På gång i Frilans Riks, december 2022

MEDLEMSBREV

Frilans Riks har haft sitt sista styrelsemöte för året och är i full gång med planeringen för årsmötet 2023. 

Ny frilansvänlig upphovsrättslagstiftning på plats från årsskiftet. Arvodeskampanjen är inne i slutskedet. Det första digitala medlemsmötet är genomfört.

Frilans Riks håller koll och ordning på ekonomin, det redogjorde vår kassör Hasse Hedström för när året snart är till ända. Trots att vi på runt ett decennium inte haft någon uppräkning eller kompensation av vårt verksamhetsbidrag – trots att medlemsantalet ökat – så lyckas vi hålla budget och leverera verksamhet. I år har vi gjort det med ett budgetunderskott på hundratusen av tidigare hopsparade medel – inget vi kan upprepa – för att kunna pressa på i upphovsrätts- och arvodeskampanjerna: medlemmarnas enskilt viktigaste frågor och prioriterade i verksamhetsplanen som årsmötet tagit. 

Vad har vi då gjort sedan sist?

*Den 16 december hade vi vårt första digitala medlemsmöte. Ett trettiotal medlemmar loggade in. Frilans Riks styrelse fanns på plats. Vi berättade kort om vad vi arbetar med just nu och vad som ligger framför oss. Riks kassör Hasse Hedström presenterade den enkät vi gjort om frilansmedlemmarnas villkor och arvoden – så fort den är sammanställd läggs materialet ut på vår hemsida. 

Därefter följde frågor och diskussion om upphovsrätt, arvoden och kommande årsmötet. En lyckad lunchtimme, nytt medlemsmöte blir det i februari. Var med då ni som inte var med den här gången!

*Arvodeskampanjen är inne i slutskedet. Vi har besökt klubbarna på Sveriges Radio, Sveriges Television och Expressen Lifestyle, och digitalt träffat både klubben och ledningen för LRF Media. Alla stora inköpare av frilansmaterial. Vi har framfört att vi har väl fungerande verktyg för schyssta arvoden och villkor: Frilansrekommendationen, Frilanskalkylatorn och Frilansavtalet. Vi fortsätter arbetet. Det finns kongressbeslut om möjligheten att använda förbundets konfliktkassa om det skulle vara läge för en leveransbojkott.

*En ny upphovsrättslagstiftning träder i kraft den 1 januari. Fulavtal är inte längre möjliga. Vi som frilansar får rätt att få information från våra uppdragsgivare om var de har publicerat våra texter och bilder. Med mera.

Lagstiftningen stärker frilansarnas möjlighet till bättre betalt. Något många uppdragsgivare givetvis kommer försöka runda och komma undan. Vår uppmaning till alla medlemmar: skriv inte på några nya avtal utan att först kontakta förbundets Frilansjour.

*Internationellt. Styrelsen har beslutat skänka 5 000 till förbundets Ukrainakampanj, och 5 000 till belarusiska facket BAJ. Vidare attställa sig bakom kampanj för att frige belarusisk journalist, och att ställa sig bakom EFJs uttalande om belarusiska journalisters situation och sprida det i styrelsens kanaler. Läs mer om vad som händer i Belarus här, och här.

*Frilans Riks årsmöte 2023 är nu spikat. Det äger rum måndagen den 27 mars. Mötet kommer att vara i Stockholm. En speciell grupp inom Riks förbereder årsmötet så att teknik och allt annat fungerar perfekt eftersom det är ett hybridmöte. Alla medlemmar är välkomna att delta på plats eller via länk. Skriv gärna en motion till årsmötet om det ni vill ändra på. Motioner vill vi ha senast den 13 mars. 

Kom också gärna med förslag på vem som ska bli Årets frilans och Årets redaktör (utses vid årsmötet). Har du förslag vill vi gärna ha det. Skicka till sammankallande i gruppen för utmärkelserna, Leonarda Arcidiacono: leonarda.frilans@gmail.com

Mer information om årsmötet kommer framöver.

*Frilansrekommendationen höjs från 2023. Läs mer här.

*Sist men inte minst: Vi har fått en ny sektion i Frilans Riks. Drygt hundra frilansjournalister från Mälardalens sektion med hemhörighet i och ikring Uppsala har bildat Mellansveriges Frilansjournalister. Välkomna!

Hör av er om ni undrar över något. Här har ni våra kontaktuppgifter.

Från oss alla i styrelsen till alla Frilans Riks medlemmar:

God Jul & Ett Gott Nytt År

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande

Frige Larysa Shchyrakova nu!

Den belarusiska frilansjournalisten fängslades 7:e december på okända grunder och Frilans Riks ställer sig bakom kampanjen som kräver hennes omedelbara frigivande!
Vi ställer oss även bakom det initiativ för solidaritet med fängslade belarusiska journalister som European Federation of Journalists tagit initiativ till och som det finns mer information om här.

