Få nya kunskaper i höst!

Kvinna med kamera
Foto: 3dman_eu, Pixabay

Lär dig fotografera med systemkamera eller att filma med mobilen! Med start i september anordnar Journalistförbundet två kurser i samarbete med Tollare folkhögskola. Studierna bedrivs på kvartsfart genom distansstudier samt två träffar på Tollare folkhögskola i Saltsjö-Boo utanför Stockholm. 

Fotokursen är för dig som vill fördjupa dig i journalistiskt foto. Efter utbildningen kommer du att ha lärt dig att berätta i bilder samt hur du ska tänka kring porträttfotografering och fotoreportage.

Videojournalistikkursen är för dig som vill lära dig att med mobilen göra enklare inslag som samtidigt håller hög kvalitet. Det blir en del teori men framför allt mycket praktik. 

Sista ansökningsdag för fotokursen är den 1 augusti och kursen i att filma med mobilen ska sökas senast den 5 september.

Läs mer på Journalistförbundets hemsida.

Nytt från Frilans Riks:
fortsatta påtryckningar
och sommarhälsningar

Följande brev kommer även att skickas ut till Frilans Riks medlemmar:

Ny debattartikel i Arbetsvärlden

Det inger hopp att regeringen av riksdagen uppmanats återkomma med förslag på åtgärder för att även företagare med enskild firma ska klara sig igenom krisen – men det innebär inte att problemet är nära en lösning. Vi hoppas att Finansdepartementet tar itu med frågan och kommer med faktiska förslag som kan vara till nytta för dem av våra medlemmar som har enskild firma. En sammanställning av hur den ekonomiska krisen slagit mot frilansare, som vi i Frilans Riks corona-grupp bidragit till, skickas därför av SJF till Finansdepartementet. Och vi har nu fått ännu en debattartikel publicerad i Arbetsvärlden som påminner om varför åtgärder behövs. Dessutom bemöter vi de argument som finns från politiskt håll och som går ut på att frilansare borde ha startat aktiebolag istället för enskilda firmor från början.
Debattartikeln finns att läsa här: https://www.arbetsvarlden.se/debatt/regeringen-bor-utforma-stodpaket-for-enskild-firma/
Riksdagsarbetet har redan lagts ner för sommarsemestrar och eventuella politiska förslag lär dröja något. Vi är frustrerade och tycker att det tar och har tagit alldeles för lång tid – att åtgärder möjligen är på gång är en klen tröst för den som befinner sig i akut kris. Men vi hoppas på åtgärder snart och hoppas också att ni alla, trots pandemi och ekonomisk kris, har möjlighet att njuta av lite ledighet.
Vi håller fortsatt koll på vad som händer men sänker tempot i takt med samhället i övrigt och kommer även vi att försöka ta igen oss något under kommande veckor.
Med hopp om framtiden önskar vi en trevlig sommar!
/Frilans Riks styrelse

Hur stödpaketen till företag missar en majoritet av frilansjournalisterna

Frilans Riks, juni 2020

Med anledning av att frågan om enskilda näringsidkares möjligheter att klara sig igenom krisen nu lyfts i Finansutskottet vill vi i Frilans Riks, som är den del av Journalistförbundet som organiserar frilansjournalister, redovisa för situationen inom vår bransch och framföra våra förslag på åtgärder.

Inledningsvis vill vi poängtera att i princip samtliga frilansjournalister drabbas hårt av den kris som uppstått på grund av pandemin, och att det absolut inte är meningen att ställa dem med enskild firma och dem med aktiebolag mot varandra. Men det är ett faktum att de ekonomiska stöden får betydligt bättre träff på dem med aktiebolag.

Samtliga av Journalistförbundets frilansmedlemmar tillhör en redan utsatt grupp som på grund av skamligt låga arvoden överlag nu riskerar att slås ut helt och bilda ett högutbildat prekariat. De låga arvoden som i stort sett hela mediebranschen inklusive public service tillämpar gör vår yrkesgrupp socialt utsatt med alltifrån svårigheter att få lån till en bostad, till väldigt låga pensioner när yrkesbanan är över. Detta gör att en grupp som redan till stora delar går på knäna blir extra utsatt under den rådande situationen, eftersom medieföretagen nu sänker ersättningarna och dessutom drar ner på antalet frilansuppdrag. 

