Upphovsrättsdirektivet kan bli bättre

Idag publicerar Klys – en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige där Journalistförbundet ingår – en debattartikel i Altinget om EU:s upphovsrättsdirektiv som snart blir svensk lag. Under rubriken Lagstifta för skälig ersättning till kulturskapare skriver Klys att Sverige behöver en bättre upphovsrättslagstiftning om kulturskapare ska överleva på den digitala marknaden. Läs hela artikeln här.

Frilans Riks