Frilanssituationen alltmer osäker

Gemensamt för majoriteten frilansjournalister djupintervjuade för en universitetsstudie är att det blivit allt svårare att tacka nej till jobb. Som frilans riskerar du då att ses som besvärlig och förlora uppdrag i framtiden menar medieforskare Maria Norbäck på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

− En vanlig inställning är att du som frilansare är allt mer fokuserad på att ”jag ska vara duktig, arbeta på mitt CV, mitt varumärke och bygga upp rätt bild av mig själv på sociala medier”, säger Maria Norbäck som bland annat djupintervjuat frilansjournalister verksamma i Göteborgsområdet.

Vilket leder till att många frilansare arbetar trots sjukdom eller övertid för att i tid kunna leverera det som uppdragsgivaren beställt. 

Läs mer om studien här.

Frilans Riks

Välkomna till Frilans Riks årsmöte 2022

Kallelse till Frilans Riks årsmöte måndagen den 2 maj 2022
ALLA frilansmedlemmar i Journalistförbundet är varmt välkomna att delta på Frilans Riks årsmöte, men endast valda sektionsombud har rösträtt.Årsmötet är planerat att bli ett hybridmöte – fysiskt och digitalt – vilket kan komma att ändras beroende på rådande pandemiläge. Vi meddelar tid och plats för mötet senare. Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga senast en vecka innan årsmötet på frilansriks.se
Vi är tacksamma om ni föranmäler er så att vi på bästa sätt kan förbereda mötet praktiskt och tekniskt. Senast den 25 april.Anmälan görs till info@frilansriks.se
Motioner skickas in senast söndagen den 17 april till: info@frilansriks.se 

Medlemsutskick: På gång i Frilans Riks, januari 2022

Bästa medlemmar i Frilans Riks!

Om än sent i januari så önskar vi er alla ett riktigt bra 2022. Att ni är och får vara friska, och att det här året blir bättre än det förra vad vad gäller det grasserande viruset.

Håll ut!

Frilansar som drabbats ekonomiskt hårt av pandemin vill vi påminna att regeringen förlänger omsättningsstödet till de som har enskild firma. 

Läs mer om detta på Frilans Riks hemsida och sök stöd.

Dagarna före julafton begav sig Frilans Riks ordförande och kassör upp på Östermalm i Stockholm för att personligen överräcka 2021 års utmärkelse Årets fulaste avtal som gick till Spring Media. Läs mer om varför de fick utmärkelsen i Journalistens fördjupande artikel. 

Tobias Osmund, CEO på Spring Media tog emot oss tillsammans med en medarbetare. Vi lyssnade till deras argument varför de dumpar arvodena, och förklarade varför ett arvode måste vara skäligt. Vi kom överens om att fortsätta diskussionerna. Läs mer här.

Frilans Riks har precis haft sitt första styrelsemöte och börjat planera för årsmötet som i år blir först den 2 maj. Vi hoppas därmed att smittan hunnit lägga sig tillräckligt så att vi kan ha ett hybridmöte, det vill säga ett fysiskt och digitalt årsmöte. 

En mer detaljerad kallelse skickar vi ut nu i dagarna.

Utöver att planera för det praktiska kring årsmötet diskuterade vi de pågående arvodes- och upphovsrättskampanjerna.

I Arvodeskampanjen har fas II nu rullat igång. Tillsammans med sektionerna intensifierar vi arbetet mot de stora mediehusen och inköparna av frilansmaterial. I praktiken betyder det närmare samarbete med arbetsplatsklubbarna, nätverksbyggande, kartläggning av arvodesnivåer och påtryckningar för bättre betalt.

För att inspireras av hur man bygger bra nätverk bjöd vi till styrelsemötet in Lasse Edfast från nätverket Radiofrilansarna, som berättade hur de på kort tid lyckats komma långt i sitt arbete.

EU:s upphovsrättsdirektiv blir svensk lag den första juli. Just nu sammanställs remissvaren på promemorian; tjänstemän och politiker filar som bäst på lagtexten som ska skickas till Lagrådet. Vid vårt möte med förbundets jurist Olle Wilöf häromveckan var han fortsatt förhoppningsfull att lagen kan ge skäligare ersättning för frilansare.

