90-talet

1990

Ordförande: Britta Nilsson.
Medlemmar: 1 253.
•Kris i klubben. Styrelsen bantas från 10 till 5 ledamöter
•Förslag från SJF-kansliet om servicebolag
•Stockholmssektionen 734 medlemmar
•SR accepterar frilanskravet att tidsåtgång ska vara vägledande vid arvodering
•Många frilansgrupper startar
•Ny frilanshandbok diskuteras
•Lista på dem som tecknat avtal om minimirekommendationen, 35 stycken mot tidigare cirka 100 stycken
•143 medlemmar i Södra. Ett 90-tal svarade på enkät om sin situation.
•Minimirekommendationen höjdes med 18 procent (!) till 1.800 kr/dag
•Ny text i minimirekommendationen: ett avsnitt om leverans via diskett, modem och fax, om äganderätt och även ett som handlar om ersättning för lagring av texter i databaser och överföring till CD-romskivor
•”Konsten att ta betalt” (rubrik i FJ)
•”Nu ska vi lära oss skriva könsneutralt” (rubrik i FJ)
•TV4 startar, säger att en stor del av utbudet kommer bestå av frilansmaterial
•Sörmlandssektionen bildas
•Vi vill ha enkät om hur medlemmarna arbetar och tar betalt
•Uppgörelse på gång om lagring på databaser

1991
Ordförande: Rolf Månsson till efter kongressen, då han gick ur SJF. Sedan Marie Bosund
Redaktör: Anna Sellberg-Ahlsén.
Medlemmar: 1 363

•TV4 skriver avtal med SJF. Frilansar får upphovsrätt till sina inslag
•Frilanskatalog kommer efter många bekymmer, hälften av medlemmarna vill vara med
•Klubbtelefonen till Rolf Månsson, som svarar på frågor
•Budget: styrelsearvoden 190.000
•Minimirekommendationen ses över. 50 kronor för diskettleverans ersätts med 25 kronor per 1000 nedslag. 2.000 kronor per dag (plus sociala)
•Motion till SJFs kongress: Avsätt medel för information om frilansens villkor och arbetsmarknaden för frilansar

1992
Redaktör 1992-1995: Börge Nilsson

•SJF vill utreda servicebolag – fast Frilansklubben inte diskuterat det. Utredningen ska vara klar 1993. Pär Trehörning blir ensamutredare
•Budget: 145 000 i sektionsbidrag
•Kongressen: Informatörer får inte vara med i SJF och SJF blir indelat i distrikt.
•Facklig grundkurs, den första på fyra år
•Utredning om Frilansjournalisten ska komma ut med något magasins-nummer per år
•”Stoppa prisdumpningen inom Sveriges Radio”, skriver klubben i brev till SR
•Västernorrlandsklubbens första årsmöte
•6,3 procent får de anställda i ITP
•Nu ska ett ”normaljobb” göras på en och en halv dag, mot tidigare två dagar, tycker redaktörerna
•Klubbtelefonen till Marie Bosund

