Vill du bli ombud på kongressen?

Vi behöver fortfarande fler kandidater för att kunna lyfta frilansfrågorna på Journalistförbundets kongress i höst! Uppdraget är arvoderat.

I år har Journalistförbundet kongress 6-7 oktober och den hålls digitalt. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ, Frilans Riks har 18 ombudsplatser av 111 och det är viktigt att medlemmar i sektionerna nominerar ombud så att hela frilansdistriktet blir representerat. Ombuden bildar sedan en delegation som tillsammans driver våra frilansfrågor vid kongressen.
Mer information om ombudens roll och arbete finns här.

Själva ombudsvalet hålls mellan 4 och 18 maj via förbundets hemsida. Alla medlemmar kan nominera och de som kandiderar måste vara yrkesverksamma journalister.
Den som nomineras ska vara tillfrågad men det går även att nominera sig själv.
Skicka nomineringsförslaget till valansvarig för Frilansdistriktet  som är Ingela Hofsten, ingela[at]ingelahofsten.se

På förbundets hemsida går det också att läsa om hur det går till att skriva och lämna in motioner. Att lämna in motioner till kongressen är ett sätt för oss medlemmar att påverka SJF:s verksamhet och inriktning. Från 1 april till 18 augusti går det att lämna in motioner via ett digitalt verktyg på sjf.se
Det är möjligt att lämna in motioner som enskild medlem, som löst nätverk eller tillsammans med sektionen. Sektionerna kan ha extra motionsmöten där det enbart tas upp frågor som ni vill att kongressen ska behandla.
Mer information om kongressen 2021 finns här:
https://www.sjf.se/om-oss/kongress-2021

Missa inte detta tillfälle att påverka!
Frilans Riks styrelse