Frilans Riks planerar att under april-maj hålla fyra upphovsrättsseminarier runt om i landet. Dels för att påverka den politiska processen i positiv riktning, dels informera om vad lagen i bästa fall kan komma att betyda för oss frilansare. Om pandemisituationen kräver det hålls seminarierna digitalt.

Nästa styrelsemöte i Frilans Riks blir den 17 februari. Mer då om vad som händer under våren. Bland annat om LAS-avtalets betydelse för oss frilansare inför medlemsomröstningen senare i vår.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Ytterligare förlängt omsättningsstöd

Regeringen skriver i ett pressmeddelande den 11 januari att ”de åtgärder och restriktioner kopplade till covid-19-pandemin som nu införs kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser för företag” och förlänger omsättningsstöden till enskilda näringsidkare för även februari 2022. 

Strax innan jul meddelade regeringen att stöden kommer att aktiveras för december och januari. 

Förutsättningarna för omsättningsstödet är liksom tidigare bland annat att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden.

Läs mer på regeringens hemsida.

Frilans Riks

Lär dig fotografera med systemkamera eller att filma med mobilen!

Närbild på person med kamera.

Med start i januari/februari anordnar Journalistförbundet två kurser i samarbete med Tollare folkhögskola. Studierna bedrivs på kvartsfart genom distansstudier samt två träffar – varav en är digital – på Tollare folkhögskola i Saltsjö-Boo utanför Stockholm. 

Fotokursen är för dig som vill fördjupa dig i journalistiskt foto. Efter utbildningen kommer du att ha lärt dig att berätta i bilder samt hur du ska tänka kring porträttfotografering och fotoreportage.

Videojournalistikkursen är för dig som vill lära dig att med mobilen göra enklare inslag som samtidigt håller hög kvalitet. Det blir en del teori men framför allt mycket praktik. Frilansjournalister har företräde till kurserna.

Sista ansökningsdag för fotokursen är den 10 januari och kursen i att filma med mobilen ska sökas senast den 1 februari.

Läs mer Journalistförbundets kurssida.

Medlemsbrev, december 2021

Detta mejl skickades ut till alla Frilans Riks medlemmar den 22 december 2021.

Kära Frilans Riks-medlem!

2021 har präglats av pandemin. Men det frilansfackliga arbetet har inte stått still.

• Jag hoppas många av er kunnat ta del av omsättningsstödet, det som vi i Frilans Riks under 2020 slet hårt för att få regeringen att förstå att det behövdes och införa. 

När smittan nu ökar igen verkar stödet förlängas (se notis på Riks hemsida).  

• Vår stora satsning 2021 är Arvodeskampanjen. 

Frilans Riks har tillsammans med sektionerna kampanjat sedan i somras, och nu växlar vi upp. Läs mer här

Glöm inte svara på arvodesenkäten vi skickade till dig via mejl den 10 december: 

• I oktober var det kongress. På plats fanns 18 frilansombud av totalt 111 ombud. 

Nio av 42 motioner var signerade Frilans Riks. 

Läs mer här 

• EU:s upphovsrätts-direktiv blir svensk lag sommaren 2022. 

Promemorian presenterades i oktober och remissomgången var klar i december. Nu funderar våra riksdagsledamöter på hur lagtexten ska skrivas. Här finns reella möjligheter till förbättringar. Inte minst hoppas vi att lagen omöjliggör fulavtal och att vi därmed får bättre betalt. Läs mer här

Frilans Riks fortsätter påverkansarbetet av våra beslutsfattare to the bitter end.

• Den 29 november kunde vi i grevens tid äntligen ha fest och fira Frilansfackligt arbete 50 år på legendariska Scalateatern i Stockholm.

Över hundra anmälde sig. Efter underhållning och prisutdelning på scen blev det buffé och bar. Att det var kul att ses och mycket att prata om gick inte att ta miste på av ljudnivån.

Läs mer här och här.

Detta bara något av allt vi gjort under 2021. Läs mer om vad som gjorts på vår hemsida.

Vi står på tröskeln till 2022. Vi hoppas förstås på det bästa, och på att höra av dig om du har något du vill diskutera med oss – här finns våra kontaktuppgifter.

Frilans Riks-styrelsen önskar er alla:

En God Jul & Ett Gott Nytt År

Gert Lundstedt

Riks mötte ”vinnaren” av Årets fulaste avtal

Osmund, Lundstedt möts på Spring media i samband med Årets fulavtal.
Gert Lundstedt (till höger) mötte Tobias Osmund och en annan medarbetare på Spring medias kontor. Foto: Hasse Hedström

Årets fulaste avtal 2021 tilldelades nyligen Tobias Osmund, CEO på Spring Media efter en artikel i Journalisten om dumpade fotografarvoden.

Efter tillkännagivandet om utmärkelsen kontaktade Frilans Riks bolaget för att överlämna priset. Tobias Osmund bjöd in Gert Lundstedt och Hasse Hedström – ansvariga för Riks Arvodeskampanj – till Spring Media. Efter en timmes möte var vi överens om att fortsätta diskussionen om skäliga arvoden för fotografer som arbetar för Spring Media.

Vi har skickat information om våra verktyg – Frilansrekommendationen och Frilanskalkylatorn – och hoppas nu på bättre villkor. 

Gert Lundstedt & Hasse Hedström 

Julklapp till frilansar som är
egenföretagare

Frilansar med enskild firma for illa under pandemin och efter intensivt lobbyarbete (från bland andra Frilans Riks) införde regeringen ett omsättningsstöd. Runt 80 procent av Frilans Riks medlemmar har enskild firma.

Vaccin och minskad smitta gjorde att stödet skrotades under hösten.

När smittan nu stiger igen har regeringen aviserat att man vill återuppta stödet för december månad 2021.

Så här skriver man:

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag återinförs för december

Regeringen kommer att föreslå att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs för december 2021. I likhet med omställningsstödet har regeringen beredskap för att förlänga stödet ytterligare om det skulle behövas.

Som förutsättning för stöd ska bland annat gälla att den enskilde näringsidkaren respektive handelsbolaget under stödperioden förlorat mer än 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med en referensperiod.

Regeringen kommer att återkomma med de förordningsändringar som reglerar den nya perioden.

Läs mer om det här 

Följ utvecklingen på regeringens hemsida, se om du har rätt till stöd, och sök i så fall. 

Frilans Riks styrelse

Frilansrekommendationen höjs med 1,1 procent 2022

Frilansrekommendationen räknas upp med 1,1 procent från den 1 januari 2022.


Uppräkningen görs trots att det för 2021 inte finns någon lönehöjning enligt löneavtalet för anställda. Istället finns en lönehöjning från den 1 april 2022 med 2,2 procent, och utifrån hur rekommendationen beräknas skulle det egentligen betyda att nivåerna skulle stå still under 2022 och från den 1 januari 2023 höjas med 2,2 procent.

Men Förbundsstyrelsen har trots det beslutat att som alternativ höja frilansrekommendationen i två steg: med 1,1 procent från och med 1 januari 2022 och med ytterligare 1,1 procent från och med 1 januari 2023.

Journalistförbundet utfärdar sedan 1976 en frilansrekommendation. I förhandlingarna om ett frilansavtal med dåvarande Tidningsarbetsgivarna ställde förbundet krav på avtalsreglerade arvoden. När förbundet inte nådde framgång med detta beslutades att istället utfärda en ensidig rekommendation. Tidningsarbetsgivarna, å sin sida, lovade 1980 att inte ”aktivt motarbeta” rekommendationen.
Frilansrekommendationen har under åren räknats upp, och sedan 2018 räknats upp med procenttal som motsvarar värdet av det gångna årets löneavtal för anställda.

Den 1 januari 2021 räknades rekommendationen upp med 3,2 procent eftersom anställdas löner enligt löneavtalet hade höjts med just 3,2 procent från och med 1 november 2020.

Frilans Riks styrelse