31 januari – deadline för omsättningsstödet

31 januari är sista datum att söka omsättningsstöd för mars–juli 2020!
Du som har enskild firma och som till följd av pandemin tappat uppdrag under 2020 kan fortfarande söka omsättningsstöd för perioden mars – juli 2020. Men deadline är 31 januari!
Stödet har förlängts och det kommer gå att söka stöd för augusti 2020–februari 2021, information om när det går att söka för dessa månader kommer.

Läs mer här:
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset

Allt gott!

önskar Frilans Riks styrelse

Förlängt omsättningsstöd
är nu sökbart

Som regeringen tidigare meddelat kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare (egenföretagare med enskild firma) som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Stödnivån höjs också från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. 

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forstarkt-omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-och-omsattningsstod-till-handelsbolag/

Jack Werner får ALIS-priset 2020

Jack Werner tilldelas ALIS-priset 2020 för att han ”på ett skarpt och envist sätt har värnat för upphovsrätten genom att uppmärksamma plagiat i en populär podcast och genom detta initierat en viktig debatt om upphovsrätt i digitala medier.”

ALIS är en upphovsrättsorganisation för litterära verk. Priset Upphovsrättens hjälte har funnits sedan 2002 och går till upphovspersoner eller andra som gjort viktiga insatser för upphovsrättens stärkande.

Läs mer och se ett prissamtal mellan mellan Jack Werner och juristen Astrid Nymansson, modererat av Journalistförbundets kommunikationschef Petteri Flanagan Karttunen, på ALIS hemsida.

Servicebolaget upphör –
verksamheten fortsätter

Servicebolaget, aktiebolaget som ägs av Journalistförbundet och dit alla frilansmedlemmar är anslutna, kommer att läggas ner under 2021. Istället kommer verksamheten i bolaget helt flyttas in under Journalistförbundet och Journalistförbundet Frilans. 

Redan vid årsskiftet 2020/2021 kommer verksamhet flyttas in i Journalistförbundet. Men det är först tidigast i februari som till exempel faktureringen av medlemsavgifter påverkas.

Läs mer på Journalistförbundets hemsida.

Årets fulavtal 2020 överlämnat

För första gången har Frilans Riks delat ut ”utmärkelsen” Årets fulavtal. 

Det går till Bonnier Magazines & Brands.

Vd:n för Bonnier News (där Magazines & Brands ingår), Anders Eriksson, ville inte ta emot diplomet. Frilans Riks mejl till honom med erbjudande om att överlämna utmärkelsen – ett diplom – och att diskutera fulavtalen besvarades aldrig.

Sagt och gjort, Frilans Riks ordförande tog cykeln till huvudkontoret i Marieberg och överlämnade utmärkelse och motivering i receptionen för vidarebefordran till Anders Eriksson.

Frilans Riks är fortsatt öppna för att diskutera Bonnier Magazines & Brands  fulavtal med Anders Eriksson.

Motiveringen till ”utmärkelsen” hittar ni under fulavtal.

Gert Lundstedt 

Frilans Riks ordförande i Bonnier News reception. Foto: Hasse Hedström

Sök omsättningsstödet – om ni kan

Det har nu gått en månad sedan det blev möjligt för frilansare med enskild firma som fått minskad omsättning på grund av pandemin att söka det så kallade Omsättningsstödet. 
Regeringen beslutade ju om stödet efter att många, däribland SJF protesterat mot att just denna grupp fallit mellan stolarna när det gäller andra stödåtgärder. 
Som vi i Frilans Riks tidigare med besvikelse har konstaterat är det tyvärr många medlemmar som hamnar utanför den här gången också, dels på grund av att det är specifika jämförelsemånader från förra året som ska ligga till grund för ansökningen och dels för att de som söker måste ha haft en omsättning på minst 200 000 under 2019.
Sista ansökningsdagen för den här omgången är 31:a januari 2021 och den omfattar alltså omsättningsminskningar för perioderna mars-april, maj och juni-juli 2020.

Efter påtryckningar bland annat från SJF, KLYS och TCO har regeringen beslutat att sänka gränsen till 180 000 men detta gäller först för nästa ansökningsperiod som kommer att omfatta omsättningsminskning augusti-oktober 2020. Ännu finns ingen information om när ansökningstiden för den stödomgången börjar.
Det har varit, och är, mycket svårt att få fram korrekt information om ansökningsförfarandet och vad som gäller, därför råder det fortfarande stora oklarheter. 
Dessutom verkar det vara stor skillnad beroende på vilken länsstyrelse som handlägger stödet hur smidigt ansökningsförfarandet går och hur snabbt den som blivit beviljad stöd får pengarna utbetalda. Vi har dock fått rapporter från medlemmar som sökt att det går relativt enkelt att fylla i ansökningsformuläret men att det kräver tid och tålamod. 

Vi uppmanar medlemmar som uppfyller grundkriterierna att trots att det kan verka krångligt ändå söka stödet, om inte annat för att visa på vilket stort behov som finns.
Om ni har frågor, kontakta gärna Frilansjouren!
Den information som finns att tillgå angående stödet hittar ni här:

https://www.boverket.se/sv/bidrag–garantier/omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare

http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset/omsattningsstod-till-enskild-naringsverksamhet

Läs Maria Zaitzewsky
Rundgrens debattartikel

”Jag förtränger den gnagande känslan av att vara utnyttjad”, skriver Maria Zaitzewsky Rundgren i ett debattinlägg i tidningen Journalisten. Hon berättar att hon hittade en faktura från 2007 och såg att hon då fick dubbelt så mycket jämfört med vad hon får idag. Vi på Frilans Riks vågar påstå att det är en verklighet som de flesta frilansar känner igen sig i. Läs debattartikeln här.

Skicka in din historia till
Näringsdepartementet

Skicka in din historia om hur du drabbats till Näringsdepartementet!

I förra veckan förbättrade Regeringen möjligheten till omsättningsstöd för frilansjournalister som förlorat uppdrag under pandemin. Bra! Men tyvärr räcker det inte. Fortfarande har stödet dålig träff på oss frilansjournalister, trots att vårt yrke enligt Regeringen har en samhällsviktig funktion.

Därför uppmanar vi i Frilans Riks och Journalistförbundet dig, som råkat ekonomiskt illa ut på grund av pandemin och ändå inte kan få omsättningsstöd: 

Skriv till Näringsdepartementet! 

Berätta varför du med nuvarande regler för stödet ändå inte lyckats kvalificera dig för omsättningsstöd. 

Här kan du läsa mer om stödet och varför du bör skriva: https://www.sjf.se/aktuellt/202011/debatt-januaripartiernas-stod-nar-inte-egenforetagare

Frilans Riks styrelse 

Regeringen reviderar
omsättningsstödet

Regeringen har presenterat de nyligen aviserade förändringarna av omsättningsstödet för att stötta de med enskild firma.
Kravet på en årsomsättning på minst 200 000 kronor sänks till 180 000.
Vidare förlängs stödet för perioden augusti till december. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.
Här kan du läsa Regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/fler-krisatgarder-for-att-stotta-foretag/

Frilans Riks styrelse