Nya riktlinjer för nordiskt frilansfackligt arbete

I anslutning till Nordic Freelance 2016 hölls ett frilansfackligt toppmöte för att utbyta erfarenheter med våra nordiska grannorganisationer och stärka arbetet för skäliga villkor och kvalitetsjournalistiken.

I stort sett hela mötet ägnades åt att ta fram nya riktlinjer för samarbetet. På grund av skillnader i hur organisationerna är uppbyggda och finansieras och vad medlemmarna är intresserade av i olika länder har det vuxit fram ett behov av nya riktlinjer. De nya riktlinjerna kan läsas här.

Under föregående år krävdes en hel del tuffa diskussioner och klargöranden för att till slut kunna enas på toppmötet i en god samarbetsanda. I förändringsarbetet fokuserade Sverige på att ta fram mer effektivitet och mer samarbete över de nordiska gränserna, utan kostnadsökningar.

Den tidigare koordinatorsfunktionen, vars arvode och hotellkostnader länderna turades om att betala, har nu ersatts av en nordisk kommitté bestående av en person var från de fyra ländernas styrelser.

I stället för att ha ett två fysiska möten per år där de nordiska styrelserna träffas har vi ett möte (med en begränsning av hur många deltagare som värdlandet betalar mat för). I gengäld har vi personer från styrelserna i en nordisk kommitté som ser till att samarbetet pågår och utvecklas. De kommer oftast att mötas online.

En av deras huvuduppgifter blir att starta arbetsgrupper i de frågor/områden som två eller flera länder vill samarbeta om. Där kan medlemmar från alla nivåer i vår organisation delta. Hör av er till Victoria da Silva, Frilans riks ordförande, vickandalsilva@gmail.com om du har idéer.

Redan under toppmötet väcktes planer på ett nordiskt nätverk för utlandsfrilansare, vilket den nordiska kommittén beslutade om den 7 juni på sitt första möte. Det kan till exempel handla om att utbyta info om köpare av material i olika länder och förmånligare försäkringar för utlandsfrilansare. Siktet är ställt på arbetsgrupper i kärnfrågor som arvoden, rekrytering och upphovsrätt.
En annan uppgift för kommittén är att sprida viktig och nyttig info till medlemmarna i alla länder.

Att besöka varandras årsmöten, som tidigare gjorts relativt ofta, ska inte väga lika tungt i utbytet som förut. Men minst en i nordiska kommittén ska medverka vid varje årsmöte,
När det gällde Nordic Freelance-seminariet beslutade toppmötet att seminariet fortfarande ska hållas varje år, men med stor flexibilitet, så att alla frilansorganisationer har råd att arrangera det (till exempel Sverige som har misslyckats två år i rad med att hitta pengar).

Den svenska delegationen kunde luta sig mot sitt årsmötesbeslut om att fortsätta att vara med i samarbetet om seminariet, men också att riktlinjerna är mycket flexibla. De nordiska frilansmedlemmarna kan bjudas in till kortare seminarium eller ett event, kanske en resa eller sammankomst, vart fjärde år. Det viktiga är att vidmakthålla kontaktytan medlemmarna emellan.

Det är dock viktigt att det blir så attraktivt att medlemmar anser att det är värt att åka till ett annat land.

Värt att framhålla är att alla deltagare på seminariet själva betalar för mat och logi. Kostnaden för värdlandet har bestått av hyra av lokal, föreläsare och arvode till projektledare/arrangörsgrupp + eventuella utflyktskostnader.

Något som öppnar för kostnadsbesparingar gällande seminariet är att samtliga länder gillade idén med att kunna bidra med egna frilansfackliga föreläsare till andra länders seminarier.

Enligt planerna ska nästa Nordic Freelance hållas i Finland 2017 för att 2018 hållas i Sverige. Har du idéer på teman, hör av dig till Frilans Riks-styrelsen.
På nästa toppmöte, våren 2017, ska de nya riktlinjerna utvärderas.

Med på toppmötet från Frilans Riks var Victoria da Silva, Natacha López och Rickard Jakbo.

Lämna ett svar