Medlemsutskick: På gång i Frilans Riks

Detta medlemsmejl skickades ut den 31 oktober 2021.

Vid Frilans Riks styrelsemöte den 28 oktober summerade vi insatsen vid Journalistförbundets kongress den 6–7 oktober. 

Vi kan vara nöjda. 

Tack vare en stark insats från frilansombuden – 18 av totalt 111 ombud var frilansar – röstade kongressen för flera viktiga frilansmotioner. Vilket betyder att förbundet de närmaste tre-fyra åren fått konkreta uppdrag att jobba för alltifrån bättre frilansarvoden och upphovsrätt, till att även egenföretagare (med enskild firma) kan dra av för friskvård. 

Vidare visade kongressens granskning att flera frilansmotioner som togs på kongressen 2018 inte blivit genomförda. Det kommer vi i Riks hålla ögonen på att de nu blir.

Så fort protokollet från årsmötet är klart kan ni läsa detaljerna om frilansframgångarna på förbundets hemsida. 

Frilansrepresentationen i förbundsstyrelsen förstärktes också. Gunilla Kracht valdes in, Gert Lundstedt valdes om, och Noa Söderberg – kombinatör – valdes in.

• Stor jubileumsfest för frilansfackligt arbete 50 år i förbundet blir det på Scala-teatern i Stockholm den 29 november. Vi hoppas att ni alla kommer. Gå in här och anmäl er och läs mer.

• Styrelsemötet hade besök av förbundets jurist Olle Wilöf som berättade om innehållet i den promemoria som kom häromveckan med förslag på hur EU:s upphovsrättsdirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Utifrån förslagen ser Olle möjligheter att när den nya lagstiftningen är på plats nästa sommar så kan det i bästa fall betyda förbättringar för frilansarna och mer pengar på fickan. Vi får se. Frilans Riks planerar i närtid för medlemsseminarier om direktivet. Förbundet skriver nu remiss på promemorian.

• Rapporterna från arvodeskampanjen har börjat komma in. Frilans Riks sammanställer och funderar på hur en strategi för det vidare arbetet kan se ut. Responsen från arbetsplatsklubbarna har varit god och vi har fått bra hjälp med att få fram de uppgifter vi behöver.  

• Vi kommer också diskutera med Medietextarna – som är en del av Frilans Riks – hur deras arvodesvillkor ser ut och vad vi kan göra för att förbättra dem.

• Regeringen har äntligen tillsatt en utredning om den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för frilansar. Det arbetet bevakar och försöker vi i Frilans Riks påverka. Läs mer om utredningen på denna sida.

• Nästa styrelsemöte i Frilans Riks blir den 30 november. 

Men innan dess är vår förhoppning alltså att ses på festen på Scala den 29 november. 

Välkomna!

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande