Styrelse

Här presenteras Frilans Riks styrelse. Styrelseledamöterna har specifika ansvarsområden som finns att hitta under respektive namn.

Gert Lundstedt, Stockholmgert
Ordförande Frilans Riks
Ledamot i Journalistförbundets förbundsstyrelse
Ordförande för Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd (YEN)
Ingår i AGA-gruppen – en samarbetsgrupp för bättre villkor mellan Journalistförbundet, Bildleverantörernas förening, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund
Kontaktperson för Värmlands frilanssektion

Fackliga frågor: Utöver ansvar för övergripande arbetet i Frilans Riks arbetar jag med arvodes- och upphovsrättsfrågor och hur de hanteras av förbundsstyrelsen, förbundets kansli, sektioner och intresseföreningar. Andra viktiga områden jag har ögonen på är socialförsäkringar och arbetsmiljö; system som i dag inte är utformade för egenföretagande frilansjournalister.

Arbetar med: Skriver om arbetsmarknad och sociala frågor för fackförbundspress. Kulturskribent. Presentatör i P1.

Kontakt: 070-263 87 06, gert.lundstedt[at]gmail.com

Hasse Hedström, StockholmHasse Hedstrom_Riks Styrelse_3744 kopia
Kassör
Ansvarig för kassörnätverk
Tf ansvarig för Arvodesguiden
Kontaktperson för Medietextarna

Fackliga frågor: Jag älskar god journalistik, bra berättelser och avslöjanden som gör mig lite klokare och gör att jag förstår både samhället och mig själv bättre. För att skapa bra journalistik i text, ljud och bild krävs passionerade, välutbildade hantverkare med inlevelseförmåga som ges tid att göra bra jobb.

De som valt att arbeta som frilansjournalister tjänar i dag betydligt mindre än anställda. Det är fel. Det missgynnar alla journalister. Blir frilansar för billiga blir det färre anställda. Att skapa drägliga arbetsvillkor och försvara upphovsrätten kräver gemensam facklig kamp som vi frilansar måste föra tillsammans med våra anställda kollegor. All facklig kamp sker kollektivt – är vi många är vi starka. Det är ingen klyscha utan en sanning. Därför är rekryteringsfrågorna så viktiga.

Arbetar med: Skriver främst för branschtidningar och fackförbundspress. Jag skriver även böcker, fotograferar och utbildar då och då i text och bild.

Kontakt: 070-320 51 81, journalist[at]hassehedstrom.se

Henrik Simonsen, Eksjö172704_Riks Styrelse_3677
Sekreterare
Sitter i Försäkringskommittén
Kontaktperson för Mellannorrlands frilanssektion

Fackliga frågor: Jag tycker vi måste se till att värna journalistyrkets status, vi måste tänka kvalitet och då är vidareutbildningar en viktig del. Vi måste ständigt vidareutbilda oss för att hänga med i konkurrensen och den teknologiska utvecklingen. Satsningar på Servicebolaget är därför nödvändiga.

Vi måste rekrytera medlemmar, inte minst bland dem som blir av med sina anställningar. Därför måste också frilansdistriktet vara attraktivt, vi måste marknadsföra det som ett viktigt nätverk, en facklig organisation men också en social samlingspunkt.

Frilansar är företagare och det måste vi fokusera mer på. Vi måste lära oss tänka mer som företagare, främst när det gäller ekonomi men också när det gäller förhandling och kunskapsutveckling.

Arbetar med: Journalist sedan 2002. Tidigare sekreterare i Smålands frilansklubb. Driver bland annat egen nättidning.

Kontakt: hsimonsen[at]gmail.com

Leonarda Arcidiacono, Järna Mälardalen _3606
Ledamot
Jämställdhetsansvarig
Kontaktperson för Norrbottens frilanssektion

Fackliga frågor: När jag började frilansa insåg jag vikten av att vi frilansar organiserar oss på arbetsmarknaden för att tillsammans arbeta för schystare villkor, mot prisdumpning och fulavtal. Mitt första förtroendeuppdrag var i Mälardalens frilansklubbs styrelse under 2017 där mitt ansvarsområde har varit och är rekrytering.

Under mitt år som rekryteringsansvarig har jag producerat en informationsfilm i rekryteringssyfte till Journalistförbundet och jag har tillsammans med Frilans Riks arbetat med att kartlägga frilanskontor i Stockholm. I januari 2018 valdes jag till vice ordförande i Mälardalens frilansklubb styrelse och till ledamot i Frilans Riks styrelse.

Arbetar med: Skrivande journalistik och foto. Hjärtefrågor: Hållbarhet, alternativa lösningar, miljö, inspirerande människor och Sápmi. Arbetar med ett dokumentationsprojekt i Norrbotten och andra fotoprojekt som sträcker sig från dokumentation och journalistik till konst.

