Glöm inte rösta!

Vilka vill du ska företräda frilansarna på Journalistförbundets kongress i oktober? Av totalt 111 kongressombud är hela 18 frilansombud. Rösta på dina representanter nu! Men allra senast tisdagen den 18 maj. Läs mer och rösta här.

Äntligen fokus på
frilansfrågor!

Frilans Riks är Journalistförbundets största klubb med nära 1 750 medlemmar. Det är därför glädjande att förbundets tidning Journalisten uppmärksammar frilanskollektivet ovanligt mycket i senaste pappersutgåvan. Mindre glädjande är skildringen av frilansfacklig verksamhet.  

I korthet; Frilans Riks företräder Journalistförbundets frilansmedlemmar. Våra uppdragsgivare är deras företrädare i de åtta sektionerna. På Frilans Riks årsmöten klargörs vad styrelsen ska arbeta med, något som följs upp på följande årsmöte. Så även 29 mars i år, då sektionernas delegater enhälligt gav styrelsen ansvarsfrihet, godkände verksamhetsplanen till nuvarande verksamhetsår och valde om styrelsen. Vad delegaterna utgick ifrån finns sammanfattat i Frilans Riks årsmöteshandlingar, totalt 37 sidor.


Frilans Riks vet inte bara vad vi ska göra,
 utan även hur: ”Journalistförbundet ska arbeta målmedvetet och trovärdigt med frilansfrågor. Det gör vi bäst när alla delar av förbundet samarbetar och samordnar sina insatser.” 

Så inleds Journalistförbundets frilansstrategi som förbundsstyrelsen tagit fram i samarbete med kansliet och Frilans Riks. Bland annat ska strategin fokusera ”på arvoden och upphovsrätt, frilansarnas två enskilt viktigaste frågor”. Frilans Riks arbetar även med organisering och rekrytering som prioriterat område. 

Frilansstrategin ska för övrigt uppdateras årligen. Senast det skedde var 2019. Verktyg behöver som bekant vässas. Ett annat är Arvodesguiden, ett av förbundets främsta verktyg för att skapa bättre villkor på arbetsmarknaden. 

Frilans Riks kan bara ansvara för det egna arbetet. När det gäller social verksamhet är vi de första att beklaga att sådan inte alls finns hos oss, bortsett från lunch och middag i samband med årsmötet ett icke coronaår. Beklaga, eftersom frilansare är enskilda företagare som ofta saknar arbetsplatser där vi dagligen kan träffa andra journalister eller nätverka. Därför blir våra sektioners träffar väldigt viktiga. Inte minst när det gäller rekrytering. 

Pandemiåret har inneburit skarpt läge för Frilans Riks arbete, inte minst vad gäller försöken att påverka makthavare att sjösätta ett lämpligt stödpaket åt frilansare med enskild firma. Vi har sett att vårt arbete gjort skillnad. 

En knapp månad efter årsmötet är det uppenbart att vi står inför ännu ett tufft år vad gäller frilansares ekonomi och villkor på arbetsmarknaden. Frilans Riks hoppas att våra medlemmar fortsätter att höra av sig med frågor och förslag, antingen via våra sociala plattformar eller direkt

Förutom Frilans Riks prioriterade verksamhetsområden är 2021 också ett kongressår där vi ser fram emot motioner, förslag och debatt från frilanskollektivets sida.  

Vi hoppas även på fortsatt uppmärksamhet och bevakning från tidningen Journalisten. Framför allt kring våra medlemmars största utmaning gentemot uppdragsgivarna: arvoden och upphovsrätt. Denna fråga berör förr eller senare alla deras läsare då vi alla sitter i samma båt. 

Ett enat förbund är ett starkt förbund. 

Frilans Riks styrelse

Seminarium: Hur berättar man bättre med klimatdata?

Clara Guisbourg porträtt.
Clara Guibourg.

Nu på tisdag 20 april anordnas seminariet ”Hur berättar man bättre med klimatdata?” av vår sektion Mälardalens frilansklubb. Alla medlemmar i Frilans Riks är inbjudna. Men anmäl dig senast söndag 18 april för att få en länk!

Seminarium över Zoom:

Hur berättar man bättre med klimatdata?

Tid: Tisdagen den 20 april kl. 14–16

Föredragshållare: Clara Guibourg från Newsworthy

ANMÄLAN senast söndag 18 april

till  tqjournalisten@gmail.com

Läs mer på Mälardalens frilansklubbs hemsida.

Nästa seminarium

Vi kan även tipsa om nästa seminarium över Zoom:

Arabiska medier före och efter folkupproren

Tid: Torsdagen den 6 maj kl. 14–15.30

Föredragshållare: Abdulbaset Sieda, född i Syrien och tidigare politiskt aktiv. Skribent, författare, forskare och lärare.

ANMÄLAN senast måndag 3 maj
till 
MonicaPrivat@gmail.com

Läs mer här.

Kampanj för bättre arvoden

tid är pengar: Mynt och väckarklocka.
Foto: Pixabay

Nu startar Frilans Riks kampanj 2021 för bättre arvoden och villkor, i samarbete med landets frilanssektioner.

Välkomna till digitala lunchseminarium den 20 och 22 april.

Båda dagarna berättar tre frilansare och svarar på frågor om hur de får frilanslivet att gå ihop.