Vår utsatta situation delar vi med andra frilansande yrkesutövare som exempelvis musiker och skådespelare, men till skillnad från dem kan vi inte, utan att riskera våra företag helt och hållet, lägga firman vilande för att kunna få a-kassa tills krisen är över. 

Här följer en sammanställning av regeringens olika stöd och varför de inte fungerar för frilansande journalister med enskild firma.

Först några inledande fakta:

 • Svenska Journalistförbundet organiserar drygt 1 700 av landets frilansjournalister. 
 • Runt 80 procent av dem har enskild firma – enligt SCB finns runt 600 000 enskilda firmor och 500 000 aktiebolag i Sverige.
  En enkät Journalistförbundet gjorde i slutet av mars visade redan då att nära hälften av förbundets frilansmedlemmar hade förlorat uppdrag på grund av pandemin. När resultaten av en ny enkät presenterats nu i mitten av juni, har andelen som förlorat uppdrag ökat till sju av tio.
 • Trots regeringens många föredömliga stödpaket på flera hundra miljarder för att rädda jobb och ekonomin har mycket lite av det haft träff på frilansjournalister med enskild firma.

Så här ser det nämligen ut:

 • A-kassan

Förändringarna inom a-kassan har som syfte att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet. Men kräver att frilansen avvecklar sitt företag eller lägger det vilande för att beviljas arbetslöshetsersättning. Tillåtet under arbetslösheten är att uppdatera webbplats och sociala medier i begränsad omfattning, eller upprätthålla viss begränsad kund- eller leverantörskontakt. Förutsatt att åtgärderna endast syftar till att senare kunna återuppta verksamheten.

Tyvärr är stödet inte till stor hjälp för den som förlorat en del men inte alla sina uppdrag – vilket är fallet för majoriteten av frilansarna då nästan ingen är beroende av enbart en uppdragsgivare. Att lägga företaget vilande och säga nej till de uppdrag som erbjuds innebär att det blir svårt att starta upp igen. De uppdragsgivare frilansen säger nej till då företaget är vilande hittar med största sannolikhet andra frilansare att arbeta med. Att lägga firman vilande och under pandemin säga nej till de uppdrag som finns kvar för att kunna få ut arbetslöshetsersättning är ofta en sista utväg för den som känner sig tvungen att lämna branschen. I den senaste enkäten som Journalistförbundet genomförde med anledning av pandemin svarade 71,2 procent att de är med i en a-kassa men bara 5,6 procent att de redan har eller kommer utnyttja möjligheten att lägga företaget vilande för att få ut a-kassa.

 • Korttidsarbete

En möjlighet som saknas för den med enskild firma. Men som vi gärna hade sett att även de med enskild firma skulle kunna nyttja på samma sätt som en frilans med aktiebolag. 

 • Sänkt egenavgift

För en frilansjournalist med enskild firma, oavsett hur mycket av sina uppdrag hen förlorar, medges en sänkning av egenavgifterna med 18 760 kronor under 2020. Vilket motsvarar cirka 1 500 kronor i månaden, och är en bråkdel av vad den med aktiebolag får i sänkt arbetsgivaravgift.

Ett par exempel:

 1. Medlem i Frilans riks med AB  

Här kommer ett exempel på hur de statliga stöden påverkar en av våra frilansmedlemmar som driver sitt företag som aktiebolag.

Denna frilansjournalist har på grund av pandemin tappat drygt 60 procent av sina uppdrag och är därmed berättigad till flera statliga stöd. De två stöd som varit möjliga att söka för företaget är dels nedsättning av arbetsgivaravgiften till 10,20 procent, dels ekonomiskt stöd för att arbeta 40 procent. Det här är en frilansjournalist som brukar ta ut en lön på 35 000 kronor per månad. Lönekostnaderna för en normalmånad för aktiebolaget är 45 997. 