Kontakt: 076-789 77 77, leonarda-arci[at]outlook.com

Göran Schüsseleder, Stockholm172704_Riks Styrelse_3562
Ledamot
Ansvarig för information/trycksaker
Sitter i Servicebolagets styrelse
Sitter i Försäkringskommittén
Kontaktperson för Östergötlands frilanssektion

Fackliga frågor: Den största utmaningen är att synliggöra vårt arbete både uppåt och nedåt inom Journalistförbundet. Ej att förglömma utåt! Ett av de viktigaste synliggörandena är förstås frilansjournalistens värde på redaktionerna. I uppdrag av Frilans Riks är jag även ledamot i Servicebolagets styrelse och är en del av försäkringskommittén.

Arbetar med: Är frilansande journalist sedan 2004. Till vardags arbetar jag främst med bokstäver, inte sällan kåserande ur konsumentsynvinkel. Arbetar även med bilder och layout.

Kontakt: 073-632 97 27, goran[at]schusseleder.se, www.schusseleder.se

Marja Beckman, StockholmMarja-B
Ledamot
Ansvarig för hemsida och sociala medier
Ordförande i Mälardalens frilansklubb
Kontaktperson för Mälardalens frilansklubb/frilanssektion

Fackliga frågor: Jag tror mycket på nätverkande och att inspireras och lära av varandra. Tillsammans blir vi starkare. Jag är särskilt intresserad av digital kommunikation och hur journalistrollen utvecklas nu och i framtiden. 

Arbetar med: Skrivande journalist med fokus på utbildning och sociala frågor. Jag jobbar mest för myndigheter och organisationspress. Jag är också utbildad kommunikatör inom sociala medier och hoppar ibland in som redigerare.

Kontakt: malardalen[at]marjabeckman.se, tel 0739-861304, marjabeckman.se

Gunilla Kracht, MalmöGunilla
Vice ordförande Frilans Riks
Ansvarig för etermedie- och public servicefrågor
Kontaktperson för Frilans Syd

Fackliga frågor: Som frilans anser jag att det frilansfackliga arbetet är en överlevnadsfråga, vi journalister som är egenföretagare måste stärkas och synliggöras och därför tycker jag att arvodes- och upphovsrättsfrågor är oerhört viktiga. Eftersom jag arbetat i väldigt många år som radiofrilans och sett hur de förhållanden som redan var dåliga för trettio år sedan då jag började successivt blivit sämre och sämre, är det som jag ser det en akut fråga att försöka förbättra villkoren för dem som frilansar åt Sveriges Radio. Internationell solidaritet är en annan sak som inte får glömma bort.

Arbetar med: Är radio/ljudjournalist sedan över trettio år och har gjort det mesta, från barnradio till dokumentärer. Har även en del skribentuppdrag och undervisar i radio och kulturjournalistik på Malmö Universitet.

Kontakt: gunilla.frilanssyd[at]gmail.com, tel 0709-610870

Bella Stenberg, Göteborg
Ledamot
Kontaktperson för Västra frilansklubben
Ordförande och jämställdhetsombud i Västra frilansklubben

Fackliga frågor: Frilansar behöver vara ensamma tillsammans. Solidaritet och kommunikation är bästa sättet att göra sin röst hörd och kunna uppnå bättre villkor. I det ingår att inkludera alla som inte tillhör normen.

Arbetar med: Första skribentuppdraget var som fjortonåring för Borås Tidning. Blev frilansande musik- och nöjesreporter på samma tidning 1991, och har försörjt mig på i huvudsak frilansjournalistik och redaktörande sedan dess. Skriver framför allt kulturkritik.
Som många andra frilansar har jag också hunnit med en del tidnings- och radiovikariat. Har även lärarexamen och har jobbat med texter till museum, föreläser om musik och genus och publikutveckling samt arbetar som reseledare.

Fackliga frågor: Frilansar behöver vara ensamma tillsammans. Solidaritet och kommunikation är bästa sättet att göra sin röst hörd och kunna uppnå bättre villkor för journalisterna och därmed även för journalistiken. I det ingår att inkludera alla som inte tillhör den så kallade normen.

Kontakt: bellastenberg[at]hotmail.com

Hannah Ohlén Järvinen, StockholmHannah Ohlén Järvinen
Suppleant
Presskortshandläggare
Valberedare för Frilans syd (f.d styrelseledamot)
Revisorssuppleant Södra journalistföreningen

Fackliga frågor: Särskilt intresserad av upphovsrätt och arvodesfrågor.

Arbetar med: Frilans sedan 2015, arbetar som redaktör för två kulturtidskrifter och som frilansförläggare. Intresserad av historia, filosofi och litteratur.

Kontakt: hannah.ohlen[at]fronesis.nu, tel 073–811 07 32

Johanna Lindqvist, Umeå
Suppleant

Kontakt:  info[at]knackmedia.se

Frilanskontakt

Behöver du tala med en erfaren kollega om frågor kring t ex arvode och upphovsrätt står Frilans Riks styrelse till din tjänst. Du når oss lättast på info[at]frilansriks.se.

Till din tjänst finns också Frilansjouren på Journalistförbundets kansli. Mer information om jouren hittar du här.

Foton på Hedström, Schüsseleder, Simonsen, Beckman, Arcidiacono: Hasse Hedström