Journalist med fokus på Kina blev Årets frilans 2021

Frilans Riks, Journalistförbundets frilansklubb, lyfter varje år fram frilansar och redaktörer som gör skillnad. I år blev det i samband med firandet av (över) 50 år av frilansfackligt arbete på Scalateatern i Stockholm. Under kvällen, för andra året i rad, delades även Årets fulaste avtal ut.

Utmärkelsen Årets frilans delas ut till en medlem som har bidragit positivt, genom ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta för kollektivet. Till Årets redaktör utses en redaktör som är ett föredöme som uppdragsgivare. Det kan vara en redaktör som till exempel respekterar frilansrekommendationen, ger konstruktiv feedback i all dess form, är snabb på att återkomma, leder rätt med idéerna eller på annat sätt bidrar positivt genom sitt redaktörsuppdrag i frilansens arbete.


Årets frilans 2021 är Jojje Olsson
, frilansjournalist med fokus på Kina. Motiveringen lyder;

Att rapportera kritiskt och från farliga platser ställer särskilt stora krav på en frilansjournalist, eftersom hen inte alltid kan räkna med samma stöd och skydd från medieföretagen som de egna anställda får. Detta gäller inte minst i länder som saknar – eller inte tolererar – en fri press. Jojje Olsson, bosatt i Taiwan med Nordostasien som bevakningsområde, vågar granska ett av världens mäktigaste länder och har stått emot deras bannlysning och hot. Han är värd alla sina kollegers beundran och respekt!


Utöver ett diplom får Årets frilans ett års gratis företagsförsäkring hos Gefvert Försäkringsmäklare samt 2 000 kronor i stipendium som överlämnades av Bosse Persson, handläggare på Gefvert. Jojje Olsson mottog utmärkelsen via länk.


Årets redaktör 2021 är Kerstin Weyler,
 tidningen Skolledaren.. Även hon fick sitt pris via länk, i sällskap av kollegor, av juryns sammankallande. Motiveringen lyder;

Kerstin värdesätter, uppmuntrar och stöttar sina frilansmedarbetare. Hon för en levande dialog och är alltid beredd att konstruktivt diskutera samt utveckla idéer. Under arbetets gång stöttar hon och ger återkoppling på artiklar och får i och med det också frilansarna att känna sig inbjudna och delaktiga i tidningen.    Dessutom betalar Kerstin enligt frilansrekommendationen. Inte bara i teorin, utan även i praktiken, då hon har en verklighetsbaserad uppfattning om hur lång tid ett jobb verkligen tar att utföra. Ett föredöme väl värd utmärkelsen! 

Årets jury bestod av Göran Schüsseleder, ledamot i Frilans Riks och sammankallande, Roland Cox, Årets frilans 2020 samt Mette Carlbom.


Årets fulaste avtal 2021 går till Tobias Osmund, VD på Spring Media. Frilans Riks ordförande läste upp styrelsens motivering;
Årets fulaste avtal 2021 tilldelas Spring Media som arbetar med bildjournalistik inom sportvärlden. Enkelt förklarat går bolagets affärsidé ut på att förhandla till sig rättigheter till sportevenemang och matcher som de producerar TV-sändningar av. Sändningarna säljs sedan vidare till tidningshus, public service, strömningsjättar och spelbolag som i sin tur sänder dem i sina kanaler.    Genom att ha ett dotterbolag i Lettland tar Spring Media in utländska fotografer till Sverige som sköter kameror och teknik när bolaget producerar sina TV-sändningar från arenorna. Redan dåligt betalda fotografer i ett låglöneland som Lettland dumpar därmed, genom Spring Medias avtal, svenska bildjournalisters arvoden till runt hälften av vad de tjänade tidigare. Bland köparna av Spring Medias sändningar märks Sveriges Television, Aftonbladet, Expressen, Bonniers och lokala titlar i Norrköpings Tidningars Media.    Tidningen Journalisten har i ett reportage om årets pristagare konstaterat att affärerna blomstrar och att bolaget under flera år växt och har i dag ett 50-tal anställda i olika delar av världen.

Frilans Riks, Journalistförbundets frilansklubb, har bara ett ord för Spring Medias affärsidé: Skamlig! Vår uppmaning till Spring Media är: betala era bildjournalister enligt frilansrekommendationen. 

