Oacceptabel behandling av en frilans

En av Journalistförbundets och tillika Frilans Riks medlemmar har blivit uthängd och falskeligen misstänkliggjord i tidningen Expressen.

Expressen sänker en av sina egna tidigare medarbetare, ett fullständigt oacceptabelt exempel på hur uppdragsgivare behandlar frilansare.

Expressen röjer identiteten på en svårt sjuk person vars privatliv helt saknar allmänintresse.

Expressens publicering riskerar att förstöra möjligheterna för en frilans att tjäna sitt levebröd.

Frilans Riks styrelse uttalar vårt stöd för vår utsatta medlem och kräver en förändring i uppdragsgivares behandling av frilansare. Vi har i många år kämpat för frilansares arvoden, avtal och upphovsrätt. Vi vill inte också behöva kämpa för att frilansare ska bemötas med medmänsklighet och respekt. 

Mer information finns i Journalisten.

Frilans Riks styrelse