Medlemsmail, maj 2021

Detta mail skickades till medlemmarna den 20 maj 2021.

Bästa medlem!

Du får det här På-gång-mailet för att du är medlem i Journalistförbundets frilansklubb Frilans Riks. Totalt är vi över 1750 medlemmar. 

Efter synpunkter från medlemmar om att ni vill ha tydligare information om vad Frilans Riks gör, kommer vi att regelbundet skicka På-gång-mail för att berätta vad som är viktigast just nu. 

Ett nytt mail skickas efter varje styrelsemöte. 

• Den 4 maj publicerade tidningen Journalisten en granskning av frilansfacklig verksamhet och Frilans Riks, som vi givetvis välkomnade. Vi svarade på artikeln på vår hemsida.

På hemsidan lägger vi också ut aktualiteter som rör dig som frilansar.

• Röstningen på ombud till Journalistförbundets kongress 6–7 oktober är precis klar. Här finns alla 111 ombuden inklusive de 18 som frilansmedlemmarna valt att bli representerade av.

Nämnas kan att antalet frilansmedlemmar inom Journalistförbundet har ökat, vilket innebär ytterligare två ombud jämfört med förra kongressåret 2018. Dessutom är frilansarna den grupp som röstat mest i valet. 

• Utbildningen av jämställdhetsansvariga i Frilans Riks och de åtta geografiska sektionerna är precis avslutad. Vi tar nu fram en plan för hur vi effektivast jobbar med jämställdhetsfrågorna. Idéer och tankar tas tacksamt emot av Leonarda Arcidiacono, jämstäldhetsansvarig på Frilans Riks, leonarda-arci[at]outlook.com. 

• Arvodeskampanjen är igång. I april ordnade vi tillsammans med några av sektionerna två lunchseminarier på Zoom för Frilans Riks medlemmar som startskott för ett större arbete för att i samarbete med arbetsplatsklubbar och anställda lyfta våra arvoden. 

• EU:s upphovsrättsdirektiv håller på att implementeras i svensk lagstiftning och ska vara klart i år. Frilans Riks jobbar för en lagstiftning som inte tillåter fulavtal – vilket är möjligt, om politikerna skriver lagtexten rätt. 

• Du som är medlem kan under en vecka ta över Frilans Riks Instagram-konto och berätta om din frilansvardag. Vi vill gärna veta vad du tycker om det. Mejla några rader till: malardalen[at]marjabeckman.se

Vill du veta mer om något som rör Frilans Riks arbete, hör gärna av dig till oss på info[at]frilansriks.se.  

Kontaktuppgifter till enskilda styrelseledamöter finns här.

Frilans Riks styrelse 20 maj 2021