På gång i Frilans Riks, december 2022

MEDLEMSBREV

Frilans Riks har haft sitt sista styrelsemöte för året och är i full gång med planeringen för årsmötet 2023. 

Ny frilansvänlig upphovsrättslagstiftning på plats från årsskiftet. Arvodeskampanjen är inne i slutskedet. Det första digitala medlemsmötet är genomfört.

Frilans Riks håller koll och ordning på ekonomin, det redogjorde vår kassör Hasse Hedström för när året snart är till ända. Trots att vi på runt ett decennium inte haft någon uppräkning eller kompensation av vårt verksamhetsbidrag – trots att medlemsantalet ökat – så lyckas vi hålla budget och leverera verksamhet. I år har vi gjort det med ett budgetunderskott på hundratusen av tidigare hopsparade medel – inget vi kan upprepa – för att kunna pressa på i upphovsrätts- och arvodeskampanjerna: medlemmarnas enskilt viktigaste frågor och prioriterade i verksamhetsplanen som årsmötet tagit. 

Vad har vi då gjort sedan sist?

*Den 16 december hade vi vårt första digitala medlemsmöte. Ett trettiotal medlemmar loggade in. Frilans Riks styrelse fanns på plats. Vi berättade kort om vad vi arbetar med just nu och vad som ligger framför oss. Riks kassör Hasse Hedström presenterade den enkät vi gjort om frilansmedlemmarnas villkor och arvoden – så fort den är sammanställd läggs materialet ut på vår hemsida. 

Därefter följde frågor och diskussion om upphovsrätt, arvoden och kommande årsmötet. En lyckad lunchtimme, nytt medlemsmöte blir det i februari. Var med då ni som inte var med den här gången!

*Arvodeskampanjen är inne i slutskedet. Vi har besökt klubbarna på Sveriges Radio, Sveriges Television och Expressen Lifestyle, och digitalt träffat både klubben och ledningen för LRF Media. Alla stora inköpare av frilansmaterial. Vi har framfört att vi har väl fungerande verktyg för schyssta arvoden och villkor: Frilansrekommendationen, Frilanskalkylatorn och Frilansavtalet. Vi fortsätter arbetet. Det finns kongressbeslut om möjligheten att använda förbundets konfliktkassa om det skulle vara läge för en leveransbojkott.

*En ny upphovsrättslagstiftning träder i kraft den 1 januari. Fulavtal är inte längre möjliga. Vi som frilansar får rätt att få information från våra uppdragsgivare om var de har publicerat våra texter och bilder. Med mera.

Lagstiftningen stärker frilansarnas möjlighet till bättre betalt. Något många uppdragsgivare givetvis kommer försöka runda och komma undan. Vår uppmaning till alla medlemmar: skriv inte på några nya avtal utan att först kontakta förbundets Frilansjour.

*Internationellt. Styrelsen har beslutat skänka 5 000 till förbundets Ukrainakampanj, och 5 000 till belarusiska facket BAJ. Vidare attställa sig bakom kampanj för att frige belarusisk journalist, och att ställa sig bakom EFJs uttalande om belarusiska journalisters situation och sprida det i styrelsens kanaler. Läs mer om vad som händer i Belarus här, och här.

*Frilans Riks årsmöte 2023 är nu spikat. Det äger rum måndagen den 27 mars. Mötet kommer att vara i Stockholm. En speciell grupp inom Riks förbereder årsmötet så att teknik och allt annat fungerar perfekt eftersom det är ett hybridmöte. Alla medlemmar är välkomna att delta på plats eller via länk. Skriv gärna en motion till årsmötet om det ni vill ändra på. Motioner vill vi ha senast den 13 mars. 

Kom också gärna med förslag på vem som ska bli Årets frilans och Årets redaktör (utses vid årsmötet). Har du förslag vill vi gärna ha det. Skicka till sammankallande i gruppen för utmärkelserna, Leonarda Arcidiacono: leonarda.frilans@gmail.com

Mer information om årsmötet kommer framöver.

*Frilansrekommendationen höjs från 2023. Läs mer här.

*Sist men inte minst: Vi har fått en ny sektion i Frilans Riks. Drygt hundra frilansjournalister från Mälardalens sektion med hemhörighet i och ikring Uppsala har bildat Mellansveriges Frilansjournalister. Välkomna!

Hör av er om ni undrar över något. Här har ni våra kontaktuppgifter.

Från oss alla i styrelsen till alla Frilans Riks medlemmar:

God Jul & Ett Gott Nytt År

På uppdrag av Frilans Riks styrelse

Gert Lundstedt, ordförande