Styrelse

Vill du nå hela styrelsen? Skicka ett mejl till info[at]frilansriks.se. 

Här presenteras Frilans Riks styrelse. Styrelseledamöterna har specifika ansvarsområden som finns att hitta under respektive namn.

Gert Lundstedt, Stockholm

Ordförande Frilans Riks
Ledamot i Journalistförbundets förbundsstyrelse
Ingår i AGA-gruppen – en samarbetsgrupp för bättre villkor mellan Journalistförbundet, Bildleverantörernas förening, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund
Kontaktperson för Värmlands frilanssektion

Fackliga frågor: Övergripande ansvar för styrelsearbetet i Frilans Riks. Speciellt ansvar för arvodes- och upphovsrättsfrågor och hur de hanteras av förbundsstyrelsen, förbundets kansli, sektioner och intresseföreningar. Andra viktiga områden jag har ögonen på är socialförsäkringar och arbetsmiljö; system som i dag inte är utformade för egenföretagande frilansjournalister.

Arbetar med: Skriver om arbetsmarknad och sociala frågor för fackförbundspress. Kulturskribent. Presentatör i P1.

Kontakt: 070-263 87 06, gert.lundstedt[at]gmail.com

Gunilla Kracht, Malmö

Vice ordförande
Ansvarig för etermedie- och public servicefrågor
Kontaktperson för Mälardalens Frilanssektion och Frilans Syd

Fackliga frågor: Som frilans anser jag att det frilansfackliga arbetet är en överlevnadsfråga, vi journalister som är egenföretagare måste stärkas och synliggöras och därför tycker jag att arvodes- och upphovsrättsfrågor är oerhört viktiga. Eftersom jag arbetat i väldigt många år som radiofrilans och sett hur de förhållanden som redan var dåliga för trettio år sedan då jag började successivt blivit sämre och sämre, är det som jag ser det en akut fråga att försöka förbättra villkoren för dem som frilansar åt Sveriges Radio. Internationell solidaritet är en annan sak som inte får glömma bort.

Arbetar med: Är radio/ljudjournalist sedan över trettio år och har gjort det mesta, från barnradio till dokumentärer. Har även en del skribentuppdrag och undervisar i radio och kulturjournalistik på Malmö Universitet.

Kontakt: gunilla.frilanssyd[at]gmail.com, tel 0709-610870

Hasse Hedström, Stockholm

Kassör
Ansvarig för kassörnätverk
Tf ansvarig för Arvodesguiden
Kontaktperson för Medietextarna

Fackliga frågor: Jag älskar god journalistik, bra berättelser och avslöjanden som gör mig lite klokare och gör att jag förstår både samhället och mig själv bättre. För att skapa bra journalistik i text, ljud och bild krävs passionerade, välutbildade hantverkare med inlevelseförmåga som ges tid att göra bra jobb.

De som valt att arbeta som frilansjournalister tjänar i dag betydligt mindre än anställda. Det är fel. Det missgynnar alla journalister. Blir frilansar för billiga blir det färre anställda. Att skapa drägliga arbetsvillkor och försvara upphovsrätten kräver gemensam facklig kamp som vi frilansar måste föra tillsammans med våra anställda kollegor. All facklig kamp sker kollektivt – är vi många är vi starka. Det är ingen klyscha utan en sanning. Därför är rekryteringsfrågorna så viktiga.

Arbetar med: Skriver främst för branschtidningar och fackförbundspress. Jag skriver även böcker, fotograferar och utbildar då och då i text och bild.

Kontakt: 070-320 51 81, journalist[at]hassehedstrom.se

Henrik Simonsen, Hult
172704_Riks Styrelse_3677

Sekreterare
Representant i nordiska kommittén
Ordförande för Östergötlands frilanssektion

Fackliga frågor: Jag tycker vi måste se till att värna journalistyrkets status, vi måste tänka kvalitet och då är vidareutbildningar en viktig del. Vi måste ständigt vidareutbilda oss för att hänga med i konkurrensen och den teknologiska utvecklingen.

Vi måste rekrytera medlemmar, inte minst bland dem som blir av med sina anställningar. Därför måste också frilansdistriktet vara attraktivt, vi måste marknadsföra det som ett viktigt nätverk, en facklig organisation men också en social samlingspunkt.

Arbetar med: Journalist sedan 2000. Tidigare sekreterare i Smålands frilansklubb. Driver bland annat egen nättidning.

Kontakt: hsimonsen[at]gmail.com

Leonarda Arcidiacono, Järna Mälardalen _3606

Ledamot
Jämställdhetsansvarig
Kontaktperson för Västerbottens frilanssektion

Fackliga frågor: När jag började frilansa insåg jag vikten av att vi frilansar organiserar oss på arbetsmarknaden för att tillsammans arbeta för schystare villkor, mot prisdumpning och fulavtal. Mitt första förtroendeuppdrag var i Mälardalens frilansklubbs styrelse under 2017 där mitt ansvarsområde har varit och är rekrytering.

Under mitt år som rekryteringsansvarig har jag producerat en informationsfilm i rekryteringssyfte till Journalistförbundet och jag har tillsammans med Frilans Riks arbetat med att kartlägga frilanskontor i Stockholm.

Arbetar med: Skrivande journalistik och foto. Hjärtefrågor: Hållbarhet, alternativa lösningar, miljö, inspirerande människor och Sápmi. Arbetar med ett dokumentationsprojekt i Norrbotten och andra fotoprojekt som sträcker sig från dokumentation och journalistik till konst.

