Medlem: Vikariebrist ett
tecken på kassa villkor

Det kom ett mejl från en medlem som började:

Tjoho! Jag har tänkt på en sak… Journalistförbundet uppmanade ju oss frilansare att söka vikariat inför sommaren eftersom det är brist på vikarier.

Uppmaningen var märklig tyckte medlemmen.

Orsaken till vikariebristen beror ju på las-karusellen, och medieägare som behandlat och fortsätter att behandla vikarier som utbytbara disktrasor.

Lägg till det allmänt kassa villkor inom branschen, menade medlemmen, så har det inneburit att allt färre kompetenta medborgare väljer att bli journalister.

Och fortsatte:

Vore det inte spännande att inför nästa sommar i stället uppmana till bojkott, och tvinga redaktionerna att köpa in mer frilansmaterial?

Medlemmen fattade givetvis att det för den enskilda frilansen är bra med ett sommar-vik för att få kontakt med redaktioner och bygga nätverk. MEN ÄNDÅ: är det inte på tiden att redaktionerna står sitt kast och inser att det är värt att anställa så många personer som man har behov av, och att dessutom behandla sina vikarier lite bättre.

Vad tycker ni? Bojkott eller ej?

Medlemsbrev, juni 2021

Detta brev skickades ut till medlemmarna idag, 23 juni 2021.

Hej medlemmar i Frilans Riks!

Här en kort sommarrapport från oss i styrelsen.

I veckan har Frilans Riks haft sitt sista styrelsemöte innan sommaruppehållet.

Bland annat diskuterades de här punkterna på dagordningen:

• Arvodeskampanjen är på plats och kan rulla igång på riktigt till hösten. Frilans Riks tillsammans med de regionala sektionerna kommer att kontakta så många arbetsplatsklubbar som vi hinner med för att trycka på för bättre arvoden där det behövs, och rekrytera fler frilansar till förbundet.

• Våra jämställdhetsansvariga, Leonarda Arcidiacono och Hannah Ohlén Järvinen, har nyligen tillsammans med de jämställdhetsansvariga i sektionerna slutfört en serie seminarier i syfte att lyfta och diskutera jämställdhetsfrågan ur ett frilansperspektiv. Vid vårt nästa styrelsemöte inleder vi en diskussion för att lägga fast det fortsatta jämställdhetsarbetet.

• Vi närmar oss kongressen den 6–7 oktober. Den blir digital. Delegationsledare från Frilans Riks för frilansombuden till kongressen är Hasse Hedström och Marja Beckman.

Vi har vid årets kongress två ombud fler än vid senaste kongressen 2018.

HÖR AV ER OM DET ÄR NÅGON FRILANSFRÅGA DU TYCKER VI BÖR MOTIONERA OM – deadline är den 18 augusti. Läs mer om motioner här.

• Vi har tillsatt en arbetsgrupp för att arbeta med Frilansstrategin. Strategin uppdateras årligen för mesta möjliga medlemsnytta genom bästa möjliga samarbete mellan förbundsstyrelse, kansli, Frilans Riks och de regionala sektionerna inom Frilans Riks.

• Jubiléet frilansfackligt arbete i SJF 50 år har återigen fått lov att flyttas fram på grund av pandemin, från september till länge fram.

• Nästa styrelsemöte för Frilans Riks blir torsdagen den 26 augusti.

• Tveka inte att höra av er om ni undrar över eller vill diskutera något. Kontaktuppgifter hittar du på vår hemsida

Vi önskar er en skön sommar!

pastedGraphic.png

Gert Lundstedt för Frilans Riks styrelses räkning

Gå på foto/videokurs i höst

Närbild på person med kamera.

I höst dyker det upp två fina chanser för dig som vill blir bättre på att fotografera och filma.  I samarbete med Tollare folkhögskola i Nacka anordnar SJF Frilans precis som förra hösten två kurser på kvartsfart.

