Styrelse

En ny styrelse valdes på årsmötet 25 mars 2019. Sidan uppdateras efter första mötet 23 april.

 

Här presenteras Frilans Riks styrelse. Styrelseledamöterna har specifika ansvarsområden som finns att hitta under respektive namn.

 

Gert Lundstedt, Stockholmgert
Ordförande Frilans Riks
Ledamot i Journalistförbundets förbundsstyrelse
Ordförande för Journalistförbundets Yrkesetiska nämnd (YEN)
Ingår i AGA-gruppen – en samarbetsgrupp för bättre villkor mellan Journalistförbundet, Bildleverantörernas förening, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund
Kontaktperson för Västerbottens frilansklubb

Fackliga frågor: Utöver ansvar för övergripande arbetet i Frilans Riks arbetar jag med arvodes- och upphovsrättsfrågor och hur de hanteras av förbundsstyrelsen, förbundets kansli, sektioner och intresseföreningar. Andra viktiga områden jag har ögonen på är socialförsäkringar och arbetsmiljö; system som i dag inte är utformade för egenföretagande frilansjournalister.

Arbetar med: Skriver om arbetsmarknad och sociala frågor för fackförbundspress. Kulturskribent. Presentatör i P1.

Kontakt: 070-263 87 06, gert.lundstedt[at]gmail.com

 

Hasse Hedström, StockholmHasse Hedstrom_Riks Styrelse_3744 kopia
Kassör
Ansvarig för kassörnätverk
Tf ansvarig för Arvodesguiden
Kontaktperson för Mälardalens frilansklubb

Fackliga frågor: Jag älskar god journalistik, bra berättelser och avslöjanden som gör mig lite klokare och gör att jag förstår både samhället och mig själv bättre. För att skapa bra journalistik i text, ljud och bild krävs passionerade, välutbildade hantverkare med inlevelseförmåga som ges tid att göra bra jobb.

De som valt att arbeta som frilansjournalister tjänar i dag betydligt mindre än anställda. Det är fel. Det missgynnar alla journalister. Blir frilansar för billiga blir det färre anställda. Att skapa drägliga arbetsvillkor och försvara upphovsrätten kräver gemensam facklig kamp som vi frilansar måste föra tillsammans med våra anställda kollegor. All facklig kamp sker kollektivt – är vi många är vi starka. Det är ingen klyscha utan en sanning. Därför är rekryteringsfrågorna så viktiga.

Arbetar med: Skriver främst för branschtidningar och fackförbundspress. Jag skriver även böcker, fotograferar och utbildar då och då i text och bild.

Kontakt: 070-320 51 81, journalist[at]hassehedstrom.se

 

Henrik Simonsen, Eksjö172704_Riks Styrelse_3677
Sekreterare
Sitter i Försäkringskommittén
Kontaktperson för Frilans Syd och Östergötlands frilansklubb
Tf kontaktperson för Värmlands frilansklubb

Fackliga frågor: Jag tycker vi måste se till att värna journalistyrkets status, vi måste tänka kvalitet och då är vidareutbildningar en viktig del. Vi måste ständigt vidareutbilda oss för att hänga med i konkurrensen och den teknologiska utvecklingen. Satsningar på Servicebolaget är därför nödvändiga.

Vi måste rekrytera medlemmar, inte minst bland dem som blir av med sina anställningar. Därför måste också frilansdistriktet vara attraktivt, vi måste marknadsföra det som ett viktigt nätverk, en facklig organisation men också en social samlingspunkt.

Frilansar är företagare och det måste vi fokusera mer på. Vi måste lära oss tänka mer som företagare, främst när det gäller ekonomi men också när det gäller förhandling och kunskapsutveckling.

Arbetar med: Journalist sedan 2002. Tidigare sekreterare i Smålands frilansklubb. Driver bland annat egen nättidning.

Kontakt: hsimonsen[at]gmail.com

 

Aminata Merete Grut, StockholmAminata_
Ledamot
Ansvarig för upphovsrätt
Ansvarig för Nordic Freelance
Ansvarig jämställdhetsfrågor
Sitter i Nordiska kommittén
Kontaktperson för Norrbottens frilansklubb

Fackliga frågor: I mitt fackliga arbete har jag valt att fokusera på tre områden: upphovsrätt; nordiskt samarbete; jämställdhetsfrågor. Viktigaste utmaningen för frilansar i dag tror jag är att vi måste bli mer affärsmässiga och professionella när det gäller värdet av vårt arbete och vår upphovsrätt. Det är helt nödvändigt att öka medvetenheten om hur mycket vi måste ta betalt om vi som frilansar ska kunna ta ut en lön som är jämförbar med anställda journalisters. Där är Frilansrekommendationen och Frilanskalkylatorn viktiga verktyg, dels som grund för att åberopa leveransvillkor när det gäller upphovsrätt och arvoden, dels för att öka både frilansars, uppdragsgivares och anställdas medvetenhet om det affärsmässiga värdet av frilansarbetet.

Arbetar med: Har arbetat som skrivande, fotograferande, film- och ljudproducerande frilans, men under de senaste åren haft fokus främst på att arbeta med utveckling av nya digitala kanaler och plattformar för journalistik och på att lära mig mer om användbarhet, accessibility, UX, agilt tänkande och digitala strategier. Har också frilansat som musiker och producent för scenkonst (musik, dans) och konferenser, samt under flera år i samband med studier i juridik arbetat som juridiskt biträde i upphovsrättsmål.

