Krångligt med sjukpenning för kombinatörer

Många frilansare har haft stora problem med Försäkringskassan när det är dags att räkna ut hur hög SGI man har. Men många kan ha blivit felaktigt behandlade. Det visar sig att kassan bryter mot sina egna regler när de inte låter egenföretagare räkna ihop sina a-skatte- och f-skatteinkomster. Det här är den första av flera artiklar där Mälardalens frilansklubb granskar hur det står till med den sociala tryggheten för egenföretagare.

Under en lång tid har Mälardalens frilansklubb arbetat med att lyfta fram frilansarnas otrygga villkor när det gäller trygghetsfrågor. Efter att ha efterlyst exempel och skickat ut en enkät återkommer en synpunkt gång på gång; att systemet kring SGI (sjukpenninggrundande inkomst) är krångligt att förstå sig på och dessutom inte verkar vara gjort för egenföretagare som kombinerar uppdrag med kortare anställningar.

På Försäkringskassan väljer många handläggare att se de olika inkomstformerna som två vitt skilda saker. Därför får man inte räkna ihop dem som en inkomst, utan när man ska sjukskriva sig eller vara föräldraledig måste man välja en SGI baserad på en av dem. Vilket så klart gör att SGI:n blir lägre än vad den i praktiken borde vara.

 

Så här har några av våra medlemmar skrivit:
”Jag startade eget 1997, och har ibland varvat frilansande med projektanställningar. Inför att jag skulle få mitt första barn satte jag igång en process med att försöka få till en vettig SGI. Det var ett rent helvete. Min dotter hann födas och till slut skrek och grät jag hysteriskt i telefonen till kanske den fjärde handläggaren i ordningen och möttes äntligen av ngn som förstod min situation på riktigt – och som mellan fingrarna när det gäller de officiella reglerna, förmodligen. Året innan jag fick barn hade jag varit frilans 2/3-delar av året och anställd 1/3-del. Hon gjorde det enda rätta, hon fick se mina deklarationer och plussade helt enkelt ihop de två inkomsterna. Det som ju borde vara det logiska….. Annars hade jag fått en mkt lägre SGI, baserat antingen på F-skatte- eller A-skattinkomsten…”

”Kortfattat: I höstas gick jag från föräldraledighet till att kombinera lite frilansande, lite frilansfackligt jobb och en 50-procentig projektanställning.

 

Hur räknar man då SGI?

1. Eftersom min 50-procentiga projektanställning var på mindre än fem månader blev SGI som anställd 0 kronor. (Efter att ha överklagat och sagt att jag ”hoppades på en fortsättning under våren” höjdes den till motsvarande deltidslön).
2. Jobb i ideell förening arvoderat per timme: det kunde FK inte räkna med alls. Alltså 0 kronor.
3. Frilansuppdrag – SGI skulle baseras på hur det gått i firman de senaste tre månaderna.

”Alltså då jag varit föräldraledig. Alltså 0 kronor. Senare under hösten skulle den alltså beräknas på mina första månader då jag mest jobbat med sälj och bara fått in något enstaka uppdrag. Alltså strax över 0 kronor. Även om man skulle få slå ihop dessa tre delar. 0 kr + 0kr + några enstaka kronor, så skulle det inte bli mer än några enstaka kronor. Men slå ihop dessa, det får man inte. Detta trots att jag alltså gått från föräldraledighet (med bra SGI) till nästan heltidsjobb om man räknar ihop dessa tre delar.”

”Överhuvudtaget känns det som att Försäkringskassan inte gillar egenföretagare, och mest tycker det är jobbigt med frilansare. Det känns också som att beräkningen av ens inkomst beror lite på vem man pratar med och deras dagsform, att det är ett godtyckligt system helt enkelt. Det här styr ens liv på så sätt att vi funderade på att skaffa ett till barn innan vårt första var 1,5 eftersom jag då skulle få behålla min tidigare SGI. Det berodde inte på att firman gått dåligt, utan mest på att jag inte riktigt litar på hur min nästa SGI kommer att räknas ut. ”

 

Vi kontaktade Försäkringskassan och frågade varför ett återkommande svar på enkäten är att hen inte fått lägga ihop sina olika inkomster som f- och a-skattare när den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) räknas fram. Många frilansande journalister är egenföretagare och arbetar både med enstaka uppdrag och som kombinatörer med vikariat och timanställningar.