20 april

Den 20 april anordnas ett seminarium i samarbete med sektionerna i Syd, Värmland och Västra. Följande frilansar deltar: 

• Håkan Röjder, frilansfotograf med Malmö som bas

•Helena Söderqvist, skrivande journalist som delar yrkeslivet mellan frilansande och läraryrket

•Kerstin Weman Thornell, frilansjournalist och del av Ordförrådet i Malmö

22 april

Seminariet den 22 april anordnas samarbete i sektionerna i Mälardalen, Södra Norrland, Västerbotten-Norrbotten och Östergötland. Deltar gör:

• Mats Andersson, fotograf med Södra Norrland som bas

• Marianne Hofman, driver egen tidning i Arjeplog finansierad av intäkter för andra jobb

• Mats Karlsson, skrivande journalist, frilans sedan 2006, stationerad i Stockholm

Samtalsledare är Frilans Riks ordförande och kassör, Gert Lundstedt och Hasse Hedström.

Du får även veta mer om fackliga verktyg för att förhandla bättre arvoden.

Koppla upp dig, lyssna och ställ frågor om frilansares villkor och arvoden.

När? 20 och 22 april klockan 12.00-13.00

Var? Zoom

Hur? Ingen föranmälan, länk till mötet läggs ut på Frilans Riks hemsida

Väl mötta

Frilans Riks och sektionerna i Syd, Värmland, Västra, Mälardalen, Södra Norrland och Västerbotten-Norrbotten

Frilans Riks årsmöte 2021
i sammanfattning

Den 29 mars genomförde Frilans Riks sitt första digitala årsmöte någonsin. Inte minst glädjande var att trots pandemi och den ovana mötesformen fanns fler medlemmar och ombud på plats än någonsin, ett femtiotal.

Det tekniska fungerade fint och vi var med några minuters marginal till och med klara före utsatt sluttid klockan 15. Detta tack vare ett eminent presidium där tidigare Riks-ordföranden Åsa Ohlsson höll i ordförandeklubban och Tora Gran från sektion Syd förde protokoll (protokollet läggs ut på hemsidan så fort det är justerat och klart). Tack Åsa och Tora!

Vi gladde oss också åt att ha Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert med. I ett kort tal underströk hon frilansarnas betydelse för förbundet och uppmanade sektionerna att bjuda in henne för diskussion om frilansfrågorna. Tack Ulrika!


Sammanfattningsvis fick Frilans Riks grönt ljus för både verksamhetsberättelsen och ekonomin. Alla handlingar hittar ni och kan läsa här.

Grönt ljus fick också de sex motioner som kommit in till årsmötet. Årsmötet antog dem och skickade dem vidare till förbundsstyrelsen, och kongressen i oktober för att förhoppningsvis även antas där och intensifiera arbetet med frilansfrågorna.

Årsmötet antog också två uttalanden. Dels ett till stöd för våra belarusiska kolleger som har det minst sagt tufft nu, dels ett uttalande till förbundsstyrelsen att höja temperaturen i arbetet med EU:s upphovsrättsdirektiv. Uttalandena finns här:

Uttalande om EU:s upphovsdirektiv

Stöd till frilansjournalister i Belarus

Valberedningens förslag till ny styrelse innehöll förslag till en ändring. Maria Hansson Botin lämnade efter ett år och ett storartat arbete med bland annat corona-stödet – hon har fått anställning – till hennes plats föreslogs Johanna Lindqvist, Västerbotten.

Årsmötet gick på valberedningens förslag till styrelse för 2021-22.
Ordinarie ledamöter: 

Ordförande Gert Lundstedt, Mälardalen (omval)
Kassör Hasse Hedström, Mälardalen (omval)
Sekreterare Henrik Simonsen, Östergötland (omval)
Leonarda Arcidiacono, Mälardalen (omval)
Bella Stenberg, Västra (omval)
Marja Beckman, Mälardalen (omval)
Gunilla Kracht, Syd (omval)
Göran Schüsseleder, Mälardalen (omval)

Suppleanter:
Hannah Ohlén Järvinen, Mälardalen (omval)
Johanna Lindqvist, Västerbotten (nyval)

Frilans Riks styrelse är valda av och för er medlemmar. Tveka inte att höra av er med förslag på vad som behöver göras och vad som kan göras bättre. Ni hittar våra kontaktuppgifter här.

Hälsningar och förhoppningar om ett starkt frilansfackligt år 2021-22.

Frilans Riks styrelse

Ny styrelse vald

På årsmötet den 29 mars valdes en ny styrelse i Frilans Riks.

Flera av ledamöterna ställde upp för omval, men vi välkomnar en ny suppleant: Johanna Lindqvist från Västerbottens sektion. Maria Hansson Botin var tyvärr tvungen att lämna styrelsen eftersom hon har fått fast anställning (grattis till den!).

Styrelsen består av:

Gert Lundstedt, ordförande (omval)

Gunilla Kracht, vice ordförande (omval)

Hasse Hedström, kassör (omval)

Henrik Simonsen, sekreterare (omval)

Göran Schüsseleder, ledamot (omval)

Bella Stenberg, ledamot (omval)

Leonarda Arcidiacono, ledamot (omval)

Marja Beckman, ledamot (omval)

Hannah Ohlén Järvinen, suppleant (omval)

Johanna Lindqvist, suppleant (nyval)