Medlemsutskick: På gång i Frilans Riks

Detta medlemsmejl skickades ut den 31 oktober 2021.

Vid Frilans Riks styrelsemöte den 28 oktober summerade vi insatsen vid Journalistförbundets kongress den 6–7 oktober. 

Vi kan vara nöjda. 

Tack vare en stark insats från frilansombuden – 18 av totalt 111 ombud var frilansar – röstade kongressen för flera viktiga frilansmotioner. Vilket betyder att förbundet de närmaste tre-fyra åren fått konkreta uppdrag att jobba för alltifrån bättre frilansarvoden och upphovsrätt, till att även egenföretagare (med enskild firma) kan dra av för friskvård. 

Vidare visade kongressens granskning att flera frilansmotioner som togs på kongressen 2018 inte blivit genomförda. Det kommer vi i Riks hålla ögonen på att de nu blir.

Så fort protokollet från årsmötet är klart kan ni läsa detaljerna om frilansframgångarna på förbundets hemsida. 

Frilansrepresentationen i förbundsstyrelsen förstärktes också. Gunilla Kracht valdes in, Gert Lundstedt valdes om, och Noa Söderberg – kombinatör – valdes in.

• Stor jubileumsfest för frilansfackligt arbete 50 år i förbundet blir det på Scala-teatern i Stockholm den 29 november. Vi hoppas att ni alla kommer. Gå in här och anmäl er och läs mer.

• Styrelsemötet hade besök av förbundets jurist Olle Wilöf som berättade om innehållet i den promemoria som kom häromveckan med förslag på hur EU:s upphovsrättsdirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Utifrån förslagen ser Olle möjligheter att när den nya lagstiftningen är på plats nästa sommar så kan det i bästa fall betyda förbättringar för frilansarna och mer pengar på fickan. Vi får se. Frilans Riks planerar i närtid för medlemsseminarier om direktivet. Förbundet skriver nu remiss på promemorian.

• Rapporterna från arvodeskampanjen har börjat komma in. Frilans Riks sammanställer och funderar på hur en strategi för det vidare arbetet kan se ut. Responsen från arbetsplatsklubbarna har varit god och vi har fått bra hjälp med att få fram de uppgifter vi behöver.  

• Vi kommer också diskutera med Medietextarna – som är en del av Frilans Riks – hur deras arvodesvillkor ser ut och vad vi kan göra för att förbättra dem.

• Regeringen har äntligen tillsatt en utredning om den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för frilansar. Det arbetet bevakar och försöker vi i Frilans Riks påverka. Läs mer om utredningen på denna sida.

• Nästa styrelsemöte i Frilans Riks blir den 30 november. 

Men innan dess är vår förhoppning alltså att ses på festen på Scala den 29 november. 

Välkomna!

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Journalisthelg i
Uppsala och på Zoom

I helgen som kommer, 29-31 oktober, anordnar Mälardalens frilansklubb Journalisthelgen, med ett späckat program riktat till såväl yrkesverksamma journalister som allmänheten. På fredagen äger seminariet rum på plats i Litteraturens hus i Uppsala, medan lördagens och söndagens program går att följa via Zoom. Läs mer på Mälardalens frilansklubbs hemsida.

Äntligen rättvisare SGI!

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över reglerna för sjukpenninggrundande inkomst – den så kallade SGI:n, inkomstunderlaget för beräkning av bland annat sjuk- och föräldrapenning. Detta är något frilansare med egen firma och Journalistförbundet efterfrågat länge, länge. 
– Dagens regler är inte fullt ut anpassade till aktuella förhållanden på arbetsmarknaden med en stor variation av anställningsformer. Företagare behöver också stärkt förutsebarhet och trygghet, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi när utredningen presenterades.
Kulturminister Amanda Lind förtydligade vad det är utredaren behöver hitta lösningar på:
– Att konstnärer och kulturskapare i lägre grad tar del av de sociala trygghetssystemen är något vi kunnat se länge och pandemin har särskilt satt ljuset på de brister som finns. Utredningen om en översyn av regelverket för sjukpenninggrundande inkomst blir därför ett viktigt steg i arbetet med att stärka konstnärers och kulturskapares villkor. Grupper till vilka frilansjournalister räknas.

