Medlemsbrev april 2024 • Årsmötet är hållet – här en kort sammanfattning av det viktigaste

Kära medlemmar!
Frilans Riks höll sitt årsmöte 7-8 april. Det inleddes söndag kväll med ett digitalt ”förmöte” med formalia. Därefter fortsatte det under måndagen som ett hybridmöte med medlemmar på plats digitalt och i Visions lokaler i Stockholm.

Andra dagen började med en timmes mingel och samtal innan vi tog tag i bland annat en handfull viktiga motioner.
Årsmötet biföll två motioner om att Journalistförbundet ska fortsätta låta tillverka fysiska presskort. Frilans Riks tänker driva frågan och även ta den vidare till förbundsledningen.

Presskorten är en viktig fråga för Frilans Riks. Vi kan inte överlåta presskorten till en app.

Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert talade inför årsmötet på plats i Stockholm. Presidiet bestod av, från vänster, Mats Karlsson (digital moderator), Åsa Ohlsson (mötesordförande) samt Matilda Nilsson (mötessekreterare).
Foto: Marja Beckman

Läs mer om årsmötet på Journalisten.se.

• Årsmötet biföll också en motion om att Frilans Riks och Förbundsstyrelsen ska följa upp hur nya mediestödet påverkar frilansar.
• Årsmötet biföll en motion som gav i uppdrag åt Frilans Riks att arbeta för att höja contentbyråernas arvoden till frilansar.
• Årsmötet biföll en motion om en förbundsgemensam policy för tillgänglighet. Frilans Riks tar den frågan vidare till förbundsstyrelsen.

På årsmötet tillkännagavs också priserna för årets redaktör och årets frilans. Läs mer om det här.

Här är styrelsen som valdes på årsmötet:
Ordförande: Henrik Simonsen, omval.
Kassör: Therese Quennerstedt, omval.
Fyra ordinarie styrelseledamöter:
Beata Hansson, nyval.
Björn Hellström, omval.
Katarina Arvidson, omval.
Abdullatif Haj Mohammad, omval.

Frilans Riks styrelse verksamhetsåret 2024-25. Från vänster: Beata Hansson, Abdullatif Haj Muhammad, Therese Quennerstedt, Henrik Simonsen, Björn Hellström, Katarina Arvidson.
Foto: Marja Beckman.

Årsmötet avtackade också avgående styrelseledamot Marja Beckman liksom avgående revisorerna Tomas Carlsson och Bertholof Brännström.

Årsmötet följdes av fina diskussioner på middagen och 9 april av det traditionella sektionsmötet där företrädare för sektionerna och nyvalda styrelsen samlades för diskussion och erfarenhetsutbyte. Det är uppenbart att mycket händer i sektionerna och att vår organisation står stark.
Den nyvalda styrelsen har hunnit hålla ett kort styrelsemöte och dela upp verksamhetsårets arbetsuppgifter. Hur arbetsgrupperna ser ut kan du se här (Skrolla neråt).

Förutom arbete med motionerna kommer fokus med största sannolikhet att ligga på att få till arvodesavtal med uppdragsgivare, uppdragen från fjolårets stora utredning om finansiering av frilansfackligt arbete och naturligtvis förberedelserna inför förbundskongressen som hålls i mars 2025.

För Frilans Riks styrelse

Henrik Simonsen, ordförande

De första stegen inför kongressen 2025 har tagits – valansvariga för frilansarna har nominerats

2025 håller Journalistförbundets kongress. Kongressen hålls denna gången tidigt på året, redan i början av mars, i Saltsjöbaden. Därför är förbundsledningens arbete redan igång.

En ny valkretsindelning har gått ut på remiss och Frilans Riks har inte funnit någon anledning att ifrågasätta den. Frilansarna har faktiskt lite större andel av delegaterna/ombuden jämfört med förra kongressen.

Den här gången delar vi dock valkrets med de nya riksklubbarna BLF_Fotograferna och Medietextarna (som tillsammans motsvarar uppskattningsvis 10 procent av Frilans Riks medlemsantal). Det vill säga att alla frilansare ingår i en och samma valkrets.

Frilans Riks årliga sektionsträff, som hölls 9 april, beslutade att nominera Mikael Lund och Abdullatif Haj Mohammad (båda hörande till frilanssektionen Södra Norrland) till valansvariga i vår valkrets. Förbundsstyrelsen tar sedan beslut om vem/vilka som blir valansvariga.

Här är den nya valkretsindelningen:

De valansvarigas uppdrag är bland annat att uppmana medlemmar i valkretsen att kandidera som kongressombud, samt att ta emot och sammanställa namnen på dem som nomineras.

Kongressvalet genomförs i oktober.

Årets frilans och Årets redaktör 2024 utsedda!

Johanna Lindqvist, Knäck Media. Foto: Malin Grönborg.

På Frilans Riks årsmöte den 8 april 2024 meddelades att Johanna Lindqvist blir Årets frilans 2024.

Charlotta Jansson Josephsson på tidningen Kvinnotryck blir Årets redaktör.

Frilans Riks vill i samband med sina årsmöten lyfta fram frilansar och redaktörer som gör skillnad. 

Utmärkelsen Årets frilans delas ut till en medlem som har bidragit positivt, genom ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta för kollektivet. Vinnaren får – utöver äran – 4000 kronor i stipendium av försäkringsförmedlaren Gefvert samt ett års företagsförsäkring.

Till Årets redaktör utses en redaktör som är ett föredöme som uppdragsgivare. Det kan vara en redaktör som till exempel respekterar frilansrekommendationen, ger konstruktiv feedback i all dess form, är snabb på att återkomma, leder rätt med idéerna eller på annat sätt bidrar positivt genom sitt redaktörsuppdrag i frilansens arbete. 

Juryn fick i år relativt många bra nomineringar, både till Årets frilans och Årets redaktör. Valet av vinnare var inte lätt. Men någon måste vinna!

Årets frilans 2024 – Johanna Lindqvist

Så här löd motiveringen från den som nominerade henne: 

”Jag vill nominera Johanna Lindqvist, Knäck Media, till Årets frilans. Delvis för att hon  framgångsrikt har drivit sitt företag i nio år, men framför allt för hennes journalistiska integritet och vilja att göra skillnad genom att synliggöra ämnen och människor som annars inte får så stort utrymme i media. Det kan handla om nysvenskar, människor i glesbygd eller en hotad hbtqi-rörelse. 

Johanna har under 2022 och 2023 jobbat som researcher för SVT Umeås dokumentärserie ”Hagamannen”. Johanna är också speakerrösten i serien. Arbetet har varit oerhört påfrestande för henne på grund av ämnet, men hon har drivits av en stark vilja att göra serien till en berättelse om kvinnorna som direkt eller indirekt blev drabbade. Målet har varit att folkbilda kring hur kvinnor kan reagera vid ett övergrepp och hur mäns våld mot kvinnor påverkar så många människors vardag.” 

Årets redaktör 2024 – Charlotta Jansson Josephsson, Kvinnotryck

Charlotta Jansson Josephsson. Foto: Privat

Årets redaktör 2024 är Charlotta Jansson Josephsson, redaktör för organisationstidskriften Kvinnotryck som ges ut av Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Motivering: Tidskrifter från ideella organisationer kämpar ofta med en knapp ekonomi och kan sällan betala enligt frilansrekommendationen. Charlotta Jansson Josephsson som är frilansredaktör för Kvinnotryck har tagit striden för att kunna betala ut frilansarvoden enligt SJF:s frilansrekommendation. Hon förklarar det på följande sätt: ”Det var jag som bestämde (och har fått jobba en hel del med budgeten av den anledningen…). För mig är det självklart, eftersom jag är journalist själv. Jag tycker att det är viktigt att erkänna journalisters arbete, eftersom det är extremt viktigt. Men det är, ska erkännas, inte helt lätt att hålla det i en ideell organisation som inte har så mycket pengar. Det har inneburit att jag fått jobba en hel del själv och hitta andra lösningar i andra delar av tidningen. Så de grejer jag lägger ut på journalister blir kanske färre i slutändan.” Charlotta är också lätt att få kontakt med, svarar snabbt och tydlig när hon beställer artiklar.

Årets jury bestod av Marja Beckman från Frilans Riks styrelse, förra årets vinnare Tora Villanueva Gran, samt Mikael Lundh, medlem i Frilans Riks.

Frågor om priset? Kontakta Marja Beckman i Frilans Riks styrelse, tel 0739-861304. E-post malardalen[at]marjabeckman.se

Kontaktuppgifter till Årets frilans Johanna Lindqvist.

Tidningen Kvinnotryck kan läsas på deras hemsida->.

Foto på Johanna: Malin Grönborg. Foto på Charlotta: Privat

Handlingarna till årsmötet 2024 är klara

Den 7–8 april håller Frilans Riks årsmöte. Söndagen startar med ett kortare digitalt möte med enbart formalia. Måndagen blir ett hybridmöte som man kan delta i både på plats i Stockholm eller digitalt.

Alla medlemmar är välkomna att följa mötet, men det är endast ombud som har rösträtt. Vill man vara på plats måste man anmäla sig och det gör man här senast 1 april.

Handlingarna (en lågupplöst version) har skickats ut till alla Frilans Riks medlemmar.

Handlingarna finns både som lågupplösta och högupplösta här.


Hoppas vi ses!

Frilans Riks Styrelse
30 mars 2024

Västra sektionen får vila en period

Frilans Riks har haft styrelsemöte och på dagordningen stod situationen i Västra sektionen. 

Västra har gått igenom en turbulent period och i mitten av februari hölls ett årsmöte för sektionen som var sammankallat av personal från Journalistförbundet. Mötesordförande var också personal från Journalistförbundet.

Mötet ajournerades utan att en ny styrelse kunnat väljas och därmed står Västra nu utan styrelse.

Det är naturligtvis en situation som inte är acceptabel, varken för oss i moderorganisationen Frilans Riks, men framför allt inte för de närmare 200 medlemmarna i Västra sektionen.

Frilans Riks målsättning är att få fram en ny styrelse, och det finns redan personer som anmält sitt intresse för att vara del av en sådan. Vi anser dock att det är av mycket stor vikt att en den nya styrelsen ges de allra bästa förutsättningar för att fungera och därför ska den inte stressas fram.

Sektionen kommer därför att vara vilande en period, åtminstone till efter Frilans Riks årsmöte, medan riktlinjer för det framtida styrelsearbetet dras upp.

Frilans Riks organisation med sju undersektioner blir kvar och några medlemmar från Västra kommer alltså inte att flyttas till andra sektioner.

Under tiden har medlemsavgiften dragits ner till 0 kr för alla medlemmar i Västra och de ekonomiska medel som fanns i kassan har temporärt överförts till förbundet centralt.

Frilans Riks styrelse vill också framhålla vikten av en konstruktiv diskussion och undvika onödigt hårda tonlägen, vilket vi tyvärr kunde se i debatten om situationen i Västra sektionen. Några gränsade till personangrepp. Vad vi behöver nu är en lugn period av konstruktiv dialog för att planera det framtida styrelsearbetet.

Det ajournerade årsmötet för Västra sektionen kommer att återupptas och alla medlemmar i sektionen kommer att bli kallade till det.

Vi hoppas att kunna presentera en ny styrelse för Västra sektionen före sommaren.

Styrelsen för Frilans Riks
240314

Nu finns anmälningslänk till årsmötet

Följande utskick kom till medlemmarna den 11 mars. Det är ett komplement till vår tidigare kallelse.

Bästa medlem i Frilans Riks!

Detta mejl innehåller anmälningsformulär till årsmötet den 7–8 april. 

Glöm heller inte att skicka in era motioner senast 24 mars! Skicka till info@frilansriks.se.

Vi uppmanar er också att skicka in nomineringar till ÅRETS FULAVTAL till info[at]frilansriks.se, senast 24 mars. Läs om tidigare mottagare här: http://www.frilansriks.se/arvoden-och-villkor/fulavtal/ och här: http://www.frilansriks.se/arets-fulavtal-2023/

ÅRSMÖTET

Här är anmälningsformulär för dig som vill delta på mötet: https://forms.gle/MeMmBo6A8hZmFqih9

Till lunch serveras linssoppa som är gluten- och laktosfri. Brödet som skickas med är inte glutenfritt.

Middagen: ALLA som anmält sig till (och deltagit på) årsmötet bjuds på mat på restaurang Hubertus, Centralparken på Drottninggatan 88 eller Holländargatan 9, läs mer här: https://www.restauranghubertus.se/ 

Det serveras buffé och det kommer att finnas mat för alla preferenser. Vatten ingår. Alkoholhaltiga drycker beställs och betalas direkt i restaurangens kassa. 

Under middagen kommer vi att dra de fem resestipendier som Gefverts sponsrar. 

Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut senast en vecka innan årsmötet och även läggas på hemsidan.

Vi ses!

Hälsar styrelsen

Fem resestipendier lottas ut till fem
frilansjournalister 

Nu har du som frilansjournalist och medlem i SJF möjlighet att söka resestipendium. 

Vi har fem resestipendium, på vardera 5 000 kronor styck. 

