50 år av frilansfackligt arbete får
firas senare

I 50 år har det det frilansfackliga arbetet pågått. Detta ville Frilans Riks uppmärksamma redan i samband med årsmötet i mars. När väl mars kom skuggades det som skulle bli ett ljust minne för frilansarna av ett kompakt coronamörker. Ett mörker som vi alla hade hoppats skulle vara över den 7 december. Om inte annat lätta, tillräckligt mycket för att kunna uppmärksamma detta 50-årsjubileum.

Frilans Riks styrelse har stött och blött med Journalistförbundet senaste tidens utveckling och kommit fram till att det förnuftigaste är att än en gång skjuta på jubileet. Framför allt handlar det om smittspridning då många av gästerna kommer från hela landet. Några till och med från våra nordiska systerförbund. Att journalister av regeringen dessutom ses som en samhällsviktig funktion gör att en sådan sammankomst – hur mycket vi än förebygger gällande avstånd och antal – innebär för stora risker för deltagarna. Självfallet måste 50 år av fackligt arbete uppmärksammas. Med så många som möjligt! Och vi vill göra det som planerat på Scalateatern som visat den största förståelse för alla våra ombokningar. Speciellt med tanke på deras branschs utmaningar som även den går på knäna.

Vi hoppas få träffas så snart som möjligt. Från ursprungliga tilltänkta årsmötesmiddagen i våras ser vi nu fram emot att få göra en festernas fest med fackligt avstamp inför framtiden tillsammans med så många medlemmar som möjligt! Och en konfettikanon.

Frilans Riks styrelse

Tills vidare: titta gärna på bilderna från årsmötet den 16 mars 2020.

Frilansar riskerar bli utan
krisstöd

Gert Lundstedt. Foto: Hasse Hedström

Förbundet har synpunkter på regeringens förslag till stöd för egenföretagare. Så här säger Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt:

– Frilans Riks välkomnar Klys remissvar generellt. Inte minst kravet på att sänka tröskeln för att omfattas av stödet till 100 000 kronor eller mer i nettoomsättning. Ett rättmätigt krav i perspektiv av att många frilansjournalister är kombinatörer. Jag hoppas regeringen lyssnar på det argumentet om den, som den säger, vill hjälpa de egenföretagare som ekonomiskt råkat mycket illa ut under pandemin.

Läs fler synpunkter på förbundets hemsida.

Äntligen!!!

Regeringen promemoria om stöd till egenföretagare med enskild firma kom torsdagen den 1 oktober. Remisstiden är extremt kort: nästa fredag ska synpunkter på förslaget vara inne så att riksdagen kan fatta beslut i mitten av oktober. Nu granskar vi promemorian tillsammans med förbundet centralt för att försäkra oss om att stödet ska komma många av Frilans Riks medlemmar till del. Vi återkommer med våra kommentarer.
Styrelsen för Frilans Riks

Barents Press vill öka
förståelsen mellan
journalister

Sedan 1994 finns Barents Press Sverige. Idén med nätverket var och är att efter Sovjetunionens fall skapa kontakter mellan journalister i Sverige och Ryssland. Liksom stärka journalistiken i Barentsregionen. Nu har Barents Press Sverige gett ut boken Journalism по-русски. En av redaktörerna är Bertholof Brännström, ordförande för Västerbottens sektion inom Frilans Riks. Avsikten med Journalism по-русски är att vi ska få veta hur det är att arbeta som journalist i Ryssland idag. För det finns ett förståelsegap mellan dem och andra journalister i Barentsregionen. Boken vill stänga det gapet. 

Här kan du läsa boken: https://www.barentspressprojects.com/books 

Gert Lundstedt

Journalister fängslade
i Belarus

Larysa Shchyrakov är en av de mest trakasserade frilansjournalisterna i Vitryssland. Volha Siakhovich är advokat vid det vitryska journalistförbundet. Denna bild togs när Åsa Ohlsson (längst till höger) mötte dem 2018.

Situationen blir allt tuffare i Belarus. I helgen greps ett tiotal journalister enligt landets journalistförbund (BAJ) varav flera fortsatt sitter i förvar hos polisen. Det uppger tidigare Frilans Riks-ordförande Åsa Ohlsson som under flera år, och bland annat tillsammans med Frilans Syd, engagerat sig i olika projekt för de belarusiska journalisternas situation. En av de journalister som greps i helgen och fortsatt sitter i förvar är Larysa Shschyrakova som gästade Nordic Freelance i Malmö hösten 2018.

– Släpp alla journalister som hålls fångna, låt dem utföra sitt arbete som journalister utan att bli bötfällda, trakasserade eller slagna, säger Åsa Ohlsson.

Frilans Riks styrelse uppmanar Belarus regering:

• Släpp omedelbart alla journalister som fängslats när de utfört sitt arbete och sina uppdrag.
• Upphör omedelbart att trakassera och ingripa mot journalister som utför sitt arbete.

Läs mer på baj.by och i Journalisten.

Stöd till enskilda firmor klart

Alldeles nyss kom regeringens länge emotsedda stöd till enskilda firmor.
I Frilans Riks har vi ännu inte hunnit granska innehållet och ta ställning hur pass rätt stödet har träff på frilansjournalister med enskild firma (uppemot åttio procent av Frilans Riks medlemmar har enskild firma). Vi återkommer med synpunkter så fort vi hunnit granska regeringens stöd. Här är länk till regeringens pressmeddelande.

Frilans Riks styrelse