Kontakt: 070-686 78 86 (sms:a och ange namn och ärende), aminata[at]kinti.se

 

Leonarda Arcidiacono, Järna Leonarda.Arcidiacono styrelse
Ledamot

Fackliga frågor: När jag började frilansa insåg jag vikten av att vi frilansar organiserar oss på arbetsmarknaden för att tillsammans arbeta för schystare villkor, mot prisdumpning och fulavtal. Mitt första förtroendeuppdrag var i Mälardalens frilansklubbs styrelse under 2017 där mitt ansvarsområde har varit och är rekrytering.

Under mitt år som rekryteringsansvarig har jag producerat en informationsfilm i rekryteringssyfte till Journalistförbundet och jag har tillsammans med Frilans Riks arbetat med att kartlägga frilanskontor i Stockholm. I januari 2018 valdes jag till vice ordförande i Mälardalens frilansklubb styrelse och till ledamot i Frilans Riks styrelse.

Arbetar med: Skrivande journalistik och foto. Hjärtefrågor: Hållbarhet, alternativa lösningar, miljö, inspirerande människor och Sápmi. Arbetar med ett dokumentationsprojekt i Norrbotten och andra fotoprojekt som sträcker sig från dokumentation och journalistik till konst.

Kontakt: 076-789 77 77, leonarda-arci[at]outlook.com

 

Göran Schüsseleder, Stockholm172704_Riks Styrelse_3562
Ledamot
Ansvarig för information/trycksaker
Sitter i Servicebolagets styrelse
Sitter i Försäkringskommittén
Kontaktperson för Medietextarna och Mellannorrlands frilansklubb

Fackliga frågor: Den största utmaningen är att synliggöra vårt arbete både uppåt och nedåt inom Journalistförbundet. Ej att förglömma utåt! Ett av de viktigaste synliggörandena är förstås frilansjournalistens värde på redaktionerna. I uppdrag av Frilans Riks är jag även ledamot i Servicebolagets styrelse och är en del av försäkringskommittén.

Arbetar med: Är frilansande journalist sedan 2004. Till vardags arbetar jag främst med bokstäver, inte sällan kåserande ur konsumentsynvinkel. Arbetar även med bilder och layout.

Kontakt: 073-632 97 27, goran[at]schusseleder.se, www.schusseleder.se

 

Lasse Edfast, GöteborgLasse Edfast styrelse
Ledamot
Ansvarig för etermediefrågor
Ansvarig för public service-frågor
Kontaktperson för Allmänna klubben

Fackliga frågor: Då det är radiofrilansande jag ägnar mig mest åt så är det också i de frågorna jag har engagerat mig mest. Jag tror att de ”mjuka” frågorna – som dialogen mellan frilansar och uppdragsgivare – måste högre upp på dagordningen.

Arbetar med: Gör främst radiodokumentärer och samhällsprogram, på reportageresor skriver jag även en del. Föreläser om bland annat radioproduktion och digitalt källskydd.

Kontakt: frilans[at]edfast.se, nagotpahjartat.se/kontakt

 

Agnes Arpi, Göteborg (ledig)agnesfrilansriks
Ledamot
Ansvarig för hemsida, teknik och mejllistor
Sitter i Servicebolagets styrelse
Kontaktperson för Västra frilansklubben

Fackliga frågor: Särskilt intresserad av sociala skyddsnät för frilansar och ökad kunskap om upphovsrätt.

Arbetar med: Frilans sedan 2009. Skriver mycket om arbetsliv, krog, historia, musik och sjukvård. Har även arbetat som redaktör på bland annat SVT.

Kontakt: agnes[at]arpi.se, arpi.se/agnes

 

Katarina Bjärvall, Stockholm Katarina Bjärvall styrelse
Suppleant

Fackliga frågor: Journalistik är att publicera det som någon inte vill se publicerat; allt annat är PR, sa George Orwell. Och så har jag tänkt, men gäller det fortfarande? Kan SJF överleva om vi håller så hårt i den journalistiska integriteten eller ska vi öppna oss för medlemmar som publicerar även det någon vill pumpa ut av egenintresse? Det dilemmat engagerar mig. Liksom förstås arvodesfrågor. Ska journalistiken överleva måste vi kunna leva på den.

Arbetar med: Frilans sedan 1997. Skriver samhällsjournalistik om skola, överkonsumtion, språk och psykisk hälsa och ohälsa för en rad tidningar, många av dem fackliga. Har även skrivit fem reportageböcker och en roman och jobbar nu på min sjunde bok, en grävbok om adhd som kommer ut 2019.

Kontakt: 073-646 79 76, katarina.bjarvall[at]gmail.com, www.katarinabjarvall.com

 

 

Frilanskontakt
Behöver du tala med en erfaren kollega om frågor kring arvode och upphovsrätt står Frilans Riks styrelse till din tjänst. Du når oss lättast på info[at]frilansriks.se.

Till din tjänst finns också Frilansjouren på Journalistförbundets kansli. Mer information om jouren hittar du här.

 

Foton på Hedström, Schüsseleder, Simonsen, Edfast, Bjärvall: Hasse Hedström