Välkomna på medlemsmöte med
Annika Hamrud

Annika Hamrud samt presidiet på Frilans Riks årsmöte 2023.
Annika Hamrud när hon talade på Frilans Riks årsmöte 2023. Foto: Marja Beckman

Nästa tisdag, den 23 maj klockan 12–13, har vi vårens sista medlemsmöte via Zoom. Länk skickas ut samma morgon! 

Gäst denna gång är Annika Hamrud som arbetar på Fojo med att föreläsa om hat och hot mot journalister. Läs mer om hennes föredrag här.

Det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor och möta den nya styrelsen

Om ni missade maj månads medlemsbrev från nye ordföranden Henrik Simonsen finns det att läsa på vår hemsida.

Välkomna på tisdag och ha en fin Kristi Himmelsfärd, önskar Frilans Riks styrelse

På gång inom Frilans Riks, maj 2023

Hej på er kära medlemmar!

Frilansåret går vidare och Frilans Riks styrelse har haft möte och dessutom ett samverkansmöte med SJF Frilans (förbundskansliets ansvariga för frilansfrågor). Grunden är lagd för fortsatt gott samarbete. Arbetet med att förnya frilansavtalet väntas dra igång inom kort. Senaste versionen av Frilansavtalet är från 2014 och mycket har hänt sedan dess. Avtalet har hjälpt många frilansare, till exempel när det gäller att kunna hävda uppsägningstider, men det finns gott om utrymme för förbättringar.

Det är dags för vårens digitala lunchmedlemsmöte. Boka in 23/5 kl 12-13. Då får vi besök av Annika Hamrud från Fojo som ska berätta och informera om hot och hat mot journalister. Det blir också tid för frågor och funderingar. Inbjudan och länk kommer i separat utskick.

Arbetet fortsätter med att få till en bra försäkring för frilansare som verkar i högriskområden.

Styrelsen har, liksom de senaste åren, delat upp sig i olika grupper för att arbeta med våra prioriterade områden: Rekrytering, arvoden och upphovsrätt. (Vi har också en grupp för t ex årsmöte men den har av förklarliga skäl inte satt igång sitt arbete riktigt ännu).

Vi bevakar upphovsrättsfrågan i och med nya EU-lagstiftningen. Hör av er till oss eller förbundet om ni har frågor eller drabbats av något. SJF Frilans anordnar faktiskt en webbsänd kurs i ämnet 31/5. Den kan jag verkligen rekommendera.

Vi kan också med glädje förmedla att sektionen Mellansveriges frilansjournalister (med säte i Uppsala) fått sig en ny styrelse vald.

Tidigare sektionen Medietextarna är nu även i medlemssystemet avskild från Frilans Riks och vi har nu 1510 medlemmar. Tanken är att det efter sommaren ska bli ett samverkansmöte mellan de olika organisationerna inom SJF som organiserar egenföretagare (förutom Frilans Riks och MT är de fotografklubben BLF_Fotograferna och fotografintresseföreningen PFK).

Det har hänt en hel del inom frilansvärlden den senaste tiden och kommer att hända mer.

Frilans Riks, förbundet och Västra frilans anordnade 18/4 en rekryteringsträff i Göteborg med många studenter som deltagare. Fler rekryteringsträffar är på gång. Frilans Riks genomför under verksamhetsåret en rekryteringskampanj runt om i landet.

På frilanskontoret Blå Kontoret i Stockholm anordnas frukostmöte 17/5 med föreläsning om hur vi kan använda statistik i vår journalistik.

23/5 anordnar Mälardalen en kväll om pensionssparande.

I juni tänker Västra Frilans anordna fotovandring längs Gotaleden.

Frilans Syd har alltid mycket kul på gång (kolla in deras hemsida på Facebook), bland annat planeras en heldag på Öland 1/7.

SJF Frilans anordnar en kurs i kriminaljournalistik (heldag i Stockholm) 7/6.

Fojo anordnar en bra kurs i slutet av sommaren, Fördjupningskurs i informationspåverkan och faktagranskning som journalistisk metod och vill gärna se så många frilansjournalister som möjligt på den. Sista anmälan 2/6.

Vårhälsningar från

Frilans Riks styrelse

genom

Henrik Simonsen, ordförande

De får Gefverts resestipendier

Försäkringsbolaget Gefvert har donerat fem stipendier till Frilans Riks 2023. Dessa lottades på middagen efter årsmötet 27:e mars ut bland de medlemmar som ansökt .

Följande fyra stipendiater fick 4000 kronor vardera i resestipendium:
Abdullatif Haj  Mohammad, Björn Hellström, Joakim Karlsson och Fredrik Loberg.
Stipendiet i form av en veckas vistelse i Journaliststugan i Hemavan  gick till Lisa Beste.

Grattis till alla stipendiater!

