Regeringen reviderar
omsättningsstödet

Regeringen har presenterat de nyligen aviserade förändringarna av omsättningsstödet för att stötta de med enskild firma.
Kravet på en årsomsättning på minst 200 000 kronor sänks till 180 000.
Vidare förlängs stödet för perioden augusti till december. För perioden augusti till oktober kan företag som har haft ett omsättningstapp på minst 40 procent få stöd. För stöd avseende perioden november och december ska tappet ha varit minst 30 procent.
Här kan du läsa Regeringens pressmeddelande: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/11/fler-krisatgarder-for-att-stotta-foretag/

Frilans Riks styrelse