Korttidspermitteringen har nu pågått under snart fyra månader. Varje månad innebär det minskade lönekostnader på 24 378 kronor – genom nedsättning av arbetsavgifter och stöd för korttidsarbete. Liksom för de flesta andra frilansar är de fasta kostnaderna låga i detta företag och varken hyresnedsättning eller omsättningsstöd har varit aktuellt. 

De sammanlagda minskade lönekostnaderna för aktiebolaget under dessa fyra månader uppgår till 97 513 kronor, vilket gör att frilansföretaget har goda möjligheter överleva under denna svåra tid för många företag inom mediebranschen. 

 1. Medlem i Frilans Riks med EF

Och här ett exempel på en medlem med enskild firma, där vi jämför de stöd hon får och vad hon hade kunnat få om hon istället drivit firman som aktiebolag. Hennes situation liknar många andra frilansjournalisters.

Även denna frilansjournalist har tappat hälften av sina uppdrag på grund av pandemin. Omsättningen ligger på drygt 400 000 kronor årligen, under mars och april 2019 låg den på 51 500 kronor och under samma period 2020 på 31 000 kronor. De fasta månadskostnaderna ligger dock bara på 2250 kronor (kontorshyra, telefon, internet och lagringstjänster) vilket innebär att företaget hamnar under gränsen för att få ta del av omställningsstödet. 

Lönekostnaden för företaget ligger på 30 000 kronor per månad och hade hon haft möjlighet hade hon velat införa korttidsarbete 60 procent.

Hade hon haft aktiebolag hade hon i och med sänkningen av arbetsgivaravgifterna samt genom införande av korttidsarbete haft möjlighet att få stöd på 15 900 kronor per månad och under samma fyra månader som exemplet ovan för medlemmen med aktiebolag alltså kunnat söka stöd som uppgått till 63 600 kronor.

Istället får hon enbart en nedsättning av egenavgiften vilket innebär ett totalt stöd under 2020 på 18 760 kronor. Att lägga firman vilande är för henne inget alternativ eftersom hon då måste säga nej till de uppdrag som finns kvar och får svårt att starta upp firman igen. Denna medlem överväger en annan karriär om inte situationen förändras.

 • Omställningsstöd
  Stödpaketet på 39 miljarder kronor till företag med en omsättning på minst 250 000 kronor per år, och som tappat 30 procent eller mer i omsättning under mars och april 2020, ersätter bara fasta kostnader. Fasta kostnader är något frilansare med enskild firma håller nere, inte minst för att frilansjournalister verkar i en svår bransch med låga arvoden. Dessutom baseras stödet på en jämförelse mellan två månader 2019 och två månader 2020 vilket i praktiken gör det till ett lotteri vem som är berättigad. För de flesta frilansjournalisterna varierar inkomsterna i firman kraftigt mellan olika månader (särskilt för de som jobbar med större uppdrag – där kan slumpen visserligen innebära att de gynnas av detta, om de också har fasta kostnader att tala om).
 • Periodiseringsfond

Att periodisera vinsten från 2019 är riskabelt i ett läge där framtiden är osäker. Stödet består enbart i ett – visserligen räntefritt – lån från Skatteverket. Den som lägger ned sin firma inom ett par år skulle riskera att sitta med stora skatteskulder med en sådan lösning och få vågar ta den risken.

 • Hyresnedsättning

Ett stöd få frilansare kan ta del av. Frilansare arbetar oftast i en mindre egen lokal, eller i en gemensam lokal tillsammans med andra egenföretagare. Oavsett vilket har det visat sig svårt att förhandla fram hyressänkningar med berörda fastighetsägare.

Åtgärder vi vill se:

Avslutningsvis, journalister som yrkesgrupp har enligt regeringen en samhällsviktig funktion. Vi frilansjournalister vill inget hellre än att i största möjliga omfattning fortsätta arbeta. Vi hoppas att med hjälp av statligt ekonomiskt stöd kunna upprätthålla vår samhällsviktiga funktion, klara oss igenom krisen och återuppta vårt yrke fullt ut när pandemin blåst över. 

För att våra medlemmar ska klara sig igenom krisen önskar vi se följande åtgärder:

 • Vi vill ha möjlighet till korttidsarbete även för dem med enskild firma.
 • Om det inte är en framkomlig väg vill vi ha möjlighet till a-kassa genom att lägga firman delvis vilande och fortsatt kunna ta de uppdrag som finns kvar istället för att lägga ner helt och hållet.
 • Vi vill använda den tid vi får över när uppdragen sinar till att kompetensutveckla oss. Det behövs pengar för att vi ska ha råd och möjlighet till det.

7 av 10 har förlorat frilansuppdrag

Corona-krisen har slagit hårt mot förbundets frilansmedlemmar. Redan i mars svarade drygt 4 av 10 frilansar att de förlorat uppdrag. Nu i juni har siffran stigit till drygt 7 av 10, visar vår nya medlemsundersökning.

– Detta bekräftar den bild vi har fått från medlemmar under våren och visar att det är viktigt att vi fortsätter kräva fler politiska åtgärder som får träff på våra frilansmedlemmar, säger Journalistförbundets vice ordförande Tomas Backlund.

Journalistförbundets enkät skickades ut till 1700 frilansmedlemmar den 4 juni och sammanställdes den 15 juni, med svar från 468 medlemmar. Läs hela pressmeddelandet här: https://www.sjf.se/aktuellt/202006/7-av-10-har-forlorat-frilansuppdrag

Delta i enkät om bättre villkor för frilansar i Europa

Nätverket MAX har bett Frilans Riks om hjälp att sprida deras enkät för bättre villkor för frilansare inom EU.

Så här skriver MAX:

Arkitekter, programmerare, designers, musiker, skådespelare, journalister, översättare, konstnärer, poeter, författare, regissörer… Vi ber alla som jobbar i de kreativa näringarna att hjälpa oss i den första europeiska undersökningen om effekterna av COVID-19 i den kreativa och kulturella sektorn.

Den insamlade informationen kommer att ligga till grund för beslut och åtgärder för att hjälpa vår bransch. Det tar cirka 12 minuter att fylla i undersökningen.

Undersökningen är en del av MAX-projektet (Makers ’Mobility Pilot-projekt, samfinansierat av Europeiska kommissionen och samordnat av European Creative Hubs Network i samarbete med Fab Lab Barcelona, UPTEC och Makery).

Vi behöver totalt minst 35.000 svar från hela Europa och vi önskar att den svenska situationen ska ha en bra representation så när du fyllt i ber vi dig dela, dela, dela bland  kollegor och i nätverk.

Här hittar du enkäten.

Om MAX: 

Max är ett program som drivs av det europeiska närverk vi tillhör – European Creative Hubs Network. Max handlar egentligen om att pilottesta nya former av mobiltets- och utbytesprogram för de kreativa näringarna inför den nya budgetperioden. Och eftersom det projektet redan har ett stort nätverk fick man ett ytterligare uppdrag att undersöka hur branscherna drabbats av COVID-19. Det är givetvis inte den enda undersökningen som görs men den kommer att vara viktig när kommissionen utformar de första stöden riktade till en sargad bransch med många enpersonsföretag, frilansare och kontraktslösa.

Bonustips:

Måndagen den 15 juni anordnar Smart och Intercult ett samtal med olika aktörer från runt om i Europa runt frågan ’Could the Covid19 pandemic usher in new policies for the Creative and Cultural Sector (CCS) and better conditions for freelancer and independent workers in Europe?’ Här är länk till själva eventet: https://www.facebook.com/events/3159844630739984/

Nytt medlemsbrev: Det politiska arbetet

Ända sedan det blev uppenbart att pandemin skulle få långtgående konsekvenser för ekonomin har vi i Frilans Riks corona-grupp följt den politiska utvecklingen. Flera generösa stödpaket har presenterats men än så länge knappast något som är till gagn för frilansare med enskild firma. Vi har arbetat intensivt för att få politikerna att förstå allvaret i situationen och göra något åt saken, tyvärr utan resultat. Åtminstone saknas i dagsläget positiva signaler om att något stödpaket för egenföretagare är på gång.

