Bli medlem

Det är enkelt att bli medlem. Du ansöker direkt på hemsidan.

Från och med januari 2015 har det blivit lättare för frilansar att bli medlemmar i Journalistförbundet. Det räcker då med kunna uppvisa intäkter från minst två uppdrag på sammanlagt minst 9 200 kronor för att bli frilansmedlem. Intäkterna ska vara från en månad under de tre senaste månaderna.

Det är viktigt att vara medlem.
Utan frilansjournalister skulle Sverige bli mycket tystare. Vi ligger bakom en stor del av all journalistisk text, radio och tv som publiceras. Inom Frilans Riks hjälps vi åt att arbeta för schyssta villkor på frilansmarknaden. Vi sprider frilanskalkylatorn och försvarar frilansrekommendationen och vår upphovsrätt för att hålla arvodena uppe och för att skapa förutsättningar för god journalistik.

Frilans Riks är distriktet som samlar alla lokala frilansklubbar. Vi arrangerar manifestationer, driver kampanjer, delar ut flygblad, skriver debattinlägg och väcker opinion. Vi finns på Facebook, vi bloggar och vi twittrar. Vi stöttar enskilda medlemmar när de fula avtalen dimper ner i brevlådan, vi sätter ihop nätverk och vi finns till hands när du har frågor kring avtal och arvoden. Vi har tät kontakt med moderförbundet Journalistförbundet.

Runt om i landet finns de lokala frilanssektionerna där medlemmar träffas för diskutera aktuella frågor, för att gå kurser i allt från kreativt skrivande till hur man skriver böcker och söker stipendier, och för att umgås, knyta kontakter och ha trevligt.

Som medlem i Frilans Riks omfattas du av Journalistförbundets medlemsförmåner. Dessutom får du tillgång till:

  • Frilansjouren, som besvarar frågor om allt som berör dig som frilansjournalist.
  • Erfarna kontaktpersoner som du kan kontakta när du behöver goda råd om sådant som rör frilansavtal och arvoden.
  • Avgiftsfria kurser i allt som har med företagande att göra, som försäkringar, bokföring och förhandlingsteknik, liksom rena inspirationsföreläsningar.
  • Mycket förmånligt pris på företagsförsäkring
  • Lokala frilanssektioner som arrangerar träffar och utbildningar.
  • Mejllistor och Facebook-grupper för att kunna diskutera aktuella frågor med andra frilansjournalister.
  • Arvodesguiden, där du får veta hur mycket andra frilansjournalister tagit betalt av kunden du vill sälja till.