Grundkurs i journalistiskt foto

Under 15 veckor går vi igenom hela processen från att förstå teknik och bildberättande till att jobba med porträttbilder och bildreportage. Efter utbildningen kommer du att ha lärt dig att berätta i bilder och dessutom känna sig säkrare på praktiska detaljer som digital bildredigering och hur den egna systemkameran fungerar. 


Videojournalistik med mobilen

Den andra kursen är för dig som verkligen vill lära dig att göra enklare inslag som samtidigt håller hög kvalitet. Vi lär dig att med mobilen filma och klippa ihop inslag som håller för att publicera. Vi kommer att prata både teori och praktik. Utöver att lära dig de praktiska delarna kommer vi också att titta närmare på sådant som filformat, publicering och upphovsrätt.

Kurserna börjar i slutet av augusti och avslutas runt årsskiftet. Den mesta av undervisningen sker digitalt via hemuppgifter, men för att verkligen få ut det mesta av kursen innehåller den också två obligatoriska träffar på plats på Tollare. 

Läs mer på Journalistförbundets kurssida.

Våga skriva artiklar om
vetenskap

Porträtt av forskaren Henrik Brändén. Foto: Palli Kristmundsson

Är du intresserad av vetenskap men osäker på om du vågar ta dig an att skriva artiklar om forskning/vetenskap? Anmäl dig till Mälardalens frilansklubbs Zoom-seminarium den 22 juni!

* Hur skriver man om forskning?
* Vad är vetenskaplig forskning och hur fungerar den?
* Vad betyder det som forskare säger och hur säkert är det?
* Vilka frestande fallgropar öppnas av behovet av medial dramaturgi?
* Och hur kan man navigera förbi dem?

Tisdag den 22 juni 2021, kl. 14.00 – cirka 15.30, arrangerar Mälardalens frilansklubb ett seminarium  där vetenskapsskribenten, föreläsaren och forskaren Henrik Brändén ger dig svar på detta och mycket mer. Kan alla journalister skriva om vetenskap? Henrik Brändén ger sitt svar på frågan under ett mycket intressant seminarium som ger dig en bra grund att ta med dig inför nya uppdrag!

Anmälan görs senast 18 juni till tqjournalisten@gmail.com
Uppge namn, mobilnummer och klubbtillhörighet!
Seminariet är öppet för alla frilansjournalister som är medlemmar i SJF, Frilans Riks.

Varmt välkomna!

Therese Quennerstedt och Monica Atterberg, ledamöter i Mälardalens frilansklubb

Kollektivt frilansavtal klart för Medietextarna

Journalistförbundet har tillsammans med Medietextarna – en sektion inom Frilans Riks – förhandlat fram ett kollektivt frilansavtal med undertextarföretaget lyuno Media Group. Företaget var tidigare svartlistat av förbundet för att ha velat sänka arvodena.

Avtalet innebär en miniminivå för översättning genom så kallad NMT-tjänst (bearbetning av maskinöversättning), samt ett antal andra principer.

Läs mer här:

Nytt frilansavtal med Iyuno-SDI – Medietextarna

Kollektivt avtal för frilansande undertextare – SJF.se

Medietextarnas Facebooksida

Vi gratulerar Medietextarna till avtalet, bättre betalt och ett steg i rätt riktning.

Frilans Riks

Förtroendemannauppdrag är inte kupp

FÖRTYDLIGANDE. Två ledamöter i Frilans Riks styrelse framställs i en artikel i senaste numret av tidningen Journalisten som kuppmakare när de i egenskap av valberedare lade fram förslag till ordförande och styrelse i Mälardalens frilanssektion. Ingen av dessa två fick tillfälle att bemöta anklagelserna i artikeln.

Frilans Riks styrelse vill påpeka att medlemmarna utförde ett uppdrag som sektionens årsmöte på ett demokratiskt sätt utsett dem till att genomföra. Vi vill också påpeka att en valberednings förslag bara är just ett förslag och att ett årsmöte eller enskilda medlemmar har rätt att rösta emot ett sådant förslag.