Här finns länkar till våra tidigare debattartiklar:

https://www.journalisten.se/debatt/dra-inte-undan-mattan-frilansjournalisterna

Det ska poängteras att vi haft bra samtal med Åsa Odin Ekman, politiskt sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet och att hon gärna vill att vi håller henne uppdaterad om situationen. Det här är vi tacksamma för.

Tyvärr har Näringsdepartementet ännu inte svarat alls på vår förfrågan om möte och från Kulturdepartementet fick vi först nej till möte med Kultur- och demokratiminister Amanda Lind och sedan också nej till möte med någon i hennes närhet på departementet.

Ministrarna är dock insatta i problematiken – SJF:s ordförande Ulrika Hyllert har haft möte med Eva Nordmark, Amanda Lind och Ibrahim Baylan. Allt fler uppmärksammar också orättvisorna i de stödpaket som ges till företagen och vi hoppas att det här på sikt ska ge resultat.

Vi fortsätter som förut: följer utvecklingen, tar fram och presenterar förslag på åtgärder och opinionsbildar. Ett exempel på det sistnämnda finns här: https://www.facebook.com/nyforetagarcentrum/videos/313314766322046/ Den 27:e maj deltog nämligen Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt i Nyföretagarscentrums livesändning på Facebook med rubriken ”Hur slår stödpaketen?”. Sändningen går att se i efterhand via länken.

Allt gott!

/Frilans Riks coronagrupp: Gert Lundstedt, Hasse Hedström, Gunilla Kracht och Maria Hansson Botin

Vi behöver dina svar

I dagarna har du med mejl fått en enkät från Journalistförbundet. En uppföljning av enkäten i mars som visade att 75 procent av frilansarna redan då hade förlorat eller trodde att de skulle förlora uppdrag på grund av pandemin.
Hur ser det ut nu?

Journalistförbundet har kompletterat denna uppföljande enkät med några frågor. Bland annat om kön och kompetensutveckling. 

Vi behöver dina svar i den nya enkäten för att förmå politiker och uppdragsgivare att göra mer för egenföretagare och frilansar. Därför är det viktigt att du avsätter några minuter för att svara på enkäten. 


Tack på förhand.

Styrelsen för Frilans Riks

Frilans Riks deltog i företagarsändning

Klipp från sändningen på Facebook, med Gert Lundstedt på skärmen.

Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt blev efter Riks debattartikel i Dagens Arena i helgen inbjuden att medverka i NyföretagarCentrums timmeslånga live-program på Facebook med rubriken: Hur slår stödpaketen?
Sändningen hade enligt uppgift mellan 5 000 – 10 000 tittare och gav Frilans Riks möjlighet att skapa opinion för att regeringen måste föreslå stöd till enskilda företag – den företagsform som 80 procent av Frilans Riks medlemmar har. 

Lyssna här vid 11 och 32 minuter.

Politikermöten, kompetensutveckling och ny debattartikel

Skärmavbild från Ulrika Hyllerts Facebookinlägg om politikermötet.
Skärmavbild från Ulrika Hyllerts Facebookinlägg om politikermötet.

Politikermöten

Den 25 maj deltog SJF:s förbundsordförande Ulrika Hyllert i ett möte med andra företrädare för förbund inom TCO och några av de ministrar som har krisfrågorna på sitt bord: Eva Nordmark, Amanda Lind och Ibrahim Baylan. Fokus för mötet var orättvisorna i de stödpaket som presenterats för företagen.

Ulrika Hyllert skriver såhär om vad som sades:

”Jag lyfte särskilt dessa punkter:

Möjlighet att deltidsstämpla.

Anpassa andra regler i a-kassan efter de med enskild firma.

Inför ett stöd som motsvarar det stöd för korttidsarbete/permittering som införts för andra företagsformer.

Utveckla olika former av stöd eller avgiftssänkningar som träffar specifikt enskild firma.

Inga löften gavs på mötet av ministrarna och tyvärr verkar förändringar dröja även om de ansvariga nu fått en extra tydlig bild av problemen för att kunna arbeta vidare med stöd som fungerar. Vi saknar dock intresse från Finansdepartementet kring frågorna. Både som förbund och inom TCO kommer vi fortsätta arbeta för att få fram ett stöd som når de som just nu drabbats hårdast av alla våra medlemsgrupper.”