Svaret vi får tyder på att det är något som inte fungerar som det ska. För enligt Eva-Lotta Germundsson, Försäkringskassans expert på egenföretagar- och sjukförsäkringsfrågor, står det klart och tydligt i regelverket att det är den sammanlagda inkomsten som användas för att beräkna SGI.

 

Hur ska våra medlemmar räkna fram SGI som det är tänkt, och som de har rätt till?
– SGI är den årliga inkomst man kan antas få för eget arbete som arbetstagare i allmän eller enskild tjänst – inkomst av anställning – eller på annan grund – inkomst av annat förvärvsarbete. Med annat förvärvsarbete menas i regel inkomster från näringsverksamhet. Det är alltså den sammanlagda inkomsten som ska ligga till grund för beräkning av SGI.


Ska våra medlemmar beräkna sin SGI-grundande inkomst utifrån sin historiska inkomst, eller genom att uppskatta sin kommande årsinkomst?

– Eftersom SGI är framåtblickande är det den framtida inkomsten som personen ska uppskatta. Försäkringskassan har sedan att bedöma rimligheten i den inkomst som personen uppskattar och när det handlar om kombinatörer, ofta utreda hur inkomsterna har sett ut historiskt så som beskrivs i Vägledning 2004:5 i avsnitt 6, svarar Eva-Lotta Germundsson, Försäkringskassans expert på egenföretagar- och sjukförsäkringsfrågor.


Via mejl skriver hon så här om de svårigheterna medlemmarna har haft med sin SGI-beräkning:
– Det är svårt att svara på varför man upplever problem. Försäkringskassan har träffat Klys ett flertal gånger och numera har vi kontakt med Konstnärsnämnden i dessa frågor. Kontakterna har resulterat i att Försäkringskassan har skrivit ett nytt avsnitt iVägledning 2004:5 som handlar om kombinatörer.

Klys, som Eva-Lotta Germundsson nämner – Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd – företräder 15 medlemsorganisationer inom ord, ton, scen & film och bild & form, däribland Journalistförbundet. Ulrica Källén Lörelius, verksamhetsledare på Klys, bekräftar att det, trots år av uppvaktningar av Försäkringskassan, fortsatt är problem för bland andra frilansande journalister att få en rätt framräknad SGI.

– Ja absolut. Det handlar om att det saknas kompetens hos Försäkringskassan, man borde ha en nationell enhet med kunskap om frilansande kulturskapares villkor vad gäller bland annat sjukförsäkring och en rättvisande SGI för kombinatörer. Vilket vi påpekat för både Försäkringskassan och socialförsäkringsutredningen.


Så Eva-Lotta Germundsson, var ska våra medlemmar vända sig om man trots Försäkringskassans tydliga regelverk får problem med sin SGI?
– Utredning och beslut om SGI för den som har inkomst av både anställning och näringsverksamhet är koncentrerad till två speciella enheter i Stockholm och Göteborg. Det är dit man vänder sig för att diskutera sitt enskilda ärende. Om man inte är nöjd med ett beslut från Försäkringskassan finns det möjlighet att begära omprövning av beslutet.

Gert Lundstedt, ordförande Mälardalens Frilansklubb
Elisabet Wahl, viceordförande Mälardalens Frilansklubb

 

Fakta
Så här ska SGI egentligen räknas ut

Så här ska SIG räknas ut om man både frilansar och har inkomst från anställning:
Inkomst från anställning: 250 000 kronor
Inkomst från näringsverksamhet: 100 000 kronor
Total inkomst är: 350 000 kronor

Dock är det viktigt att komma ihåg att det finns ett tak för hur hög SGI man kan få. Det taket ligger på 333 000 kronor. Har man inkomster som överstiger det är det inkomster från näringsverksamhet bort i första hand. Därför räknas 17 000 kronor bort från vår fiktiva frilansares fakturerade inkomst och hen landar på en SGI på 333 000 kronor. Den summan består av anställningsinkomst 250 000 kronor och inkomsten från näringsverksamhet 83 000 kronor.

 

Så vad händer då med alla dem som fått en felaktig SGI? Vi återkommer om det i kommande artiklar.

Lämna ett svar