Klubbidrag

Frilans Riks har varje år en pott för bidrag till klubbarnas verksamhet. Samtliga klubbar kan söka enligt tidigare beslut av Frilans Riks årsmöte.

Varför klubbidrag?

Potten är till för att stötta arrangemang på klubbnivå. Att det ska gynna medlemmarna är självklart men exakt hur specificerar vi inte. Det kan med andra ord vara arrangemang av såväl social som kunskapsmässig karaktär. För kurser ska ni alltid vända er till Servicebolaget i första hand, men finns det inte möjlighet till samarbete med dem kan ni även söka bidrag för arrangemang av kurser. Är det av rekryterande karaktär, hör även av er till förbundet för möjlighet att få bidrag därifrån. Kontakta ombudsman Sara Carlsson för att undersöka möjligheterna.

Vad ska finnas med i ansökan?

Beskriv det aktuella arrangemanget och gör en enkel budget för kostnader och vem som ska betala vad (klubben, medlemmarna, Frilans Riks, eventuella andra). Specificera gärna vad det är ni vill att FR ska bekosta.

Budgetexempel:

Kostnader

Lokal: 4 000 kr
Föreläsare: 4 000 kr
Mat: 3 000 kr

Totalt: 11 000 kr

Inkomster

Klubbkassan: 4 000 kr (lokal)
30 gäster à 100 kr: 3 000 kr (mat)
Frilans Riks: 4 000 kr (föreläsare)

Totalt: 11 000 kr

Vem bestämmer?

Frilans Riks styrelse beviljar klubbidragen främst efter när de kommer in under året. Om potten börjar ta slut och det finns flera sökande tas hänsyn till hur många gånger klubben beviljats bidrag tidigare (klubbar som inte fått bidrag prioriteras). Frilans Riks styrelse diskuterar inkomna ansökningar och tar därför beslut om eventuellt bidrag i form av hela eller delar av den sökta summan.

Vem ska ha ansökan?

Skicka den till info[at]frilansriks.se eller till din klubbkontakt i Frilans Riks.