Hela texten här: https://www.facebook.com/ulrika.hyllert/posts/3312693448765407

Här en artikel i Arbetsvärlden om mötet: https://www.arbetsvarlden.se/nara-halften-av-unionens-egenforetagare-riskerar-konkurs/

Om regeringen menar allvar med att journalistiken behövs för demokratin kan man inte bara se på medan många frilansjournalister går under. Vi inom Frilans Riks corona-grupp tror att det är bra att vi är många som ligger på politikerna för att de här frågorna inte ska få lämnas därhän och vi kommer fortsätta jobba med opinionsbildning.

Vi har tidigare haft möte med Arbetsmarknadsdepartementet och har begärt möte med både Ibrahim Baylan och Amanda Lind. Från Näringsdepartementet väntar vi fortfarande på svar och från Kulturdepartementet hälsades att Amanda Lind sände sitt ”varma tack” för vår mötesförfrågan men att hon inte har tid för ett möte. Om ministrarna är otillgängliga försöker vi träffa sakkunniga på departementen. Amanda Lind liksom Ibrahim Baylan deltog dock på gårdagens möte där Ulrika Hyllert förde fram våra frågor – ministrarna är med andra ord informerade om situationen. Men ännu syns alltså inga konkreta resultat av vare sig andras påtryckningar eller våra.

Kompetensutveckling

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark pratade i början av maj om korttidsarbete och kompetensutveckling som viktiga verktyg för att klara oss igenom krisen. Vi håller med. Behovet av kompetensutveckling är stort, inte minst på grund av den strukturrationalisering vår bransch genomgår, detta är något vi lyft och tänker fortsätta rikta in oss på.

De som jobbar för större företag eller som har aktiebolag kan tack vare möjligheten att införa korttidsarbete få betalt för den tid de lägger på att kompetensutveckla sig. Så fungerar det inte för frilansare med enskild firma. Vi vill i första hand att även de med enskild firma ska kunna införa korttidsarbete, i andra hand att a-kassereglerna ändras tillfälligt under krisen så att det går att deltidsstämpla och ta uppdrag övrig tid. I tredje hand vill vi ha möjlighet att kompetensutveckla oss och få betalt för den tiden.

Oavsett vad det blir av dessa åtgärdsförslag tror vi att kompetensutveckling är viktigt. Vi ska kunna överleva både på kort och lång sikt. Tillsammans med SJF Frilans (tidigare Servicebolaget) tittar vi både på vad som behövs och på vilka möjligheter som finns att även söka pengar utifrån för att kunna ordna fler kurser. Bland annat har vi, på förekommen anledning, föreslagit en kort kurs om olika företagsformer.

Därför efterlyser vi förslag från er medlemmar – vilka behov ser ni och vilka kurser vill ni gå?

Mejla oss på info@frilansriks.se

Ny debattartikel

”Så kom pandemin, och plötsligt finner vi oss med enskild firma vara ett företagar-prekariat jämfört med aktiebolag. Hur kunde det bli så?” 

Dagens Arena har publicerat en debattartikel signerad Frilans Riks styrelseordförande Gert Lundstedt. Läs gärna: https://www.dagensarena.se/opinion/egenforetagare-behandlas-som-andra-klassens-foretagare/

Ny FAQ på hemsidan

Vi har lagt upp en ny faq (frequently asked questions) på hemsidan: http://www.frilansriks.se/faq/

Hör gärna av er om ni saknar något!

Ta över vårt Instagramkonto

Till sist vill vi tacka alla medlemmar som har bidragit till vårt Instagramkonto och gjort en ”takeover”. Vill du också ta över kontot? Du kanske vill rapportera från något extra intressant jobb, tipsa om något, eller berätta om hur du upplever dessa coronatider? Arvodet är 600 kronor i a-skatt, vilket motsvarar två timmars styrelsearvode. Titta in på https://www.instagram.com/frilansriks/ för att se vad tidigare kollegor har publicerat. Om du vill göra en takeover, mejla till malardalen@marjabeckman.se.

Med hopp om bättre tider

/Frilans Riks styrelse