Frilans Riks vill också meddela att en ny organisation bildats inom Journalistförbundet till stöd för belarusiska oberoende journalister, det formella namnet är Intresseföreningen för utbyte mellan BAJ och SJF. Syftet är att stötta frilansmedlemmar i Belarusian Association of Journalists (BAJ) på lämpliga sätt. Detta arbete startar med små steg och med prioritet till de mest utsatta av de belarusiska frilansjournalisterna: De som är fängslade eller som löper stor risk att bli det. Vi kan stötta dem genom att på olika sätt visa dem att de inte är ensamma.

Det är en motion från kongressen oktober 2021 som satt igång denna process. Men engagemanget och utbytet med belarusiska journalister inom Belarusian Association of Journalists, BAJ, sträcker sig längre bak i tiden än så.

Tidigare samarbete har bland annat varit ett utbytesprojekt mellan Frilans Syd och BAJ, där svenska frilansar deltagit i workshops i Belarus, belarusiska journalister har kommit hit, belarusiska frilansar har bjudits in för att tala på Nordic Freelance, bland andra just Larysa Shchyrakova och informella kontakter har skapats. Sedan det manipulerade valet 2020 har en mycket svår situation blivit än svårare och de flesta av våra kontakter har flytt landet, medan andra är fängslade. Det har varit svårt att hitta ett sätt att fortsätta detta viktiga arbete med att stötta oberoende belarusiska journalister i deras kamp för demokrati. När BAJ tvingades att upplösas av regimen i Belarus började idén att gro som ledde till kongressenmotionen – att BAJ-medlemmar skulle kunna erbjudas någon slags forum inom Journalistförbundet. Stadgarnas  § 21 moment 5 ger möjlighet att välja att göra detta som ett nätverk, vilket har valts eftersom det blir enklare administrativt och gör att arbetet lättare kan komma igång.

Medlemmar inom Journalistförbundet som vill kan bli medlemmar i nätverket, det finns ingen medlemsavgift. Organisationsledet har inga intäkter och arbetet görs helt ideellt. Anmälan görs till medlemsregistret@sjf.se

Varför är det intressant att bli medlem? Det är främst ett sätt att kunna visa solidaritet och också bidra till att ge våra belarusiska kollegor en röst när den belarusiska regimen gör allt den kan för att tysta den ”Raise the Belarusian Voice”. Vi måste understryka att organisationen behöver arbeta på ett sätt som inte äventyrar de belarusiska kollegornas säkerhet.

Kontaktpersoner är frilansjournalisterna Gunilla Kracht, ledamot i förbundsstyrelsen och Åsa Ohlsson, tidigare projektledare för utbyte mellan BAJ och Frilans Syd. Vänligen kontakta någon av dem för mer information om medlemskap och annat.

asacohlsson@gmail.com

gunilla.frilanssyd@gmail.com

Välkommen på medlemsmöte
på fredag 16 december

Kära medlemmar! Nu är det äntligen dags för vårt första medlemsmöte, ett digitalt lunchmöte kl 12-13 fredagen den 16/12.

Temat är ”Frågor & förslag till Frilans Riks” och vi i styrelsen ser fram emot att träffa er och att ta del av era synpunkter.

Vi kommer även att informera lite om vad som är på gång just nu och presentera resultatet av en enkät om arvoden som vi gjort tidigare i år. Missa inte detta tillfälle att  till exempel få veta vilka uppdragsgivare som betalar bra!

En länk till mötet kommer att skickas ut via mejl på morgonen den 16:e och ingen föranmälan krävs.

Hoppas vi ses på fredag!

Styrelsen i Frilans Riks

Riks för arvodessamtal

Gert Lundstedt och Hasse Hedström besökte Expressen Lifestyle. Fotograf: Jan Spångberg

Frilans Riks Arvodeskampanj har inlett samtal med de stora inköparna av frilansmaterial om bättre betalt för frilansjobben. De senaste två veckorna har vi träffat arbetsplatsklubbarna på Public Service (Sveriges Radio-Sveriges Television), Expressen Lifestyle och LRF. Vi informerar om arvodeskampanjen, om våra verktyg – Frilansrekommendationen, Frilanskalkylatorn, Frilansavtalet och den nya upphovsrättslagstiftningen som träder i kraft vid årsskiftet. Vidare diskuterar vi hur vi med klubbens hjälp kan få till samtal med ledningarna på respektive mediehus. Och nu har vi haft det första samtalet med LRF:s ledning. Tillsammans med klubbordförande Annika Boltegård hade vi ett digitalt möte med ställföreträdande vd och publisher, Annika R Hermanrud. Vi och LRF-ledningen har inte en samsyn om vad som är skäliga arvoden. Men det finns öppningar. Samtal tar tid. Fler samtal väntar.

