Hot och hat hotar demokratin

Ulrika Hyllert, Jeanette Gustafsdotter och Gert Lundstedt. Foto: Anna Widmark

Kulturminister Jeanette Gustafsdotter bjöd den 28 mars in till ett rundabordssamtal om hot och hat mot journalister. På plats fanns Frilans Riks ordförande Gert Lundstedt och Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert, tillsammans med en rad chefer och tunga namn inom Public service, branscher och organisationer inom media, liksom Polisen, Åklagarmyndigheten och Justitiedepartementets statssekreterare.
Utgångpunkten för samtalet var: hot, hat och våld mot journalister är ett hot mot demokratin. Hur ser läget ut och vad kan vi göra åt det?

Mycket återstår att göra. En del är på gång. Bland annat väntas en ny lagstiftning vara på plats den 1 juli 2023.

Frilans Riks ordförande lyfte fram att frilansar är särskilt utsatta vid hot och hat, att frilansar inte omfattas av säkerhetsrutiner eller har tillgång till säkerhetsavdelningar som många redaktioner erbjuder anställda. Att detta leder till självcensur. Liksom att få anmälningar leder till rättsliga efterspel, utan att förundersökningar om hot och hat allt som oftast läggs ned. Detta måste ändras. Det är en demokratifråga.

Läs mer om rundabordssamtalet här.

Frilans Riks