. Växande problem med stöld till databaser.
 • Uttalande på årsmötet: Klubben uppmanar regeringen at ta avstånd från dödsdomen mot Salman Rushdie.
 • Minimirekommendationen: 1.520 kr/dag
 • Strukturutredning startar i SJF. Arne König från Frilansklubben är med. (Det var den som 1993 resulterade i att föreningarna försvann och vi fick distrikt i stället. En stor fördel för frilansarna, att samlas under ”eget tak” i stället för att vara sprida i föreningarna)
 • Internationell frilanskonferens i London. Från Frilansklubben Arne König, Pär Trehörning och Thomas Lindgren.
 • Bestäms att nordisk frilanskonferens inom NJF ska hållas varje år, så bra var den.
 • Etikavsnittet i handlingsprogrammet arbetas om. Är man sämre fotograf för att man tar ett och annat reklamjobb? Var går gränsen mellan journalistik och marknadsföring? Senare repskap tar det nya handlingsprogrammet.
 • Förslag: halvtidsarvoderad styrelseledamot, som bland annat sköter de fortlöpande arbetet och kontakten med förbundet.
 • Första mötet för nordiska frilansavdelningar: Stärk upphovsrätten!