1993
Ordförande 1993-96: Torbjörn Uhlin.
Medlemmar: 1 510.
Budget: 1 079 000 kr.

•Distriktet söker 868.000 kr från SJF, får 526.000.
•SJF och distriktet ska aktivera frilansombuden på de anställdas klubbar.
•”Nu krävs snabbt avtal om digital upphovsrätt” (rubrik i FJ)
•Frilansklubben blir ett eget distrikt, Frilansdistriktet
•Ny avgift: 30 kr/mån till Frilansdistriktet, frilansklubbarna (tidigare sektionerna) bestämmer själva hur mycket de vill ta ut.
•F-skatt införs
•Nordiskt frilansseminarium i Göteborg
•Kris i Hallandssektionen
•Minimirekommendationen 2.100 kr/dag
•Det blir inget servicebolag på grund av moms på medlemsavgiften
•Stefan Casta i styrelsen vill ha en fond för långa och omöjliga projekt, kanske 250 000 kr
•Ingen gäst kom när Värmlandssektionen bjöd in frilansar i Örebro till deklarationsdag med Susin Lindblom. De fem värmlänningarna lärde sig dock deklarera.
•Årsmötet beslutade om en stipendiefond för fördjupade, grävande journalistprojekt och anslog 10.000 kr som stiftare. Stadgarnas lydels skulle utredas.
•Frilansklubben yttrade sig över utredning om momsen till KLYS. Nej till moms!
•Journalistklubbarna på SvT och SR utser frilansombud.
•Frilansdistriktet får en egen anställd kontaktperson i stället för det servicebolag som inte blev av. Av 25 sökande valdes Maud Alenmark ut. Telefontid från 1 december.
•Första nordiska frilansseminariet för alla frilansar.
•Frilansdistriktet får 231.000 kr efter den nedlagda Stockholmsföreningen.
•Sörmlandssektionen bildas – nästan
•Frilansdistriktet söker 330.000 kr från EG-fond för bok och seminarium om offentlighet och gränsöverskridande journalistik. Får 100.000.
•Två kandidater till ordförandeposten på distriktets årsmöte i september (Christoph Andersson och Torbjörn Uhlin)
•Kurs för förtroendevalda.
•Bara tre utanför styrelsen på årsmötet
•Arbetslösa journalister får starta eget-bidrag
•Minimirekommendationen konkurrensbegränsande? Konkurrensverket funderar.
•Västernorrlands frilansklubb 15 medlemmar
•Frilansbudget på 7,5 miljoner kr på Veckans Affärer
•Ny logotype – cirklar och streck och text, på T-tröja, dekaler, brevpapper och kuvert

1994

•TA säger upp frilansavtalet
•Frilansfonden, förslaget på en stipendiefond, avvecklas eftersom ingen vill driva frågan
•Programpunkt på nordiska frilansseminariet i Danmark: Bonnier-modellen: Gränslöst utnyttjande av frilansarbete
•Småföretagarkurs för frilansar på Pressinstitutet
•Styrelseledamöter skänkte ett dagsarvode till IFJs fond för hotade journalister
•ICA-frilansar erbjuds 30 procent för återbruk
•Frilansrekommendationen bryter INTE mot konkurrenslagstiftningen. Konkurrensverket meddelar att vare sig SJF-frilansarnas andel av marknaden eller något enskilt företag i gruppen har tillräckligt stor omsättning för att styra marknaden
•14 av 38 representanter kom på årsmötet, flest från Södra
•Frilansdistriktet och Grävande journalister ordnar EG-seminarium
•Arbetsgrupp ska ge förslag till arbetet med frilanskatalog?
•Frilanshandboken spårar ur. Konflikt om arvoden och överenskommelser med de båda tidigare ordförandena Rolf Månsson och Marie Bosund, som tog över eländet.
•Frilansdistriktet kräver miljöpolicy i SJF
•Damernas Värld publicerar frilansars texter i den danska systertidningen.
•Distriktet startar kampanj för upphovsrätten
•JMG har skickat ut ett nytt frågeformulär – Journalist `94 – till 1.700 journalister. Plan finns att distriktet ska be forskarna göra en djupdykning bland frilansarna för att få veta mer om dem
•Frilanskatalogen har fått en programgrupp som ska ta tag i frågan
•Stockholmsklubben köper in en DAT-bandspelare som hyrs ut till medlemmarna
•”Ledare: IT ny Gud för trolös EU-blasfemiker” (rubrik i FJ)
•A-skattare FÅR göra avdrag för datorinköp
•110.000 i klubbidrag från Frilansdistriktet
•”Samordna förhandling för frilans och anställd” motion till kongressen från Södra frilansklubben

