Arbetsgruppen som ska
öka transparensen

Transparensen om arbetet inom Frilans Riks ska vara hög. Det var en åsikt som lyftes på årsmötet 2023 och som också nya styrelsen står bakom. Därför bildades Transparensgruppen i våras.

En viktig punkt som gruppen identifierat inte fungerat bra tidigare, är att beslut och arbetsprojekt inte har kommunicerats så snabbt och tydligt till medlemmarna och sektionerna som varit önskvärt. 

Målet är att det ska bli mycket bättre.

Viktigt är också det arbete som görs för att förbättra transparensen inom Frilans Riks ekonomi. Kontoplanen har lämnat en del att önska och därför görs också en ny kontoplan med underkonton så budgeten och utfallet av budget blir mer detaljerad.

Läs mer om arbetet under Transparensgruppen.