Frilans Riks

Larysa Shschyrakova fängslad

Bild på tre kvinnliga journalister
Larysa Shchyrakov på en bild från 2018. Volha Siakhovich i mitten är advokat vid det vitryska journalistförbundet. Till höger syns Frilans Riks dåvarande ordförande Åsa Ohlsson.

Den belarusiska frilansjournalisten Larysa Shschyrakova har fängslats och hennes son förts bort berättar tidigare ordföranden för Frilans Riks Åsa Ohlsson. Åsa har länge och i olika projekt engagerat sig för de belarusiska journalisternas situation i allmänhet och i synnerhet Belarus frilansjournalister. 

− Vi vet fortfarande inte vad hon är anklagad för och vad som är riktigt obehagligt är att hennes son är tagen och förd till ett slags barnhem, trots att det finns släktingar som kan ta hand om honom. Detta har varit en stor oro för Larysa att även hennes son skulle bli drabbad och tyvärr ser vi nu att så är fallet, säger Åsa Ohlsson. 

Larysa Shschyrakova var inbjuden till Nordic Freelance i Malmö 2018. Där berättade hon om en redan då mycket besvärlig situation för journalister i Belaus. Vid Nordic Freelance gjordes ett stöduttalande. Till Journalistförbundet kongress 2021 hade Åsa skrivit en motion – som Frilans Riks stod bakom – om att ta emot journalister från belarusiska journalistfacket BAJ som associerade medlemmar eller associerad förening i Journalistförbundet. BAJ har förbjudits av den belarusiska regeringen. 

Frilans Riks

Frilans Riks deltog på
Journalistdagar i Uppsala

Upphovsrättspanelen: Hasse Hedström, Gert Lundstedt och Olle Wilöf, med moderator Monica Atterberg. Björn Häger ställer en fråga. Foto: Natalie von der Lehr

Den 2-3 december arrangerade Frilans Riks nya sektion Mellansveriges frilansjournalister Journalistdagar i Uppsala. Programpunkterna var många och öppna för såväl journalister som allmänhet. På plats i Litteraturens hus från Frilans Riks styrelse fanns Hasse Hedström, Marja Beckman och Gert Lundstedt. De tre deltog i programpunkterna: Så tar du bättre bilder med mobilen (Hasse), Vem äger mina texter och bilder? (Hasse, Gert och förbundets jurist Olle Wilöf), och Att skriva skönlitterärt om frågor som engagerar (Marja).
Björn Häger, chefredaktör för Avesta Tidning, höll i ett seminarium om lokaljournalistik, och fick svara på frågor om betalning till frilansar enligt den nya upphovsrättslagstiftningen.

Frilans Riks

Det gäller för frilansrekommendationen 2023

Höjningen av Frilansrekommendationen för 2023 beslutades redan för ett år sedan. Sedan dess blev det krig i Ukraina, har el- och bränslepriser skenat och inflationen stuckit iväg.

Detta påverkar höjningen av den redan överenskomna friklansrekommendationen negativt.

Det har Journalistförbundets styrelse nu beslutat hantera, läs mer här.

Frilans Riks

Äntligen stopp för fulavtalen!

Den 30 november sa Sveriges riksdag äntligen ja – efter närmare fyra års beredande – till en ny upphovsrättslag. Frilansarnas upphovsrätt stärks. Enligt lagen ska vi framöver ha skäligt betalt för vårt arbete.

EU:s upprättsdirektiv är därmed svensk lag från årsskiftet.  Det innebär bland annat:

· dagens fulavtal inte längre är giltiga,
· att våra uppdragstagare ska informera oss om var och i vilken omfattning vårt arbete publiceras,
· att plattformarna (Google, Facebook…) ska dela med sig av sina inkomster till mediehusen, som ska dela med sig till oss journalister.

Frilans Riks förutser att det kommer bli tvister om vad skäligt betalt är, hur mycket vi ska få betalt. MEN – nu har vi lagen på vår sida.

Frilans Riks

Vilka betalar bra och dåligt?

Vad får du betalt för dina frilansuppdrag? 

Det är bra för hela frilanskollektivet att veta. För vet vi vad uppdragsgivare betalar kan vi undvika att jobba för de som betalar dåligt eller uselt och dumpar våra arvoden.
Därför finns Arvodesguiden.

Arvodesguiden bygger på att alla medlemmar är med och lämnar rapporter. Genom att alla tillsammans lämnar så många rapporter som möjligt blir databasen ett bra verktyg att använda för varje enskild frilansjournalist.

Gå in på Arvodesguiden och lägg in vilka uppdragsgivare som betalar vad för jobb du gjort.

Här finns även andra funktioner du kan ha nytta av som frilansjournalist.

För att få tillgång till guiden behöver du vara frilansmedlem eller studerandemedlem i Journalistförbundet.

Tack på förhand.

Frilans Riks