1995
Redaktör: Joakim Frieberg

•Nytt frilansavtal med TA. Gäller även frilansar med enskild firma.
•Projekt om IT för frilansar
•Alis bildas
•Handboken färdig efter fyra års långbänk. Joakim Frieberg huvudförfattare.
•Ny frilanskatalog på diskett diskuteras, men blir inte av.
•”Projekt frilansansvarig” drivs av Frilansdistriktet. Är till för att kontakta de anställdas frilansansvariga i distriken
•11 frilansar ombud på kongressen
•Hälften av frilansarna har firma
•Arvode för F-skattare med i minimirekommendationen för första gången
•Nytt uppdaterat handlingsprogram
•”Alis över våra huvuden” (rubrik i FJ)
•Arne König vald till FS
•Jämtlands och Västernorrlands klubbar slås ihop till Mellannorrlands frilansklubb
•Södra har köpt DAT-bandspelare att hyras av medlemmarna
•Håkan Carlson ny förbundsordförande

1996
Ordförande: Först Kerstin Ahlberg (plus två vice ordföranden, en trojka i ett försök till avlastning), sedan Caroline Maino

•Stockholmsklubbens Frilansseminarium
•Styrelsen kommunicerar med e-post
•Enkät om studiebehov ut till alla frilansar
•Egen företagsförsäkring
•Ny frilanskatalog
•Vi får en studiepolicy
•Klistermärken med ”Upphovsrätten är min”, framtagen i nordisk frilansregi
•Byter namn till Frilans Riks
•Snackbar, Frilans Riks lista på nätet, startar. Redaktör Cecilia von Melen
•Medianinkomsten för frilansen är 14.000 kr i månaden

1997
Ordförande: Först Caroline Main sedan Anna Holmgren

•Stockholmsklubben får hemsida
•Frilans Riks får hemsida. Roland Cox redaktör
•Katten ny logotype
•Nordiskt frilansseminarium i Skåne
•Framkommer att internationella fackliga institutioner inte känner till frilansarnas arbetssituation
•Servicebolag utreds igen
•6 procent moms på arvode för texter
•Avtal med Previa för hälsovård
•För första gången samförhandling för anställda och frilansar, med SR. Avtalet gäller både A-skattare och F-skattare
•Aktionsgrupp för upphovsrätt bildad
•Frilansar kallas ”oanställda” i SJFs framtidsrapport
•Södra frilansklubben får hemsida
•”Radiofrilansar slås ut efter digital chock?” (rubrik i FJ)
•En frilans lämnar SJF på grund av katt-logotypen
•”Bli kreativare, sälj mer – sök EUs Mål 4-bidrag” (rubrik i FJ)

1998
1.811 medlemmar

•Brev från SJF och Frilans Riks till arbetsledare att de ska följa minimirekommendationen
•SJF gör handbok för radiofrilansar
•Fyra avgår ur styrelsen vid årsmötet av olika skäl
•Minimirekommendationen 2.680 kr/dag, 3.975 kr för F-skattare
•Frilanskatalog på SJFs hemsida
•Synkbar, Frilans Riks lista på nätet för etermediafrilansar, startar. Redaktör Lars Eriksson
•Uppdrag lämnas till arbetslivsinstitutet att forska på frilansarnas sociala villkor
•”Vad är lättast att sälja?” diskussion på Stockholmsklubbens träff
•A-kassan övertolkar lagen om arbetslöshetsförsäkring
•Kongressen beslutar om servicebolag för frilansar
•”Frilans -98″ fick 200.000 kr från Kulturhuvudstadsåret
•Frilansjournalister ska kartläggas i en världsomfattande undersökning under ledning av IFJ tillsammans med ILO
•Södra frilansklubbens förtroendevalda bokför nedlagda timmar för fackligt arbete
•År efter år sedan SJFs arvodesrekommendation kom till 1976 har vi krävt att den ska in i frilansavtalet. Vi har fått nej från motparten.
•Kongressen beslutade att frilansar ska ha särskild utbildningsfond i SJF
•Företagsfrilansar ska få ansluta sig till a-kassan