Resestipendierna är en gåva från Gefverts och vi kommer att lotta ut stipendierna i samband med Frilans Riks styrelsemöte 4 mars. 

Du som får resestipendium blir kontaktad i samband med årsmötet den 8 april. 

För att vara med i utlottningen behöver du därför mejla Katarina Arvidson på mejladress: katarina.arvidson@telia.com före den 3 mars. I ditt mejl är det viktigt att du skriver ditt namn och kontaktuppgifter. 

Nominera Årets frilans och Årets
redaktör

Tora Villanueva Gran tar emot priset Årets frilans 2023.

Tora Villanueva Gran tar emot priset Årets frilans 2023. Foto: Hasse Hedström

Nu har du chansen att nominera Årets frilans och Årets redaktör 2024! Skicka din nominering senast 30 mars 2024 till malardalen@marjabeckman.se!

Frilans Riks vill i samband med sina årsmöten lyfta fram frilansar och redaktörer som gör skillnad. 2024 års årsmöte hålls den 7–8 april 2024. Läs mer här.

Utmärkelsen Årets frilans delas ut till en medlem som har bidragit positivt, genom ett gott journalistiskt arbete eller genom att arbeta för kollektivet. Vinnaren får – utöver äran – 4 000 kronor i stipendium av försäkringsförmedlaren Gefvert samt ett års företagsförsäkring.

Till Årets redaktör utses en redaktör som är ett föredöme som uppdragsgivare. Det kan vara en redaktör som till exempel respekterar frilansrekommendationen, ger konstruktiv feedback i all dess form, är snabb på att återkomma, leder rätt med idéerna eller på annat sätt bidrar positivt genom sitt redaktörsuppdrag i frilansens arbete.

Till Årets frilans 2023 utsågs Tora Villanueva Gran och till Årets redaktör 2023 Robert Jonsson, LO Mediehus. Läs mer om vinnarna här.

Vill du nominera en frilans eller en redaktör?

Gör så här: Skicka in ett exempel på det som den nominerade ska belönas för. Är det hantverket vill juryn gärna ha en länk till minst en text, film, bild eller annat som du tycker motsvarar superlativen i nomineringen.

Är det värdet av ett arbete kan du dessutom hänvisa till recensioner, artiklar eller resultat. Detta gäller inte minst fackligt arbete. Får du med dig fler bakom nomineringen tar juryn även hänsyn till det.

OBS! Nomineringarna måste vara matnyttiga med välbeskrivande motiveringar. Att bara skriva ett namn räcker inte.

Sista nomineringsdatum 30 mars 2024.

Årets jury består av: Tora Villanueva Gran, Mikael Lundh och Marja Beckman.Skicka dina nomineringar till malardalen@marjabeckman.se (eller info@frilansriks.se).

Medlemsbrevet februari 2024 • Om årsmötet, LO Mediehus, Nordic Freelance

Hej på er kära medlemmar!
Frilans Riks håller 2024 års årsmöte 7-8 april. Två dagars årsmöte? Nja, inte riktigt så. Vi har, efter tips från vår möteserfarna förbundsordförande liksom efter samråd med sektionsordförandena, beslutat att inleda årsmötet på söndag tidig kväll med ett rent digitalt möte. På detta förmöte ska vi ta upp formaliapunkter och andra punkter som vi bedömer tar kort tid. Tanken är att det ska räcka med en timme och i nödfall som allra mest två timmar.
På måndagen fortsätter sedan årsmötet som ett hybridmöte. Dels på plats i Visionssalen på Kungsgatan i Stockholm (samma plats som ifjol). Dels på länk via Teams. Årsmötet börjar kl 11 och kan pågå till kl 1630 som mest. Det finns möjlighet till mingel och trivsel fr o m kl 10.
Tanken med detta upplägg är att få formaliapunkter o dyl avslutade innan huvudmötet så att det blir mer plats åt umgänge.
Passa på att anmäla er så snart som möjligt.

Foto från årsmötet 2023 som också det hölls i Visions lokaler i Stockholm. Förre ordföranden Gert Lundstedt talar. Foto: Björn Hellström

Avtalet om arvoden med LO Mediehus som vi lyckades få till stånd sommaren 2022 och som vi var stolta över fick sig en törn i december 2023 när LO Mediehus VD plötsligt sa upp avtalet. Avtalet innehåller dock uppsägningstid och gäller till april i år. Varför VD:n tog sitt beslut är inte helt klart men vi har inte funnit några logiska eller rationella skäl till det. VD:n fick tydlig och vänlig information om läget kring upphovsrätt och att det inte gick att hänvisa till vårt avtal anno 2022 för att hävda att LO Mediehus inte behövde betala ersättning för återpubliceringar. Företrädare för kansliet har haft möten med nya VD:n efter att tidigare VD:n lämnat LO Mediehus efter januaris slut. Läget efter mötena är lovande men än så länge har inget besked om förändringar kommit. Vid eventuell omförhandling av avtalet kan upphovsrättsliga aspekter behöva att ingå.