Utredare är Calle Nathanson, vd för Folkets hus och parker. Han har haft ett flertal styrelseuppdrag inom kultursektorn, och arbetat som kulturdirektör på Region Uppsala.
Nu är det bara att hoppas att utredningen leder fram till att frilansare och kombinatörer får samma ekonomiska trygghet som löntagare.Uppdraget ska vara slutfört senast den 20 april 2023. Läs mer på regeringens hemsida.

Skäms SVT med flera! Ni dumpar
frilansfotografernas arvoden

I senaste Journalisten granskas situationen för fotografer som filmar livesport. 

Spring Media är ett bolag med huvudkontor i Stockholm och filialer i Lettland. Affärsidén är att vidareförsälja sporträttigheter man förvärvat. 

Bland köparna märks SVT, Aftonbladet, Bonniers, NTM… Listan kan göras lång. 

Så långt finns inget att invända. 

Däremot protesterar vi mot att Spring Media genom sitt dotterbolag i Lettland enligt Journalisten nu tar in utländska fotografer som dumpar svenska fotografarvoden. Det en frilansande fotograf här hittills fått upp till 6 000 kronor för gör nu importerade fotografer för halva arvodet eller mindre. 

Upplägget för tankarna till Laval-fallet för ett antal år sedan där utstationerade byggnadsarbetare från Lettland fick lägre löner än vad Byggnads kollektivavtal medgav. Men sedan dess har EU agerat. Det borde inte se ut så här.

Spring Media har enligt Journalisten ett 50-tal anställda men inget kollektivavtal med Journalistförbundet.

Nu har förbundet en grupp som arbetar mot just produktionsbolag i syfte att teckna kollektivavtal, jobba med arbetsmiljöfrågor och intagsförhandlingar. Nyligen skrev, tack vare gruppen, produktionsbolaget Tredje statsmakten kollektivavtal med förbundet. Gruppen kommer nu förstås kontakta Spring Media. 

Skäms SVT, Aftonbladet, Bonnier, NMT … och alla andra som dumpar frilansande fotografers arvoden. På sikt dumpar det även den journalistiska kvaliteten. 

Frilans Riks

Frilansmedlem? Fira (över) 50 år av
frilansfackligt arbete!

Elin Almén på scenen. Foto: Kathryn Leroux
Komikern Elin Almén på scenen. Foto: Kathryn Leroux
Datum: måndagen den 29 november 

Tid: klockan 18.00
(välkomstsnittar från och med 17.30. Efterinsläpp från 21.00) 

Plats: Scalateatern i Stockholm
(Längväga? Sök resebidrag!

Pris: 100 kronor

Boka din plats via denna länk och betala in aktuell summa till BankGiro 5643-2719. Skriv ditt för- och efternamn samt Frilans50. Funkar inte länken? Det går också bra att mejla din anmälan till info@frilansriks.se. Skriv ditt namn, bostadsort och om du söker resebidrag. Ange i så fall kontonummer, clearingnummer och bank. Vi beviljar bidrag upp till 700 kronor.

Med ekonomiska bidrag och stöd från Journalistförbundet och försäkringsförmedlaren Gefvert har Journalistförbundets frilansklubb Frilans Riks glädjen att välkomna dig till firandet av över 50 år av frilansfackligt arbete! Firandet kommer att bestå av mingel, mat och underhållning med bland andra komikern Elin Almén i täten på anrika *Scalateatern i Stockholm! Under kvällen presenteras dessutom:

  • Årets frilans
  • Årets redaktör
  • Årets fulavtal 2021

Under kvällen får vi även reda på vad som hände efter att den oberoende utredaren Kent  Werne – på uppdrag av Journalistförbundet – presenterade sina förslag för att bekämpa frilansarnas otrygghet i mediebranschen inför förbundets kongress 2018. Debatten leds av kvällens konferencier Åsa Ohlsson, en av våra största frilansfackliga kämpar genom åren!

Utöver allt ovan –  och mer – ingår **välkomstsnittar och den efterföljande buffén. Barmingel från och med klockan 21.00.

Långväga medlem?
 Du har möjlighet att ansöka om resebidrag! Det gör du via bokningslänken som ligger högst upp på denna sida.