Frilans Riks styrelse lägger sig aldrig i hur sektionerna organiserar sina styrelser och har inte heller något intresse av att göra det.

ETC-frilans? Hör av dig!

Frilansar du för ETC? Hör av dig till Johan Lif på Journalistförbundet!

Han skriver: I nästa vecka, på onsdag (9 juni), kommer jag, som företrädare för Journalistförbundet, att träffa bolaget för att inleda en diskussion om ett kollektivavtal, eller liknande, för ETC:s frilansande medarbetare. Jag skulle behöva ha kontakt med frilansar som i dag arbetar för ETC, som kan fungera som bollplank/delegation utifrån vad som sägs i samtalen med företaget. Medlemskap i förbundet är en förutsättning – men om du inte är medlem, så går det ju väldigt snabbt att bli det via www.sjf.se

Kontakta mig på jl@sjf.se

/Johan Lif

Förhandlingschef, Journalistförbundet

Medlemsmail, maj 2021

Detta mail skickades till medlemmarna den 20 maj 2021.

Bästa medlem!

Du får det här På-gång-mailet för att du är medlem i Journalistförbundets frilansklubb Frilans Riks. Totalt är vi över 1750 medlemmar. 

Efter synpunkter från medlemmar om att ni vill ha tydligare information om vad Frilans Riks gör, kommer vi att regelbundet skicka På-gång-mail för att berätta vad som är viktigast just nu. 

Ett nytt mail skickas efter varje styrelsemöte. 

• Den 4 maj publicerade tidningen Journalisten en granskning av frilansfacklig verksamhet och Frilans Riks, som vi givetvis välkomnade. Vi svarade på artikeln på vår hemsida.

På hemsidan lägger vi också ut aktualiteter som rör dig som frilansar.

• Röstningen på ombud till Journalistförbundets kongress 6–7 oktober är precis klar. Här finns alla 111 ombuden inklusive de 18 som frilansmedlemmarna valt att bli representerade av.

Nämnas kan att antalet frilansmedlemmar inom Journalistförbundet har ökat, vilket innebär ytterligare två ombud jämfört med förra kongressåret 2018. Dessutom är frilansarna den grupp som röstat mest i valet. 

• Utbildningen av jämställdhetsansvariga i Frilans Riks och de åtta geografiska sektionerna är precis avslutad. Vi tar nu fram en plan för hur vi effektivast jobbar med jämställdhetsfrågorna. Idéer och tankar tas tacksamt emot av Leonarda Arcidiacono, jämstäldhetsansvarig på Frilans Riks, leonarda-arci[at]outlook.com. 

• Arvodeskampanjen är igång. I april ordnade vi tillsammans med några av sektionerna två lunchseminarier på Zoom för Frilans Riks medlemmar som startskott för ett större arbete för att i samarbete med arbetsplatsklubbar och anställda lyfta våra arvoden. 

• EU:s upphovsrättsdirektiv håller på att implementeras i svensk lagstiftning och ska vara klart i år. Frilans Riks jobbar för en lagstiftning som inte tillåter fulavtal – vilket är möjligt, om politikerna skriver lagtexten rätt. 

• Du som är medlem kan under en vecka ta över Frilans Riks Instagram-konto och berätta om din frilansvardag. Vi vill gärna veta vad du tycker om det. Mejla några rader till: malardalen[at]marjabeckman.se

Vill du veta mer om något som rör Frilans Riks arbete, hör gärna av dig till oss på info[at]frilansriks.se.  

Kontaktuppgifter till enskilda styrelseledamöter finns här.

Frilans Riks styrelse 20 maj 2021

Arvodeskampanjen igång

Frilans Riks arvodeskampanj har dragit igång med två välbesökta lunchseminarier på Zoom, i samarbete med sektionerna. 