Kontakt: 076-789 77 77, leonarda-arci[at]outlook.com

Marja Beckman, Stockholm

Ledamot

Marja Beckman porträtt

Ansvarig för hemsida, mejlutskick och sociala medier

Fackliga frågor: Jag tror mycket på nätverkande och att inspireras och lära av varandra. Tillsammans blir vi starkare. Jag är särskilt intresserad av digital kommunikation och hur journalistrollen utvecklas nu och i framtiden. Under tio år hoppade jag runt på redigerarvikariat på olika redaktioner. Jag blev utlasad gång på gång. Det var en stor befrielse att välja att bli frilans på heltid, men det är fortfarande inte lätt att försörja sig. Därför är arvoden, upphovsrätt och frilansars och visstidsanställdas villkor viktiga frågor.

Arbetar med: Skrivande journalist med fokus på utbildning och sociala frågor. Jag jobbar mest för myndigheter och organisationspress. Jag är också utbildad kommunikatör inom sociala medier och har emellanåt haft deltidsanställningar som redaktör och redigerare. Som kombinatör hamnar jag utanför många trygghetssystem (som Bella skriver mer om nedan).

Kontakt: malardalen[at]marjabeckman.se, tel 0739-861304, marjabeckman.se

Bella Stenberg, Göteborg

Ledamot
Kontaktperson för Västra frilansklubben
Ordförande och jämställdhetsombud i Västra frilansklubben

Fackliga frågor: Först sänkte de frilansarnas arvoden, men ingen protesterade eftersom de inte pratade med varandra. Sedan lasade de ut vikarierna, men ingen sa något eftersom alla konkurrerade om samma jobb. Sedan var det bara en multijournalist kvar, och hen teg eftersom hen var utbränd.
Parafrasen åsido, utan samarbete inom grupper och även mellan grupper kan den fackliga kampen inte föras. Solidaritet och kommunikation är bästa sättet att göra sin röst hörd och kunna uppnå bättre villkor. Frilansar behöver vara ensamma tillsammans.
Som kombinatör (en som blandar frilansande via enskild firma med anställning) har jag upplevt hur vi faller genom skyddsnätet när det gäller såväl coronastöd som andra delar av socialförsäkringssystemet. Både världen och arbetsmarknaden förändras, och vårt förbund måste bli mer i takt med tiden vad gäller frilansares villkor.
Viktiga frågor för journalistiken i stort och den enskilde frilansjournalisten är förstås också arvoden och upphovsrätt – och inkludering. För utan det, ingen rekrytering.

Arbetar med: Första skribentuppdraget var som fjortonåring för Borås Tidning. Blev frilansande musik- och nöjesreporter på samma tidning 1991, och har försörjt mig på i huvudsak frilansjournalistik och redaktörande sedan dess. Skriver framför allt kulturkritik.
Är numera så kallad kombinatör och har hunnit med en del tidnings- och radiovikariat. Har även lärarexamen och har jobbat med texter till museum, föreläser om musik och genus och publikutveckling samt arbetar som reseledare.

Kontakt: bellastenberg[at]hotmail.com

Therese Quennerstedt, Uppsala

Ledamot

Kontakt: tqjournalisten[at]gmail.com

Fackliga frågor: Att frilansa kan kännas ensamt men genom att bygga nätverk och samarbeta frilansare emellan kan gemenskap men även arbeten skapas. Genom information- och kunskapsutbyte kan man komma långt. Just att bygga nätverk tycker jag är en viktig del i det fackliga arbetet. Genom utbildning, träffar och seminarier kan vi bygga nätverk samtidigt som vi får kunskapsutveckling och även rekryteringsmöjligheter.

Arbetar med: Jag har arbetat som skrivande journalist i mindre och större omfattning sedan 1999. Mestadels frilans men en del vikariat. Skriver idag mestadels åt branschtidningar med inriktning mot miljö, klimat, hållbarhet samt forskning. Varit kassör i Mälardalens frilansklubb 2019–2022.

Helena Isaksson Baeck, Kalmar

Suppleant

Fackliga frågor: Efter ett trettioårigt yrkesliv som frilans, vikarie och projektanställd har jag börjat fördjupa mig i journaliststudier. De digitala plattformarnas storbolag har strukturerat om marknaden och det får konsekvenser både för redaktioner och den enskilda journalisten. Vad säger forskningen? Hur påverkas journalistiken vad innebär det för yttrandefriheten och demokratin? Som smålänning är jag också intresserad av varför det finns så få frilansare i glesbygd. Jag vill att fler ska engageras i det fackliga arbetet, så att de inte gör om samma misstag som jag själv gjort. Vi behöver hjälpas åt med att värna journalistiken och arbetsvillkoren.

Arbetar med: Är dokumentärfilmande, skrivande, ljudintresserad frilansare, samtalsledare och verksamhetsutvecklare. Särskilt fokus har jag på vad mänskliga rättigheter innebär i praktiken. 

Kontakt: 070-2864200, helena[at]helenaisaksson.se
 www.helenaisaksson.se

Frilanskontakt

Behöver du tala med en erfaren kollega om frågor kring t ex arvode och upphovsrätt står Frilans Riks styrelse till din tjänst. Du når oss lättast på info[at]frilansriks.se.

Till din tjänst finns också Frilansjouren på Journalistförbundets kansli. Mer information om jouren hittar du här.

Foto på Lundstedt: Tor Johnsson. Foton på Hedström, Simonsen, Beckman, Arcidiacono: Hasse Hedström