Förra årets Nordic Freelance blev förlagt till en för svenskar avlägsen fjällvärld i Norge. Till höga kostnader sett till antalet deltagare dessutom. Årets Nordic Freelance anordnas på blott en båtresas avstånd från Stockholm. Alltså i Helsingfors helgen 8-9 november. Finländarna har varit förutseende nog att meddela tid och plats i god tid. Vi tipsar de frilansriksare som vill delta att söka stipender o dyl från SJF eller andra organisationer för att resa till och delta på NF.

Önskar ett härligt frilansår och hoppas att vi ses och hörs på årsmötet!

För Frilans Riks styrelse

Henrik Simonsen, ordförande

Kallelse till Frilans Riks årsmöte 7-8 april 2024

ALLA medlemmar i Frilans Riks är varmt välkomna att delta på Frilans Riks årsmöte, men endast valda sektionsombud har rösträtt.
Årsmötet består i år av en digital del, samt en hybridmötesdel (både digital och fysisk).
Mötet inleds digitalt på kvällen söndag 7 april 2024 preliminärt kl 17 och innehåller då dagordningens formaliapunkter och andra punkter som bedöms kunna klaras av relativt snabbt. Detta enbart digitala möte beräknas ta 1-2 timmar.
Årsmötet fortsätter sedan som ett hybridmöte under måndagen 8 april, preliminärt kl 11-16.30. Mötet genomförs på förbundets adress i Stockholm, Visionssalen på Kungsgatan 28. Denna delen kommer alltså också att kunna följas digitalt på distans. (Preliminärt kommer det vara möjligt att mingla i lokalerna redan från 10-tiden.)

Här är anmälningsformulär för dig som vill delta på mötet: https://forms.gle/MeMmBo6A8hZmFqih9

Förre ordföranden Gert Lundstedt talar på Frilans Riks årsmöte 2023.
Till höger mötesordförande Åsa Ohlsson. Foto: Björn Hellström

Resor och boende bokas av mötesdeltagarna själva. Kollektiva färdmedel gäller för rätt till ersättning. För sträckor på över 60 mil enkel resa är det möjligt att välja flyg (i enlighet med Journalistförbundets resepolicy). Frilans Riks ersätter resor för samtliga valda ombud som bor utanför Stockholm. Frilans Riks ersätter också boendekostnad för en natt (upp till 1 200 kr) för de ombud som inte bor i Stockholm eller Uppsala. (Redigerat! Vilka som kunde få resebidrag och boendebidrag var otydligt definierat i den ursprungliga texten.)
Se längst ner för antalet ombud per sektion.
Boka tidigt för bästa pris.

Frilans Riks bjuder på lunch för de närvarande ombuden under hybridmötet och på kvällen efter mötet en buffémiddag.
Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga här på sajten senast 31 mars.

Vi är tacksamma om föranmälan görs så fort som möjligt. Då kan mötet på bästa sätt förberedas praktiskt och tekniskt.
Anmälan måste vara inne senast måndagen den 25 mars.
Anmälan görs via mejl till info@frilansriks.se.

Eventuella motioner ska skickas in senast fredag den 22 mars till: info@frilansriks.se.

Välkomna!

 • 0–15 medlemmar: 1 ombud
 • 16–30 medlemmar: 2 ombud
 • 31–60 medlemmar: 3 ombud
 • 61–120 medlemmar: 4 ombud
 • 121 medlemmar eller fler: 5 ombud
 • Dessutom ytterligare 1 ombud för varje påbörjat hundratal medlemmar från 400.

Det innebär detta antalet ombud

 • Mälardalens frilansklubb: 9 ombud
 • Norra Norrland: 3 ombud
 • Frilans Syd: 5 ombud
 • Södra Norrlands frilanssektion: 3 ombud
 • Västra Frilansklubben: 5 ombud
 • Värmland: 2 ombud
 • Mellansveriges frilansjournalister: 4 elller 5 ombud, beroende på om antalet medlemmar är 120 eller lägre