Gratis efterinsläpp! Svårt att hinna? Välkommen att titta in efter klockan 21.00.

Frilans Riks ser fram emot att fira med så många medlemmar som möjligt! Vid frågor kontakta Marja, Leonarda, Hannah eller Göran. Du hittar oss här.

Läs gärna berättelser från 50 år av frilansfackligt arbete på Journalistförbundets hemsida.

*Scalateatern ligger på hörnet av Wallingatan och Västmannagatan. Vägbeskrivning hittar du här.** Enligt Journalistförbundets policy bjuds det endast på alkoholfria alternativ. Starkare drycker finns att tillgå.

Kongressen stärker frilansarna i
förbundet

Kongressen är över och frilansarbetet fortsätter med förnyad kraft.

Kongressen 2021 är över och en ny förbundsstyrelse är på plats.

Efter strid om ordförande- och vice ordförande-posterna står det klart att frilansarna nu har tre representanter i styrelsen: Gunilla Kracht (frilans Syd), Noa Söderberg (Mälardalen) och undertecknad (Mälardalen).

Frilansarna hade kongressens näst största delegation – 18 ombud – och gjorde ett starkt in- och avtryck. Inför kongressen ställde delegationen frågor om viktiga frilansfrågor till de fyra som aspirerade på ordförande- och viceordförande-posterna. Alla fyra visar i sina svar bra förståelse för frilansfrågorna och en vilja att lyfta fram dem under den kommande fyraårsperioden till nästa kongress 2025.

Att sedan alla fyra valdes in i förbundsstyrelsen bådar gott för frilansfrågorna.

Många av de drygt tio frilansmotionerna som lades fram fick stöd av kongressen (för detaljer läs så småningom kongressprotokollet på förbundets hemsida).

Delegationen påpekade vidare att fem motioner som antogs vid 2018 års kongress inte hade genomförts. Detta skickades till granskningsutskottet för just granskning. Utskottet gav frilansarna rätt och förbundet fick bakläxa. Vi ser fram emot att den nya förbundsstyrelsen gör om och gör rätt.

Frilans Riks arbete med att förbättra villkoren – framför allt bättre arvoden och upphovsrätt – kommer nu att intensifieras.

Utöver den pågående arvodeskampanjen kommer vi arbeta för att använda förbundets konfliktkassa för en leveransbojkott eller blockad av frilansmaterial för att sätta press på arbetsgivare som dumpar marknaden.

För att använda konfliktkassan som skarpt vapen behöver vi frilansare agera kollektivt.

Fast nu ska vi först fira. Fira att frilansarbetet inom förbundet fyllde femtio förra året – men då var vi tvungna att ställa in firandet på grund av pandemin. Nu verkar vi äntligen kunna genomföra festligheterna i slutet av året. Vi hoppas många frilansar dyker upp. Mer information om detta inom kort.

Nu kavlar vi tillsammans upp ärmarna och flyttar fram positionerna för frilansvillkoren.

Vi ses snart, på fest och på barrikaderna.

Gert Lundstedt – ordförande Frilans Riks och medlem av förbundsstyrelsen

Engagera dig i kampanjen för bättre arvoden

Mynt_och_väckarklocka
Foto: Pixabay

Arvodeskampanjen är i full gång. Sektionsstyrelserna kontaktar nu samtliga arbetsplatsklubbar och samlar in uppgifter om arvodena på mediehus, produktionsbolag och redaktioner runt om i landet. Detta kommer att resultera i en strategi och ett direkt påverkansarbete med siktet inställt på högre frilansarvoden.

Frilans Riks arvodeskampanj startade med två välbesökta lunchseminarier på Zoom i samarbete med sektionerna. Vid dessa tillfällen diskuterade en panel av fotografer, skrivande journalister och kombinatörer vad som var rimligt att ta betalt för följande fiktiva jobb: 
En uppdragsgivare ringer och frågar om du kan bevaka ett event under två dagar, tio mil från din arbetsplats. Det hela ska resultera i två/tre artiklar, sammanlagt 12 000 tecken. Det ska publiceras i en organisationstidning och på deras webb. Kanske kan du även göra en liten webbfilm på 1–2 minuter? 
Uppdragsgivaren vill att du både tar bilder och skriver texterna (om du inte gör text och bild – utgå från enbart text eller enbart bild). 
Uppdragivarens fråga till dig: Vad kostar detta? 