På gång i Frilans Riks mars/april 2023

Ulrika Hyllert inledningstalade på årsmötet. Foto: Marja Beckman

Medlemsbrev från nya ordföranden Henrik Simonsen:

Hej på er kära medlemmar i Frilans Riks

Hoppas att allt är bra där ute i Frilanssverige. Jag är när detta skrivs hemma i Småland igen efter Frilans Riks årsmöte som kan ha haft rekorddeltagande. Med gäster var vi totalt uppemot 90 anmälda varav 29 ombud med rösträtt. Vi hann med mycket och inte minst valde årsmötet en ny styrelse med ledamöter från hela sex av våra sektioner.

Nya styrelsen består av:

  • Marja Beckman (Mälardalen)
  • Katarina Arvidson (Västra)
  • Björn Hellström (Syd)
  • Abdullatif Haj Mohammad (Södra Norrland)
  • Henrik Simonsen, ordf (Östergötland)
  • Madeleine Jostedt Ulrici, suppleant (Västra)
  • Therese Quennerstedt, kassör (Mellansverige)
  • Petter C Larsson, suppleant (Syd)

Årsmötet behandlade fem motioner.

Årsmötet gick på Mälardalens linje och antog en alkoholpolicy i linje med förbundets. Årsmötet uppmanade förbundet att införa en kris- och konflikthanteringsfunktion för klubbar och sektioner. Årsmötet beslutade att ändra stadgarna så att antalet ordinarie ledamöter ska vara mellan 5 och 7. Frilans Riks och sektionerna ska också ta fram en checklista för anordnande av hybridmöten och en arbetsgrupp ska titta närmare på hur vi kan underlätta för hybridmöten. 

Hybridmöten har ju blivit något normalt men är fortfarande svårgenomfört. Tidigare FR-styrelsen hade planerat noga årets årsmöte, valt lokaler med bra teknik och hjälp samt testkört systemet inför årsmötet. Trots det uppstod tekniska problem vilka sinkade mötet med cirka en timme. Ett under att vi ändå hann med hela dagordningen.

En motion om tidningen Journalistens bevakning av frilansfackliga frågor besvarades från styrelsen med ett erbjudande till Journalistens redaktion att lära sig mer om hur det fungerar att vara frilansfackligt förtroendevald.

Årets frilans blev Tora Villanueva Gran (Syd) och Årets redaktör Robert Jonsson, VD på LO-mediehus.

Läs mer här.

Priset Årets fulavtal gick till Bonnier Lifestyle för att de endast drygt en månad innan nya upphovsrättsdirektivet trädde i kraft (vid årsskiftet) skickade ut fulavtalsförslag till sina frilansare.

Årsmötet beslutade om oförändrad klubbavgift (25 kr/månad) och oförändrade arvoden (275 kr/tim a-skatt för styrelsemöten och 300 kr/tim a-skatt för övrigt arbete).

Budgeten ligger för 2023 på totalt 870 000 kronor varav 460 000 utgörs av medlemsavgifter och 410 000 av verksamhetsbidraget från förbundet.

Ulrika Hyllert som talar på årsmötet
Journalisten Annika Hamrud var inbjuden för att tala om hot och hat. Foto: Marja Beckman

Årsmötet antog två uttalanden. Det ena för pressfrihet och till stöd för frilansjournalister i länder som kränker pressfriheten (läs mer här). Det andra ett uttalande mot hot och hat mot journalister och journalistik och med en uppmaning till regeringen att engagera sig i redan påbörjade rundabordssamtal om demokrati och yttrandefrihet.

Ett par dagar innan FRs årsmöte höll sektionen Medietextarna sitt årsmöte. Där togs det slutliga beslutet att bilda en ny riksklubb. Medietextarna lämnar därmed Frilans Riks efter tio år (läs mer här). Frilans Riks tidigare styrelse har ställt sig positiv till sektionens beslut och hoppas på gott framtida samarbete. 

I och med Medietextarnas bortfall (63 medlemmar) landar medlemsantalet för Frilans Riks på 1541 för tillfället. Vi är ändå förbundets största fackklubb.

Nu väntar ett nytt verksamhetsår för Frilans Riks. I verksamhetsplanen ingår en satsning på en rekryteringskampanj som inleds nu i vår. Vi tänker fortsätta arbetet med att få upp arvodena, den nyligen avslutade Arvodeskampanjen är en bra grund att stå på. Planen är att fortsätta med digitala lunchmedlemsmöten. Vi har också uppdrag att bevaka implementeringen av nya upphovsrättsdirektivet och se till att det blir till gagn för våra medlemmar.

Nya styrelsen har sitt första möte nästa vecka.

Tack för förtroendet.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Henrik Simonsen, ordförande

Ny styrelse vald

Foto: Hasse Hedström

Vid årsmötet den 27 mars 2023 valdes en ny styrelse till Frilans Riks. Årsmötet valde enligt valberedningens förslag:

Henrik Simonsen (omval), ordförande

Therese Quennerstedt (omval), kassör

Marja Beckman (omval), ledamot

Björn Hellström (nyval), ledamot

Katarina Arvidson (nyval), ledamot

Abdullatif Haj Mohammad (nyval), ledamot

Madeleine Jostedt Ulrici (nyval), suppleant

Petter Larsson (nyval), suppleant

Läs mer om styrelsen i årsmöteshandlingarna, sid 32.