Det första mötet den 20 april samlade drygt 30 frilansar från Syd, Värmland och Västra. Nästa lunchmöte för resten av landet ett par dagar senare lockade 26 frilansar. Vid båda dessa tillfällen diskuterade en panel av fotografer, skrivande journalister och kombinatörer vad som var rimligt att ta betalt för följande fiktiva jobb: 

En uppdragsgivare ringer och frågar om du kan bevaka ett event under två dagar, tio mil från din arbetsplats. Det hela ska resultera i två/tre artiklar, sammanlagt 12 000 tecken. Det ska publiceras i en organisationstidning och på deras webb. Kanske kan du även göra en liten webbfilm på 1–2 minuter? 

Uppdragsgivaren vill att du både tar bilder och skriver texterna (om du inte gör text och bild – utgå från enbart text eller enbart bild). 

Uppdragivarens fråga till dig: Vad kostar detta? 


Det blev stor spridning i de svar den tänka redaktören fick. Från 39 000 kronor för foto plus två dagar enligt rekommendationen till cirka 20 000 kronor för allt utom film. 


På det andra lunchmötet fick deltagarna lägga ut det pris de själva skulle begärt i chatten: 


• OM jag var intresserad av jobbet så skulle jag ta ca 15 000 kr. 

• Två dagars ersättning + för bild + film + restid/biljett = minst 20 000. 

• Jag skulle tänka cirka tre dagar enligt reken plus omkostnader. I det skulle ingå enkla porträttbilder typ enkät på intervjupersoner, inget övrigt. Men jag önskar att jag hade kunnat ta mer!
• Jag är fotograf som 2001 vidareutbildade mig till journalist. Senaste året har jag satsat på film också. Gör ofta uppdrag med både text och bild eller enbart film. Jag tar 1050 kronor/timma rakt av. Oftast ger jag kunden paketpris.  

• För mig är priset så gott som alltid avhängigt hur mycket tid jobbet beräknas ta. Dock betalar ganska få enligt reken och har man ont om uppdrag är det ganska lätt att hellre få in en mindre summa än inget alls. 

• När jag får jobbförslag så ingår ofta ett ”lönebud” att ta ställning till. Om det är lägre än vad jag tycker är rimligt så brukar jag förhandla ner arbetsinsatsen, exempelvis dra ner på textomfånget eller använda arkivbilder istället för att ta nya. Jag tycker inte det brukar vara svårt att komma överens med arbetsgivaren (oftast facktidskrifter i mitt fall). 


• Porträtt kan ta väldigt lång tid. Det man fick 20 000 för på 1990-talet får man kanske 12 000 för idag. 

• Jag tycker att reken är jättebra att hänvisa till när man förhandlar. Även om man inte når upp till den. 

· Viktigt att värdera sitt arbete. Annars blir det ju bara en hobbyverksamhet och man bidragit till att dumpa marknaden. 

Arvodeskampanjen fortsätter, och har du fler idéer om hur Frilans Riks kan arbeta med arvodesfrågan, hör gärna av dig till info@frilansriks.se! 

Yttrandefrihet i Sverige,
Finland och Belarus

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt medverkade i veckan tillsammans med tidigare Riks-ordförande Åsa Ohlsson i ett webbinarium arrangerat av Hanaholmen om yttrandefrihet i Sverige, Finland och Belarus.

Om webbinariet: Vad kan vi i Sverige och Finland lära oss av Belarus? Kan journalister i Sverige och Finland samarbeta, när det gäller trakasserier i hemlandet och utomlands?

Svenska journalisten Åsa Ohlsson föreläser om de oberoende journalisterna i Belarus och vad vi i Sverige och Finland kan lära oss av dem. Föreläsningen följs av ett samtal mellan journalisterna Kerstin Kronvall och Gert Lundstedt om dagens hot mot yttrandefriheten i Finland och Sverige. Frilansjournalisten Ingrid Svanfeldt modererar samtalet. 

Webbinariet är en del av en universitetskurs i pressfrihetsfrågor för journaliststudenter som stöds av Kulturfonden för Sverige och Finland.