Hur göra film om en människas liv?

Isabel Andersson.

Tips från vår lokala sektion Mälardalens frilansklubb: Den 25 mars anordnar sektionen ett Zoom-seminarium dit alla Frilans Riks medlemmar är välkomna!

När skådespelaren Lena Nyman gick bort 2011 lämnade hon efter sig 17 papperskassar med dagböcker. Med utgångspunkt från dem har Isabel Andersson gjort sin första dokumentärfilm, med titeln Lena. Den har premiär i höst.

Den 25 mars gästar Isabel Andersson Mälardalens frilansklubb för att berätta om sin väg till att regissera sin första dokumentärfilm och hur det var att göra research när det fanns så mycket privat material från en mycket känd person.

För anmälan och mer information, gå in på Mälardalens frilansklubbs hemsida.

Vill du bli ombud på kongressen?

Vi behöver fortfarande fler kandidater för att kunna lyfta frilansfrågorna på Journalistförbundets kongress i höst! Uppdraget är arvoderat.

I år har Journalistförbundet kongress 6-7 oktober och den hålls digitalt. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ, Frilans Riks har 18 ombudsplatser av 111 och det är viktigt att medlemmar i sektionerna nominerar ombud så att hela frilansdistriktet blir representerat. Ombuden bildar sedan en delegation som tillsammans driver våra frilansfrågor vid kongressen.
Mer information om ombudens roll och arbete finns här.

Själva ombudsvalet hålls mellan 4 och 18 maj via förbundets hemsida. Alla medlemmar kan nominera och de som kandiderar måste vara yrkesverksamma journalister.
Den som nomineras ska vara tillfrågad men det går även att nominera sig själv.
Skicka nomineringsförslaget till valansvarig för Frilansdistriktet  som är Ingela Hofsten, ingela[at]ingelahofsten.se

På förbundets hemsida går det också att läsa om hur det går till att skriva och lämna in motioner. Att lämna in motioner till kongressen är ett sätt för oss medlemmar att påverka SJF:s verksamhet och inriktning. Från 1 april till 18 augusti går det att lämna in motioner via ett digitalt verktyg på sjf.se
Det är möjligt att lämna in motioner som enskild medlem, som löst nätverk eller tillsammans med sektionen. Sektionerna kan ha extra motionsmöten där det enbart tas upp frågor som ni vill att kongressen ska behandla.
Mer information om kongressen 2021 finns här:
https://www.sjf.se/om-oss/kongress-2021

Missa inte detta tillfälle att påverka!
Frilans Riks styrelse

Aftonbladetfrilansar får årlig höjning

Petter Larsson litet porträtt
Petter Larsson. Foto: Hasse Hedström

Frilansmedarbetarna på Aftonbladet Kultur har efter samtal med ledningen fått igenom principen om årsvisa höjningar i takt med löneutvecklingen. De närmaste tre åren höjs arvodena med 1,8 procent om året, vilket motsvarar höjningen enligt det så kallade ”märket i kollektivavtalen, och ger totalt 5,4 procent på tre år.

Drivande i förhandlingarna har varit kulturjournalisten Petter Larsson, Årets frilans 2018: 

– En så långsiktig deal och en öppen acceptans av principen är inte bara bra för oss, utan också något som frilansar på andra tidningar kan använda som förebild och argument.

En liknande uppgörelse som på Aftonbladet har även frilansnätverket på Helsingborgs Dagblad-Sydsvenskan (HD-SDS) – där Petter Larsson också ingår – nyligen nått med ledningen där. Arvodena höjs med 1,8 procent i år, och tidningen har ställt i utsikt detsamma för de närmsta två åren för att följa löneutvecklingen.

Välkommen till Frilans Riks årsmöte 2021

Kallelse till Frilans Riks årsmöte måndagen den 29 mars 2021

ALLA frilansmedlemmar i Journalistförbundet är varmt välkomna att delta på Frilans Riks årsmöte, men endast valda sektionsombud har rösträtt.
På grund av pandemin blir årsmötet i år digitalt. 
Vi återkommer till hur mötet praktiskt kommer att genomföras i samband med att vi skickar ut årsmöteshandlingarna senast två veckor innan årsmötet.