Statement for Press Freedom

The following statement will be announced at Frilans Riks annual meeting, March 27 2023. //Följande uttalande kommer att presenteras på Frilans Riks årsmöte 27 mars 2023. // 

Statement in support of freelance journalists in countries that violate Press Freedom

The journalist association Frilans Riks (organization for freelance journalists, part of the Swedish Union of Journalists) expresses its strong support of and solidarity with the independent journalists in countries all over the world with low or no press freedom.   

We would especially like to mention the freelance journalists in Afghanistan, Belarus, Eritrea, Iran, Mexico, Nicaragua, Myanmar, Russia, Syria, Palestine and Ukraine where the situation has gone from bad to worse and were they have to do their work at great risk.  

We also address the regime in Belarus, demanding the immediate release of all imprisoned journalists in the country, and that all repressions towards journalists will cease without exceptions. Furthermore, we urge the Belarusian authorities to stop the repression against BAJ (Belarusian Association of Journalists) such as using extremism legislation to silence them.   

In addition, we would like to mention Dawit Isaak, the Swedish journalist who has been imprisoned in Eritrea for more than 20 years. We address the regime in Eritrea to release him without any delay.  

Finally, we call upon the Swedish government to take further action, both against specified oppressions and against the ongoing violations of press freedom and freedom of speech all over the world.  

The journalist association Frilans Riks, organization for freelancers, part of the Swedish Union of Journalists in Sweden. 

Stockholm, 27 mars 2023 

Medlemsbrev, mars 2023

MEDLEMSBREV

På gång i Frilans Riks mars 2023

Här kommer det sista medlemsbrevet innan Frilans Riks årsmöte måndagen den 27 mars.

Vi hoppas ni kommer!

• Vårt styrelsemöte den 8 mars ägnades åt förberedelser inför årsmötet.

Vi har en ekonomi i balans, och det mesta inför mötet är på plats.

Årsmötet äger rum i fackförbundet Visions lokaler på Kungsgatan 28A i Stockholm.

Det är ett hybridmöte.
Du som deltar digitalt mejlar till info@frilansriks.se för att få en länk.

Vi börjar med kaffe/te och smörgås 9.30.

Mötet är slut senast 16.30


Alla handlingar och vad som händer på mötet finns på vår hemsida den 20 mars.
Här kan ni redan nu gå in och anmäla er till årsmötet och till middagen på Pressklubben samma kväll klockan 19.00. Alla som deltar i årsmötet är välkomna dit. Anmälan senast den 17 mars.

Deadline för motioner till årsmötet är den 13 mars. Skicka dem till: gert.lundstedt@gmail.com

• Vid årsmötet kommer fem resestipendier att delas ut. Ett stipendium som innebär en vecka i Journaliststugan i Hemavan under mellansäsong (vecka 2-7,18 eller 33-38). Liksom fyra resestipendier på 4 000 kronor vardera.
Vill du som medlem i Journalistförbundet ansöka om stipendiet skriver du till: gunilla.frilanssyd@gmail.com

Stipendierna lottas ut på årsmötet bland dem som anmält sig.

Vi har gjort mycket under året och hoppas ni kommer den 27 mars så vi får berätta om fackliga framgångar och vad den nya styrelsen har framför sig att arbeta med.

Varmt välkomna alla!

• Så är det dags för ett nytt digitalt lunchmedlemsmöte.

Det äger rum tisdagen den 14 mars klockan 12.00-13.00. 

Temat är den nya upphovsrättslagen.

Från årsskiftet gäller EU:s upphovsrättsdirektiv i Sverige. Hur påverkar det din verksamhet som frilans? Är det äntligen slut med fulavtal nu?

I mötet deltar Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf de från Frilans Riks styrelse som arbetat med upprättsdirektivet. 

Vi kommer även att informera om vad som är på gång i Frilans Riks just nu.

En länk till mötet skickas ut via mejl på morgonen den 14 mars. Ingen föranmälan krävs.

Hör av er om ni undrar över något. Här är våra kontaktuppgifter.

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Vi behöver dig som jobbar frilans för SVT-produktioner

Som del av vår arvodeskampanj har Frilans Riks tillsammans med och tack vare arbetsplatsklubben på Sveriges Television påbörjat samtal med SVT-ledningen om schyssta arvoden och villkor. 

Vi vill därför komma i kontakt med dig som arbetar med produktioner direkt för SVT eller via produktionsbolag och har dåliga villkor och/eller får dåligt betalt eller har annan input gällande villkor för SVT:s produktioner.

Hör av dig till oss och berätta så för vi det tillsammans med arbetsplatsklubben vidare till SVT-ledningen.

Du är givetvis anonym. 

Mejla till oss på: tqjournalisten@gmail.com

Avsikten är bättre villkor och en lön att leva på.

Frilans Riks Arvodesgrupp