Det blev stor spridning i de svar den tänka redaktören fick. Från 39 000 kronor för foto plus två dagar enligt frilansrekommendationen (från den 1 januari 2021 satt till 1071 kronor i timmen) till cirka 20 000 kronor för allt utom film. 

På det andra lunchmötet fick deltagarna lägga ut det pris de själva skulle begärt i chatten: 
• Om jag var intresserad av jobbet så skulle jag ta ca 15 000 kr. 

• Två dagars ersättning + bild + film + restid/biljett = minst 20 000. 
• Jag skulle tänka cirka tre dagar enligt reken plus omkostnader. I det skulle ingå enkla porträttbilder typ enkät på intervjupersoner, inget övrigt. Men jag önskar att jag hade kunnat ta mer!
• Jag är fotograf som 2001 vidareutbildade mig till journalist. Senaste året har jag satsat på film också. Gör ofta uppdrag med både text och bild eller enbart film. Jag tar 1050 kronor/timma rakt av. Oftast ger jag kunden paketpris.  
• För mig är priset så gott som alltid avhängigt hur mycket tid jobbet beräknas ta. Dock betalar ganska få enligt reken och har man ont om uppdrag är det ganska lätt att hellre få in en mindre summa än inget alls. 
• När jag får jobbförslag så ingår ofta ett ”lönebud” att ta ställning till. Om det är lägre än vad jag tycker är rimligt så brukar jag förhandla ner arbetsinsatsen, exempelvis dra ner på textomfånget eller använda arkivbilder istället för att ta nya. Jag tycker inte det brukar vara svårt att komma överens med arbetsgivaren (oftast facktidskrifter i mitt fall). 
• Porträtt kan ta väldigt lång tid. Det man fick 20 000 för på 1990-talet får man kanske 12 000 för idag. 
• Jag tycker att reken är jättebra att hänvisa till när man förhandlar. Även om man inte når upp till den.
• Viktigt att värdera sitt arbete. Annars blir det ju bara en hobbyverksamhet och man bidragit till att dumpa marknaden. 

Har du idéer om hur Frilans Riks kan arbeta med arvodesfrågan, hör gärna av dig till info@frilansriks.se

Gert Lundstedt och Hasse Hedström, ansvariga för Frilans Riks Arvodeskampanj

Medlemsutskick september 2021: På gång i Frilans Riks

Ytterjärna Kulturhus där senaste styrelsemötet ägde rum. Foto: Marja Beckman

Detta mejl skickades ut till alla medlemmar den 23 september 2021.

Med lättade pandemirestriktioner har Frilans Riks efter ett år kunnat ha ett styrelsemöte live.

Vid ett två dagar långt möte har vi planerat för frilansdelegationens arbete vid kongressen den 6-7 oktober. Vi har 18 ombud på kongressen och hoppas få genomslag för frilansfrågorna och våra frilansmotioner. Läs kongresshandlingarna på Journalistförbundets hemsida.

Vidare blev följande sagt och beslutat vid vårt möte:

• Jubileumsfesten frilansfackligt arbete i Journalistförbundet 50-år kommer, efter att ha skjutits upp ett par år på grund av pandemin, nu äntligen bli av.
Festen kommer att äga rum i skiftet november-december. Riks jubileumsgrupp lägger nu en sista hand vid förberedelserna och återkommer fortast möjligt med mer info.

• Efter ett beslut på vårt årsmöte i våras är arbetet med att eventuellt avknoppa och starta en egen Uppsalasektion inlett – Uppsala tillhör idag Mälardalens frilanssektion.

• Arvodeskampanjen är i full gång och i sektionerna pågår fram till i november ett intensivt arbete gentemot arbetsplatsklubbarna.

• Frilans Riks förslag till en uppdaterad frilansstrategi är överlämnad till Frilansjouren.

Vi återkommer med en sammanfattning kring hur det går med frilansfrågorna på kongressen.

Nästa styrelsemöte i Frilans Riks blir den 28 oktober.

Sköt om er

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

En del av mötet ägde rum på en vandring på Ekoleden. Foto: Marja Beckman