Plats för årsmöte: via länk

Tider: Årsmötet börjar kl. 10.00, och beräknas vara klart klockan 14.00

Vi är tacksamma om ni föranmäler er så att vi på bästa sätt kan förbereda mötet praktiskt och tekniskt. 
Anmälan görs senast 25 mars till info@frilansriks.se

Samtliga årsmöteshandlingar finns nu under fliken Årsmöte.

Riks lobbar för upphovsrätten

Under januari har Frilans Riks haft digitala möten med samtliga riksdagspartiers upphovsrättsansvariga. Syfte: att få veta hur partierna tänker kring vår upphovsrätt när EU:s upphovsrättsdirektiv implementeras i svensk lagstiftning i höst. Men också förklara för ledamöterna varför direktivet är viktigt för oss. För oss frilansare handlar det framför allt om artikel 18 i direktivet. Vilken innebär att mediebolagen kommer bli skyldiga att betala ut rimlig ersättning till upphovspersoner. En artikel som skulle kunna ha stor påverkan för de så kallade ”fulavtalen”, öka möjligheterna till bättre ersättning för återanvändning av material. 

Sammanfattningsvis har vi vid våra samtal med riksdagsledamöterna känt både förståelse och stöd för att vår upphovsrätt måste respekteras och garanteras.
Vidare underströk riksdagsledamöterna att det var bra att vi hade kontaktat dem i god tid så att de har våra synpunkter klara för sig när det politiska arbetet sätter igång i vår.
I juni kommer en promemoria, sedan blir det remissomgång och i höst fattar riksdagen beslut om upphovsrätten.

Hasse Hedström & Gert Lundstedt för Frilans Riks

31 januari – deadline för omsättningsstödet

31 januari är sista datum att söka omsättningsstöd för mars–juli 2020!
Du som har enskild firma och som till följd av pandemin tappat uppdrag under 2020 kan fortfarande söka omsättningsstöd för perioden mars – juli 2020. Men deadline är 31 januari!
Stödet har förlängts och det kommer gå att söka stöd för augusti 2020–februari 2021, information om när det går att söka för dessa månader kommer.

Läs mer här:
https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/bo-och-leva/omsattningsstod-till-naringsidkare.html

https://www.verksamt.se/driva/samlad-information-till-foljd-av-coronaviruset

Allt gott!

önskar Frilans Riks styrelse

Förlängt omsättningsstöd

Som regeringen tidigare meddelat kommer omsättningsstödet till enskilda näringsidkare (egenföretagare med enskild firma) som för närvarande gäller tiden mars till juli 2020 att förlängas till att även omfatta tiden augusti 2020 till februari 2021. Stödnivån höjs också från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021. 

Omsättningskravet för 2019 kommer vid förlängningen av omsättningsstödet fortsatt att vara 200 000 kronor för stödperioden augusti – oktober 2020. Från och med november sänks omsättningskravet till 180 000 kronor.

Läs mer här: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/01/forstarkt-omsattningsstod-till-enskilda-naringsidkare-och-omsattningsstod-till-handelsbolag/

Jack Werner får ALIS-priset 2020

Jack Werner tilldelas ALIS-priset 2020 för att han ”på ett skarpt och envist sätt har värnat för upphovsrätten genom att uppmärksamma plagiat i en populär podcast och genom detta initierat en viktig debatt om upphovsrätt i digitala medier.”

ALIS är en upphovsrättsorganisation för litterära verk. Priset Upphovsrättens hjälte har funnits sedan 2002 och går till upphovspersoner eller andra som gjort viktiga insatser för upphovsrättens stärkande.

Läs mer och se ett prissamtal mellan mellan Jack Werner och juristen Astrid Nymansson, modererat av Journalistförbundets kommunikationschef Petteri Flanagan Karttunen, på ALIS hemsida.